settings icon
share icon
Întrebare

Cine este Dumnezeu? Ce este Dumnezeu? Cum Îl putem cunoaşte pe Dumnezeu?

Răspuns


Cine este Dumnezeu? – Realitate
Realitatea prezenţei lui Dumnezeu este atât de evidentă, atât datorită Creaţiei, cât şi conştiinţei omului, încât Biblia îl numeşte pe ateu „nebun” (Psalmul 14.1). În consecinţă, Biblia nu încearcă deloc să dovedească existenţa lui Dumnezeu; mai degrabă, o ia ca pe un fapt dat încă de la început (Genesa 1.1). Ceea ce face Biblia este să reveleze natura, caracterul şi lucrarea lui Dumnezeu.

Cine este Dumnezeu? – Definiţie
O gândire corectă cu privire la Dumnezeu e de maximă importanţă, pentru că o idee falsă despre Dumnezeu este idolatrie. În Psalmul 50.21, Dumnezeu îl mustră pe omul nelegiuit cu această acuzaţie: „Ţi-ai închipuit că Eu sunt ca tine.” Ca punct de pornire, o bună definiţie pe scurt a lui Dumnezeu este „Fiinţa Supremă; Creatorul şi Conducătorul a tot ceea ce există; Cel care există prin Sine care este perfect în putere, bunătate şi înţelepciune.”

Cine este Dumnezeu? – Natura Lui
Ştim că anumite lucruri sunt adevărate în privinţa lui Dumnezeu pentru un singur motiv: în îndurarea Lui, a binevoit să ne descopere o parte dintre calităţile Sale. Dumnezeu este Duh, intangibil prin natura Sa (Ioan 4.24). Dumnezeu este Unul, dar există ca trei Persoane – Dumnezeu Tatăl, Dumnezeul Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt (Matei 3.16-17). Dumnezeu e infinit (1 Timotei 1.17), incomparabil (2 Samuel 7.22) şi neschimbător (Maleahi 3.6). Dumnezeu există pretutindeni (Psalmul 139.7-12), cunoaşte totul (Matei 11.21) şi are toată puterea şi autoritatea (Efeseni 1, Apocalipsa 19.6).

Cine este Dumnezeu? – Caracterul Lui
Iată câteva dintre caracteristicile lui Dumnezeu, aşa cum sunt revelate în Biblie: Dumnezeu este drept (Fapte 17.31), iubitor (Efeseni 2.4-5), plin de adevăr (Ioan 14.6) şi sfânt (1 Ioan 1.5). Dumnezeu manifestă compasiune (2 Corinteni 1.3), îndurare (Romani 9.15) şi har (Romani 5.17). Dumnezeu judecă păcatul (Psalmul 5.5), dar, de asemenea, oferă iertare (Psalmul 130.4).

Cine este Dumnezeu? – Lucrarea Lui
Nu-L putem înţelege pe Dumnezeu separat de lucrările Lui, pentru că ceea ce face Dumnezeu decurge din ceea ce este El. Iată o listă restrânsă a lucrărilor lui Dumnezeu trecute, prezente şi viitoare: Dumnezeu a creat lumea (Genesa 1.1, Isaia 42.5), susţine în mod activ lumea (Coloseni 1.17), Îşi duce la împlinire planul Său etern (Efeseni 1.11), care presupune răscumpărarea omului din blestemul păcatului şi a morţii (Galateni 3.13-14), îi atrage pe oameni la Cristos (Ioan 6.44), Îşi disciplinează copiii (Evrei 12.6) şi va judeca lumea (Apocalipsa 20.11-15).

Cine este Dumnezeu? – O relaţie cu El
În Persoana Fiului, Dumnezeu S-a întrupat (Ioan 1.14). Fiul lui Dumnezeu a devenit Fiul omului şi este, prin urmare, „podul” între Dumnezeu şi om (Ioan 14.6, 1 Timotei 2.5). Numai prin Fiul putem avea iertarea păcatelor (Efeseni 1.7), împăcarea cu Dumnezeu (Ioan 15.15, Romani 5.10) şi mântuirea veşnică (2 Timotei 2.10). În Isus Cristos „locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii” (Coloseni 2.9). Astfel, ca să cunoaştem cu adevărat cine este Dumnezeu, tot ceea ce trebuie să facem e să privim la Isus.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Cine este Dumnezeu? Ce este Dumnezeu? Cum Îl putem cunoaşte pe Dumnezeu?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries