settings icon
share icon
Întrebare

Care este cheia înspre a-L cunoaşte cu adevărat pe Dumnezeu?

Răspuns


În fiecare dintre noi există o dorinţă puternică de a fi cunoscut şi de a-i cunoaşte pe alţii. Şi mai important, toţi oamenii doresc să-şi cunoască Creatorul, chiar dacă nu cred în Dumnezeu în mod declarat. În ziua de azi suntem bombardaţi cu reclame care promit multe căi de a ne satisface setea de a şti mai mult, de a avea mai mult, de a fi mai mult. Totuşi, promisiunile goale care vin din partea lumii niciodată nu vor satisface în felul în care cunoaşterea lui Dumnezeu va satisface. Isus a spus: „Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Cristos, pe care L-ai trimis Tu” (Ioan 17.3).

Astfel, „care este cheia înspre a-L cunoaşte cu adevărat pe Dumnezeu”? Mai întâi, e imperativ să înţelegem că omul, prin el însuşi, nu e capabil să-L cunoască cu adevărat pe Dumnezeu, datorită păcatului. Scripturile fac cunoscut faptul că suntem cu toţii păcătoşi (Romani 3) şi că într-adevăr nu am îndeplinit standardul de sfinţenie necesar ca să putem fi în părtăşie cu Dumnezeu. Ni se spune şi că consecinţa păcatului nostru este moartea (Romani 6.23) şi că vom pieri în eternitate fără Dumnezeu, dacă nu vom accepta şi nu vom primi promisiunea jertfei lui Isus de pe cruce. Astfel, ca să-L cunoaştem cu adevărat pe Dumnezeu, trebuie ca mai întâi să-L primim în viaţa noastră. „Dar tuturor celor care L-au primit, adică celor care cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1.12). Nimic nu are mai mare importanţă decât înţelegerea acestui adevăr, atunci când vine vorba despre a-L cunoaşte pe Dumnezeu. Isus a făcut clar faptul că numai El e calea înspre cer şi înspre o cunoaştere personală a lui Dumnezeu: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14.6).

Nu există nicio altă cerinţă pentru a începe această călătorie pe lângă acceptarea şi primirea promisiunilor menţionate mai sus. Isus a venit să sufle viaţă în noi dându-Se pe Sine jertfă, astfel încât păcatele noastre să nu ne împiedice să-L cunoaştem pe Dumnezeu. O dată ce am primit acest adevăr, putem începe drumul cunoaşterii lui Dumnezeu într-un mod personal. Unul dintre ingredientele-cheie din această călătorie este înţelegerea faptului că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu şi este revelaţia Sa de Sine, a promisiunilor şi a voii Lui. Biblia este, în esenţă, o scrisoare de dragoste care ne este scrisă de un Dumnezeu iubitor care ne-a creat ca să Îl cunoaştem în mod intim. Ce cale mai bună de a afla despre Creatorul nostru există decât să ne cufundăm în Cuvântul Lui, care ne este revelat tocmai cu acest scop? Şi este important să continuăm acest proces pe tot parcursul călătoriei. Pavel îi scrie lui Timotei: „Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, căci ştii de la cine le-ai învăţat: din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire prin credinţa în Cristos Isus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună” (2 Timotei 3.14-17).

În cele din urmă, să-L cunoaştem cu adevărat pe Dumnezeu implică angajamentul nostru de a asculta ceea ce citim în Scriptură. La urma urmelor, am fost creaţi să facem fapte bune (Efeseni 2.10), ca să putem fi parte a planului lui Dumnezeu de a continua să Se reveleze lumii. Avem responsabilitatea de a menţine credinţa care e necesară ca să-L putem cunoaşte pe Dumnezeu. Suntem sare şi lumină pe acest pământ (Matei 5.13-14), meniţi să aducem lumii mireasma lui Dumnezeu şi să servim ca lumină strălucitoare în mijlocul întunericului. Nu trebuie doar să citim şi să înţelegem Cuvântul lui Dumnezeu, ci trebuie să-l aplicăm în ascultare şi să rămânem credincioşi (Evrei 12). Însuşi Isus a pus accentul principal pe iubirea lui Dumnezeu cu tot ceea ce suntem şi pe iubirea aproapelui ca pe noi înşine (Matei 22). Această poruncă e imposibil de ţinut fără angajamentul de a citi şi de a aplica adevărul Său revelat în Cuvântul Lui.

Acestea sunt cheile înspre a-L cunoaşte cu adevărat pe Dumnezeu. Desigur, viaţa noastră va presupune mai multe lucruri, cum e angajamentul faţă de rugăciune, timpul devoţional, părtăşie şi închinare. Dar aceste lucruri pot urma numai dacă a fost luată hotărârea de a-L primi pe Isus şi promisiunile Lui în viaţa noastră şi dacă am acceptat faptul că noi, prin noi înşine, nu-L putem cunoaşte pe Dumnezeu. Atunci, viaţa noastră poate fi umplută de Dumnezeu şi putem experimenta cunoaşterea Lui în mod intim şi personal.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Care este cheia înspre a-L cunoaşte cu adevărat pe Dumnezeu?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries