settings icon
share icon
Întrebare

Ce sunt cununile cerești pe care credincioșii le pot primi în cer?

Răspuns


Sunt cinci cununi cerești menționate în Noul Testament care le vor fi acordate ca răsplată credincioșilor. Acestea sunt cununa care nu se poate veșteji, cununa bucuriei, cununa neprihănirii, cununa slavei și cununa vieții. Cuvântul grecesc tradus cu „cunună" este stephanos (sursa pentru numele martirului Ștefan) și înseamnă „un simbol al regalității, un premiu la jocurile publice sau un simbol al onoarei în general". Cununile erau folosite în timpul jocurilor antice grecești; o coroniță sau o ghirlandă de frunze era așezată pe capul celui câștigător, ca răsplată pentru câștigarea unei competiții atletice. Această onoare atletică e folosită în mod figurativ în Noul Testament cu referire la răsplătirile cerești pe care Dumnezeu le promite celor credincioși. 1 Corinteni 9.24-25 definește cel mai bine cum sunt acordate aceste cununi.

1) Cununa care nu se poate veșteji – (1 Corinteni 9.24-25) „Nu știți că cei care aleargă în locul de alergare toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați dar în așa fel ca să căpătați premiul! Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji: noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji." Toate lucrurile de pe acest pământ sunt supuse degradării și vor pieri. Domnul Isus ne îndeamnă să nu ne strângem comori pe pământ, „unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții" (Matei 6.19). Acest lucru e analog cu ceea ce a spus Pavel despre coroana de frunze a atleților care repede devine casantă și se fărâmițează. Nu tot așa e cu cununa cerească; rezistarea cu credincioșie are ca câștig o răsplată cerească care e „o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi" (1 Petru 1.3-5).

2) Cununa bucuriei – (1 Tesaloniceni 2.19) „Căci cine este, în adevăr, nădejdea sau bucuria sau cununa noastră [a bucuriei, trad. liberă]? Nu sunteți voi înaintea Domnului nostru Isus Cristos, la venirea Lui?" Apostolul Pavel ne spune, în Filipeni 4.4 să „ne bucurăm întotdeauna în Domnul" pentru binecuvântarea îmbelșugată pe care Dumnezeul nostru îndurător a revărsat-o peste noi. Ca creștini, avem mai multe motive să ne bucurăm în această viață decât oricine altcineva. Luca ne spune că și acum e bucurie în cer (Luca 15.7). Cununa bucuriei va fi răsplata noastră acolo unde „El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut." (Apocalipsa 21.4)

3) Cununa neprihănirii – (2 Timotei 4.8) „De acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în «ziua aceea» Domnul, Judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui." Moștenim această cunună prin neprihănirea lui Cristos; fără neprihănirea lui Cristos, această cunună nu poate fi obținută. Pentru că e deținută în starea de neprihănire și nu e obținută prin forță și înșelăciune, așa cum sunt obținute uneori cununile omenești, e o cunună veșnică, promisă tuturor celor care Îl iubesc pe Domnul și așteaptă cu nerăbdare întoarcerea Lui. Prin faptul că răbdăm descurajare, persecuție, suferință sau chiar moarte, știm sigur că răsplata noastră e cu Cristos în veșnicie (Filipeni 3.20). Această cunună nu e pentru aceia care se bazează pe neprihănirea lor proprie. O astfel de atitudine naște doar aroganță și mândrie, nu o tânjire după a fi cu Domnul.

4) Cununa slavei – (1 Petru 5.4) „Și, când Se va arăta Păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate veșteji, a slavei." Acest cuvânt slavă e un cuvânt interesant, care se referă la însăși natura lui Dumnezeu și la acțiunile Lui. El implică splendoarea Lui măreață și strălucirea Lui. Amintește-ți de Ștefan care, în timp ce era omorât cu pietre, a putut să privească la cer și să vadă slava lui Dumnezeu (Fapte 7.55-56). Acest cuvânt înseamnă și că lauda și onoarea pe care le dăm lui Dumnezeu I se datorează, din cauza a cine este El (Isaia 42.8, 48.11, Galateni 1.5). Credincioșii sunt nespus de binecuvântați să intre în Împărăție și să primească cununa slavei, să primească asemănarea cu Cristos. Cum a spus Pavel: „Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi." (Romani 8.18)

5) Cununa vieții – (Apocalipsa 2.10) „Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi. Iată că Diavolul are să arunce în temniță pe unii dintre voi, ca să vă încerce. Și veți avea un necaz de zece zile. Fii credincios până la moarte, și-ți voi da cununa vieții." Această cunună e pentru toți credincioșii, dar e dragă în special celor care au răbdat suferințe, care au înfruntat persecuție pentru Isus, chiar până la moarte. În Scriptură, cuvântul viață e folosit adesea pentru a arăta o relație care e într-o stare potrivită cu Dumnezeu. Domnul Isus a spus: „Eu am venit ca oile să aibă viață, și s-o aibă din belșug." (Ioan 10.10) Așa cum aerul, mâncarea și apa sunt elemente vitale pentru viața fizică, la fel Isus e vital pentru viața spirituală. El este Cel care ne asigură „apa vie". El este „Pâinea vieții" (Ioan 4.10, 6.35). Viața noastră de pe pământ se va încheia. Însă avem promisiunea extraordinară pentru toți aceia care vin la Dumnezeu prin Isus: „Și făgăduința pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viața veșnică." (1 Ioan 2.25)

Iacov spune că această cunună a vieții este pentru toți cei care Îl iubesc e Dumnezeu (Iacov 1.12). Atunci întrebarea e cum demonstrăm dragostea noastră pentru Dumnezeu? Apostolul Ioan dă răspunsul: „Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele." (1 Ioan 5.3) Ca copii ai Lui, trebuie să păzim poruncile Lui, ascultându-L cu credincioșie. Așadar, în timp ce răbdăm inevitabilele încercări, dureri, suferințe și necazuri – câtă vreme trăim – să înaintăm întotdeauna și să „ne uităm țintă la Căpetenia și Desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus" (Evrei 12.2), și vom primi cununa vieții care ne așteaptă.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce sunt cununile cerești pe care credincioșii le pot primi în cer?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries