settings icon
share icon
Întrebare

Cine poate fi mântuit? Poate fi cineva mântuit?

Răspuns


Isus a arătat în mod clar în Ioan 3.16 că va mântui pe oricine crede în El: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” Acest „oricine” te include pe tine şi pe oricare altă persoană din lume.

Biblia spune că, dacă mântuirea ar fi fost pe baza propriilor noastre eforturi, nimeni nu ar fi putut fi mântuit: „Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu” (Romani 3.23). Psalmul 143.2 adaugă: „Niciun om viu nu este fără prihană înaintea Ta.” Romani 3.10 afirmă: „Nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar.”

Nu ne putem mântui pe noi înşine. Dimpotrivă, suntem mântuiţi atunci când credem în Isus Hristos. Efeseni 2.8-9 arată: „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.” Suntem mântuiţi prin harul lui Dumnezeu, şi harul, prin definiţie, nu poate fi câştigat. Nu merităm mântuirea, ci pur şi simplu o primim prin credinţă.

Harul lui Dumnezeu este suficient încât să acopere toate păcatele (Romani 5.20). Biblia este plină de exemple de oameni care au fost mântuiţi dintr-un trecut păcătos. Apostolul Pavel le-a scris creştinilor care mai înainte trăiseră în diferite stări de păcat, incluzând imoralitatea sexuală, idolatria, adulterul, homosexualitatea, hoţia, lăcomia şi beţia. Dar Pavel le spune că, în momentul mântuirii: „Aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru” (1 Corinteni 6.9-11).

Apostolul Pavel fusese el însuşi un persecutor al creştinilor, aprobând uciderea lui Ştefan (Fapte 8.1) , arestându-i pe creştini şi aruncându-i în închisoare (Fapte 8.3). Mai târziu, el a scris: „... măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor şi batjocoritor. Dar am căpătat îndurare, pentru că lucram din neştiinţă, în necredinţă! Şi harul Domnului nostru s-a înmulţit peste măsură de mult împreună cu credinţa şi cu dragostea care este în Hristos Isus. O, adevărat şi cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: «Hristos Isus a venit în lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoşi», dintre care cel dintâi sunt eu.”

Dumnezeu adesea alege să mântuiască candidaţi cu puţine şanse, care să servească scopurilor Sale. El a mântuit un tâlhar pe cruce, care mai avea doar puţine minute de trăit (Luca 23.42-43), un prigonitor al Bisericii (Pavel), un pescar care s-a lepădat de El (Petru), un soldat roman, împreună cu familia lui (Fapte 10), un sclav fugar (Onisim, în Filimon) şi mulţi alţii. Nu este nimeni pe care Dumnezeu să nu-l poata mântui (vezi Isaia 50.2). Trebuie să răspundem cu credinţă şi să primim darul fără plată al vieţii veşnice pe care El ni-l oferă.

Cine poate fi mântuit? Un lucru este sigur – tu poţi fi, dacă Îl primeşti pe Isus ca Mântuitor al tău! Dacă vrei să-L accepţi pe Isus ca Mântuitor al tău, poţi răspunde chiar acum cu o rugăciune asemănătoare acesteia:

„Doamne Dumnezeule, îmi dau seama că sunt un păcătos şi că niciodată nu aş putea ajunge în cer prin propriile mele fapte bune. Chiar acum îmi pun credinţa în Isus Hristos, ca Fiul lui Dumnezeu, care a murit pentru păcatele mele şi care a înviat din morţi, ca să îmi dea viaţa veşnică. Te rog, iartă păcatele mele și ajută-mă să trăiesc pentru tine."

Ai luat decizia de a-L accepta pe Hristos ca Mântuitor al tău ca urmare a ceea ce ai citit mai sus? Dacă da, apasă pe butonul "Astăzi L-am primit pe Hristos", de mai jos.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Cine poate fi mântuit? Poate fi cineva mântuit?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries