settings icon
share icon
Întrebare

Ce înseamnă să-L cinstești pe Dumnezeu?

Răspuns


Apocalipsa 4.10-11 descrie o scenă din cer: „Cei douăzeci și patru de bătrâni cădeau înaintea Celui ce ședea pe scaunul de domnie și ... își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau: «Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea...»" Cuvintele traduse cu „slava" și „cinstea" au legătură strânsă și în Biblie sunt folosite adesea interschimbabil. Dar există o deosebire subtilă între ele. Cuvântul cel mai des tradus cu „slavă" înseamnă „ceva ce are valoare inerentă, intrinsecă", în timp ce cuvântul tradus cu „cinste" înseamnă „valoare percepută, a face să fie sau a aprecia ca slăvit".

Slava e o calitate inerentă în cel care e slăvit. Slava poate fi comparată cu o oglindă care reflectă cu acuratețe ceea ce se află acolo. Când reflectăm cu acuratețe caracterul lui Dumnezeu, Îl slăvim. A-L slăvi pe Dumnezeu înseamnă să-L cinstim pentru cine este într-adevăr. Dumnezeu are slavă pentru că e infinit de valoros. Ființele umane au slavă pentru că au fost create după chipul Celui care are toată slava (Genesa 1.27) Îl slăvim pe Dumnezeu atunci când demonstrăm prin cuvânt sau fapte caracterul sau faptele Lui glorioase. A întruchipa caracterul lui Isus e un fel de a-I aduce slavă lui Dumnezeu, pentru că arătăm atributele Lui. Când Îl slăvim pe Dumnezeu, Îi aducem cinste.

Cinstea pornește din inima noastră și se referă la valoarea pe care o acordăm personal unui lucru sau cuiva. Colecționarii păstrează anumite obiecte acordându-le o mai mare apreciere decât necolecționarii. Ceea ce alții trec cu vederea poate fi foarte prețuit de altcineva și, prin urmare, cinstit. Îi cinstim pe alți oameni în măsura în care considerăm poziția și contribuțiile lor ca fiind semnificative. Ni se poruncește să-i cinstim pe oameni datorită poziției lor, nu realizărilor lor. Ni se poruncește să-i cinstim pe tatăl și pe mama noastră (Deuteronomul 5.16, Efeseni 6.1-3), pe cei în vârstă (Leviticul 19.32, 1 Timotei 5.1-2) și pe cei care domnesc peste noi (1 Petru 2.17). Când Îl cinstim pe Dumnezeu, demonstrăm înalta considerație pe care o avem pentru El. Îi reflectăm înapoi slava ca laudă și închinare.

Biblia ne arată multe modalități prin care să-L cinstim și să-L slăvim pe Dumnezeu. Îi arătăm înaltă considerație și Îi reflectăm caracterul păstrându-ne curați din punct de vedere sexual (1 Corinteni 6.18-20), dăruind din venitul nostru (Proverbele 3.9, 2 Corinteni 8.7, 9.7) și trăind o viață devotată Lui (Romani 14.8). Nu e suficient să-L cinstim doar în exterior. Dumnezeu dorește ca cinstea să vină din inima noastră. „Domnul zice: «Când se apropie de Mine poporul acesta, Mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de Mine.»" (Isaia 29.13; vezi și Matei 5-7). Când ne găsim plăcerea în Domnul (Psalmul 37.4), când Îl căutăm în tot ceea ce facem (1 Cronici 16.11, Isaia 55.6) și când facem alegeri care reflectă locul pe care Îl are în inima noastră Îi aducem cea mai mare cinste.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce înseamnă să-L cinstești pe Dumnezeu?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries