settings icon
share icon
Întrebare

De ce există atât de multă confuzie vizavi de învățăturile Bibliei?

Răspuns


Dumnezeu ne-a dat Biblia ca să ne învețe despre El și despre căile Lui și de vreme ce Dumnezeu nu este un Dumnezeu al confuziei (1 Corinteni 14.33), orice confuzie și toată încurcătura vine în mod sigur din partea forțelor distrugătoare ale lumii, ale cărnii și ale Diavolului. „Lumea" este sistemul necredincios al lumii și oamenii din acest sistem care nu înțeleg și cărora nu le pasă de Cuvântul lui Dumnezeu; „carnea" este natura păcătoasă persistentă pe care o au creștinii, care corupe umblarea lor în evlavie; iar „Diavolul" se referă la Satan și la demonii lui, care sucesc Cuvântul lui Dumnezeu, adesea în timp ce se transformă în îngeri de lumină (2 Corinteni 11.14-15).

Fiecare dintre aceste forțe poate acționa în mod individual sau la unison pentru a le produce oamenilor confuzie cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu. În mod tragic, confuzia cu privire la Biblie poate duce la o nădejde înșelătoare cu privire la mântuire. Ispitirile pe care le-a folosit Satan în cazul lui Isus au folosit interpretări greșite ale Cuvântului lui Dumnezeu (Matei 4.1-11). Satan folosește și astăzi aceeași tactică, de a lua un adevăr din Scriptură și de a-l aplica în mod greșit. Satan e abil în a suci Cuvântul lui Dumnezeu suficient încât să producă consecințe dezastruoase.

Uneori, confuzia privitoare la învățăturile Bibliei provine dintr-o traducere deficitară a ei. Totuși, și mai adesea confuzia este rezultatul unor metode neglijente de studiu biblic între credincioși și a doctrinelor falșilor predicatori, învățători și scriitori (2 Corinteni 11.12-13). Acești profeți falși iau chiar traduceri corecte și, fie prin ignoranță, fie cu scop, sucesc și distorsionează Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a promova propriile lor planuri sau pentru a fi atrăgător pentru gândirea lumii. În loc să ne bazăm doar pe alții ca să ne învețe Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie noi înșine să studiem Cuvântul lui Dumnezeu și să ne bazăm pe Duhul Sfânt.

Cea mai distrugătoare este confuzia cu privire la adevărul Evangheliei. Cu toate că Scriptura ne învață că Isus Cristos este singura Cale, singurul Adevăr și singura Viață (Ioan 14.6, Fapte 4.12), mulți care își spun creștini cred că cerul poate fi obținut în alte moduri și prin alte religii. În ciuda confuziei, oile cele adevărate vor auzi glasul Păstorului și Îl vor urma numai pe El (Ioan 10.27). Aceia care nu-I aparțin Păstorului „nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor" (2 Timotei 4.3). Dumnezeu ne-a dat Duhul Său și porunca să propovăduim adevărul biblic cu smerenie și răbdare la timp și ne la timp (2 Timotei 4.2) și să căutăm să ne înfățișăm ca oameni încercați, ca lucrători care împart drept Cuvântul adevărului (2 Timotei 2.15). Vom face aceste lucruri până Domnul Isus Se va întoarce și va pune capăt la toată confuzia.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

De ce există atât de multă confuzie vizavi de învățăturile Bibliei?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries