settings icon
share icon
Întrebare

Ar trebui un creştin să se joace jocuri video?

Răspuns


Finalizat cu aproape 2000 de ani în urmă, Cuvântul lui Dumnezeu nu învaţă în mod explicit dacă un creştin ar trebui sau nu să joace jocuri video. Dar principiile Bibliei se aplică şi astăzi cu privire la cel mai bun mod de a folosi timpul. Atunci când Dumnezeu ne arată că o anumită activitate ne controlează viaţa, ar trebui să luăm o pauză de la ea pentru o vreme. Acest „post” poate fi de la mâncare, filme, televizor, muzică, jocuri video, de la orice ne distrage atenţia de la a-L cunoaşte şi a-L iubi pe Dumnezeu şi de a-i sluji pe cei din poporul Lui. În timp ce unele dintre aceste lucruri pot să nu fie în esenţă rele, ele devin idoli, dacă ne abat de la prima noastră dragoste (Coloseni 3.5, Apocalipsa 2.4). Mai jos sunt unele principii de luat în considerare, indiferent dacă este vorba despre jocurile video, televizor, filme sau orice altă preocupare pământească.

1. Jocurile video mă vor edifica sau doar mă vor amuza? A edifica înseamnă a zidi. Jucatul jocurilor video va edifica dragostea ta pentru Dumnezeu, cunoaşterea Lui şi slujirea altora? „Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc” (1 Corinteni 10.23-24, Romani 14.19). Atunci când Dumnezeu ne dă un timp de relaxare, ar trebui să găsim activităţi înălţătoare de care să ne bucurăm. Alegem oare activităţile permisibile în locul celor demne de laudă? Atunci când avem de făcut o alegere între bine, mai bine şi cel mai bine, trebuie să alegem ceea ce este cel mai bine (Galateni 5.13-17).

2. Jucatul jocurilor video înseamnă ascultare de voia proprie sau de voia lui Dumnezeu? Voia lui Dumnezeu pentru copiii Lui poate fi rezumată în cea mai mare poruncă: „Să-L iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău; şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi” (Luca 10.27). Voinţa noastră a fost poluată de păcat. Pentru că am fost salvaţi de dorinţele noastre egoiste, trebuie să ne supunem voinţa noastră (Filipeni 3.7-9). Voia lui Dumnezeu ne transformă voinţa (Psalmul 143.10). În mod progresiv, dorinţele Lui pentru noi devin de asemenea cele mai adânci dorinţe ale noastre.

Mulţi oameni cred că voia lui Dumnezeu este plictisitoare şi umilitoare. Ei îşi imaginează un călugăr într-o mănăstire singuratică sau un îngrijitor de biserică iritat. Dimpotrivă, oamenii care urmează voia lui Dumnezeu pentru viaţa lor sunt cei mai plini de bucurie şi mai aventuroşi oameni cu putinţă. Citirea biografiilor eroilor din istorie cum sunt Hudson Taylor, Amy Carmichael, Corrie Ten Boom şi George Müller va confirma acest lucru. Cu siguranţă, aceşti sfinţi au întâmpinat dificultăţi din partea lumii, din partea firii lor şi a Diavolului. Probabil că nu au avut multe posesiuni în felul lumii, dar Dumnezeu a îndeplinit lucrări măreţe prin ei. Mai întâi, voia Lui pare imposibilă şi prea sfântă ca să fie în vreun fel distractivă, dar Dumnezeu ne va da puterea de a o împlini şi dorinţa de a ne bucura în ea. „Vreau să fac voia Ta (în Biblia în limba engleză: Mă voi bucura să fac voia Ta, n.tr.), Dumnezeule!” (Psalmul 40.8a; vezi Evrei 13.21).

3. Jocul video Îl glorifică pe Dumnezeu? Unele jocuri video promovează violenţa, nelegiuirea şi deciziile prosteşti (de exemplu: „Am ieşit din cursă, aşa că îmi voi distruge maşina.”). Ca şi creştini, activităţile noastre trebuie să Îi aducă glorie lui Dumnezeu (1 Corinteni 10.31) şi să ne ajute să creştem în cunoaşterea şi în harul lui Cristos.

4. Jucatul jocurilor video are ca rezultat fapte bune? „Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele” (Efeseni 2.10; vezi de asemenea Tit 2.11-14 şi 1 Petru 2.15). Lenea şi egoismul încalcă scopul lui Dumnezeu pentru noi – acela de a face fapte bune pentru alţii (1 Corinteni 15.58; vezi de asemenea Galateni 6.9-10).

5. Jucatul jocurilor video va demonstra stăpânire de sine? Mulţi oameni au spus că jocurile video pot deveni o dependenţă sau o obsesie. În viaţa creştină nu e loc pentru astfel de lucruri. Pavel compară viaţa creștină cu un atlet care îşi disciplinează trupul, astfel încât să câştige premiul. Creştinii au o motivaţie mai măreaţă pentru a trăi o viaţă diferită de autocontrol – răsplata veşnică în cer (1 Corinteni 9.25-27).

6. Jucarea jocurilor video va răscumpăra timpul? Vei da socoteală de felul în care îţi foloseşti minutele tale limitate. Petrecerea de ore întregi jucând un joc video cu greu poate fi numită o folosire bună a timpului. „Luaţi seama deci să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi. Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele. De aceea nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi care este voia Domnului” (Efeseni 5.15-17). „Pentru ca, în vremea care-i mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu.” (1 Petru 4.2; vedeţi de asemenea Coloseni 4.5, Iacov 4.14 şi 1 Petru 1.14-22).

7. Trece de testul din Filipeni 4.8? „Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească” (Filipeni 4.8). Atunci când te joci jocuri video, mintea se concentrează asupra lucrurilor cereşti sau lumeşti?

8. Se potriveşte jucatul jocurilor video cu scopul meu în viaţă? Pavel a scris că, în zilele din urmă, oamenii vor fi „…iubitori mai mult de plăceri, decât iubitori de Dumnezeu” (2 Timotei 3.4). Cultura vestică se potriveşte acestei descrieri. Ne place să ne jucăm. Necreştinii devin dependenţi de divertisment, cum ar fi filme, sport şi muzică, pentru că ei nu au un scop mai înalt decât de a se bucura de viaţă înaintea morţii. Aceste distracţii nu pot satisface cu adevărat (Eclesiastul 2.1). Atunci când creştinii devin dependenţi de aceleaşi lucruri ca necreştinii, putem noi spune cu adevărat că arătăm viaţa nouă „în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume” (Filipeni 2.15)? Sau le dovedim celorlalţi că nu suntem diferiţi de cum sunt ei şi că Cristos nu a făcut o diferenţă semnificativă în viaţa noastră?

Pavel a socotit cunoaşterea, iubirea şi ascultarea de Dumnezeu ca fiind prioritate numărul unu. „Privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să-L câştig pe Hristos… Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui şi să mă fac asemenea cu moartea Lui” (Filipeni 3.7-10). Jucarea jocurilor video va arăta dragostea mea pentru Dumnezeu sau dragostea pentru lucrurile acestei lumi? (1 Ioan 2.15-17).

9. Îmi va da jucarea jocurilor video un obiectiv etern? Creştinii au speranţa răsplăţii veşnice în cer dacă sunt credincioşi pe pământ (vezi Matei 6.19-21 şi 1 Corinteni 3.11-16). Dacă ne concentrăm asupra trăirii pentru veşnicie mai degrabă decât asupra plăcerilor trecătoare ale acestui pământ, atunci ne vom fi predat resursele, timpul şi inima pentru lucrare (Coloseni 3.1-2, 23-24). Dacă posesiunile sau activităţile noastre ne fac să ne pierdem răsplăţile veşnice, ce valoare au acestea (Luca 12.33-37)? Creştinii încearcă adesea să Îl slujească şi pe Dumnezeu şi propriile lor dorinţe. Dar Isus a afirmat lămurit: „Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni” (Matei 6.24). Dumnezeu ne dă bucurie în timpul perioadelor de muncă şi de odihnă (Eclesiastul 5.19, Matei 11.28-29, Coloseni 3.23-24). Trebuie să găsim echilibrul între muncă şi recreaţie. Atunci când punem deoparte timp pentru relaxare, aşa cum a făcut şi Isus (Marcu 6.31), trebuie să alegem o activitate edificatoare.

Întrebarea nu este: „Pot să mă joc jocuri video?”, ci: „Sunt jocurile video cea mai bună alegere?” Mă va edifica acest lucru, va arăta dragoste faţă de aproapele meu şi Îl va glorifica pe Dumnezeu? Trebuie să urmărim activităţile care sunt demne de laudă, nu doar pur şi simplu permisibile. Oricum te conduce El, urmează-L cu pasiune mai presus de toate lucrurile. Pregăteşte-te pentru veşnicie. Toate sacrificiile vor părea nesemnificative atunci când Îl vom întâlni pe Isus. EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ar trebui un creştin să se joace jocuri video?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries