settings icon
share icon
Întrebare

Ce este viața veșnică?

Răspuns


Când Biblia vorbește despre viața veșnică, se referă la un dar din partea lui Dumnezeu care vine numai prin „Isus Cristos, Domnul nostru” (Romani 6.23). Acest dar e în contrast cu „moartea”, care e rezultatul natural al păcatului.

Darul vieții veșnice vine la cei care cred în Isus Cristos, care El Însuși e „Învierea și Viața” (Ioan 11.25). Faptul că viața aceasta e „veșnică” indică faptul că e o viață perpetuă – continuă la nesfârșit.

E o greșeală totuși să consideri viața veșnică o simplă progresie nesfârșită de ani. Un cuvânt obișnuit în Noul Testament pentru „veșnic” e aiónios, care poartă ideea de calitate, cât și de cantitate. De fapt, viața veșnică nu e asociată deloc cu „anii”, fiind independentă de timp. Viața veșnică poate funcționa în afara sau dincolo de timp, cât și în timp.

Din acest motiv, viața veșnică poate fi considerată ceva ce creștinul experimentează acum. Credincioșii nu trebuie să „aștepte” viața veșnică, fiindcă nu e ceva ce începe după ce mor. În schimb, viața veșnică începe în momentul în care o persoană exercită credință în Cristos. E posesiunea noastră din prezent. Ioan 3.36 spune: „Cine crede în Fiul are viața veșnică.” Observă că credinciosul „are” (timpul prezent) această viață (verbul e la timpul prezent și în limba greacă). Găsim construcții similare la timpul prezent și în Ioan 5.24 și Ioan 6.47. Viața veșnică nu se concentrează la viitorul nostru, ci la poziția noastră actuală în Cristos.

Biblia leagă inseparabil viața veșnică de Persoana lui Isus Cristos. Ioan 17.3 e un pasaj important în această privință, fiindcă Isus Se roagă: „Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Cristos, pe care L-ai trimis Tu.” Aici Isus echivalează viața veșnică cu Cunoașterea lui Dumnezeu și a Fiului. Nu există cunoaștere a lui Dumnezeu fără Fiul, fiindcă prin Fiul Tatăl Se face cunoscut celor aleși (Ioan 17.6, 14.9).

Această cunoaștere dătătoare de viață a Tatălui și a Fiului este o cunoaștere adevărată, personală, nu doar o conștientizare academică. Vor exista unii în ziua judecății care au pretins că sunt urmașii lui Isus, dar nu au avut niciodată în mod real o relație cu El. Acestor pretinși urmași, Isus le va spune: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtați-vă de la Mine, voi toți care lucrați fărădelege!” (Matei 7.23) Apostolul Pavel și-a stabilit ca obiectiv cunoașterea Domnului și a legat această cunoaștere de învierea din morți: „Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui; ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți.” (Filipeni 3.10-11)

În Noul Ierusalim, apostolul Ioan vede un râu care curge din „scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului” și „pe cele două maluri ale râului, era pomul vieții ... și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor ” (Apocalipsa 22.1-2). În Eden, ne-am răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și ne-a fost interzis accesul la pomul vieții (Genesa 3.24). În final, Dumnezeu ne redă plin de har accesul la pomul vieții. Acest acces este făcut posibil prin Isus Cristos, Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii (Ioan 1.29).

Chiar acum, fiecare păcătos e invitat să-L cunoască pe Isus Cristos și să primească viața veșnică: „Celui ce îi este sete să vină; cine vrea, să ia apa vieții fără plată!” (Apocalipsa 22.17)

Cum poți ști că ai viața veșnică? În primul rând, mărturisește-și păcatul în fața Dumnezeului nostru sfânt. Apoi acceptă faptul că Dumnezeu a dat un Salvator pentru tine. „Oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.” (Romani 10.13) Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit pentru păcatele tale și a înviat din morți a treia zi. Crede această veste bună, încrede-te în Domnul Isus ca Mântuitor al tău, și vei fi salvat (Faptele Apostolilor 16.31, Romani 10.9-10).

Ioan spune atât de clar: „Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viața; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața.” (1 Ioan 5.11-12)

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce este viața veșnică?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries