settings icon
share icon
Întrebare

Ce e Dumnezeu?

Răspuns


A.W. Tozer a scris: „«Cum e Dumnezeu?» Dacă prin această întrebare vrem să spunem «Cum este Dumnezeu în Sine?», nu există răspuns. Dacă vrem să spunem «Ce a revelat Dumnezeu despre Sine ca rațiunea smerită să poată înțelege», cred că există un răspuns atât deplin, cât și satisfăcător."

Tozer are dreptate că nu putem ști ce e Dumnezeu cu privire la El Însuși. Cartea Iov afirmă: „Poți spune tu că poți pătrunde adâncimile lui Dumnezeu, că poți ajunge la cunoștința desăvârșită a Celui Atotputernic? Cât cerurile-i de înaltă: ce poți face? Mai adâncă decât Locuința morților: ce poți ști?" (Iov 11.7-8)

Totuși, putem întreba ce a revelat Dumnezeu despre Sine în Cuvântul Lui și în creație, lucruri pe care „rațiunea smerită" să le poată pătrunde.

Când Moise a fost trimis de Dumnezeu la Faraonul Egiptului să ceară eliberarea israeliților, Moise L-a întrebat pe Dumnezeu: „Iată, când mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune: «Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi» și mă vor întreba: «Care este Numele Lui?», ce le voi răspunde?" (Exodul 3.13)

Răspunsul pe care Dumnezeu i l-a dat lui Moise a fost simplu, și foarte revelator: „Dumnezeu a zis lui Moise: «Eu sunt Cel ce sunt.» Și a adăugat: «Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: 'Cel ce Se numește „Eu sunt" m-a trimis la voi.'»" (Exodul 3.14) Textul evreiesc din Exodul 3.14 spune literalmente: „Sunt ceea ce sunt."

Acest nume vorbește despre faptul că Dumnezeu e existență pură, sau ceea ce unii numesc realitatea pură. Realitatea pură e ceea ce ESTE fără posibilitatea să nu existe. Să spunem altfel, multe lucruri pot avea existență (de exemplu ființele umane, animalele, plantele), dar un singur lucru poate fi existența. Alte lucruri au „ființă", dar numai Dumnezeu e Ființa.

Faptul că numai Dumnezeu e Ființa duce la cel puțin cinci adevăruri cu privire la ce e Dumnezeu – ce tip de Ființă este Dumnezeu.

În primul rând, numai Dumnezeu e o Ființă de la Sine existentă și cauza primară a orice altceva există. Ioan 5.26 spune pur și simplu: „... Tatăl are viața în Sine..." Pavel a predicat: „El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva, El, care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile." (Fapte 17.25)

În al doilea rând, Dumnezeu e o Ființă necesară. O Ființă necesară e una a cărei nonexistență nu e posibilă. Numai Dumnezeu e o Ființă necesară; toate celelalte lucruri sunt ființe contingente, însemnând că pot să nu existe. Însă, dacă Dumnezeu nu există, atunci nici nimic altceva nu ar exista. Numai El e Ființa necesară prin care toate celelalte lucruri există în prezent – un lucru afirmat de Iov: „Dacă nu s-ar gândi decât la El, dacă Și-ar lua înapoi duhul și suflarea, tot ce este carne ar pieri deodată și omul s-ar întoarce în țarână." (Iov 34.14-15)

În al treilea rând, Dumnezeu este o Ființă personală. Cuvântul personal în acest context nu descrie personalitatea (de exemplu distractiv, deschis etc.); în schimb, înseamnă „a avea intenționalitate". Dumnezeu e o Ființă cu scop care are voință, creează și conduce evenimentele, să se potrivească cu cine este El. Profetul Isaia a scris: „Aduceți-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune, căci Eu sunt Dumnezeu, și nu este altul, Eu sunt Dumnezeu, și nu este niciunul ca Mine. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: «Hotărârile Mele vor rămâne în picioare și Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea.»" (Isaia 46.9-10)

În al patrulea rând, Dumnezeu e o Ființă triunică. Acest adevăr e un mister, și totuși, întreaga Scriptură vorbește despre acest lucru. Biblia afirmă clar că există un singur Dumnezeu: „Ascultă, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn." (Deuteronomul 6.4). Dar Biblia afirmă și că există pluralitate în cadrul Dumnezeirii. Înainte ca Isus să Se ridice la cer, le-a poruncit ucenicilor: „Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh." (Matei 28.19) Observă „Numele" la singular din verset; nu vorbește la plural, care ar însemna că face referire la trei dumnezei. Există un singur Nume care le aparține celor trei Persoane care alcătuiesc Dumnezeirea.

Scriptura în diverse locuri Îi numește în mod clar pe Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Isus și Dumnezeu Duhul Sfânt. De exemplu, faptul că Isus posedă existența prin Sine și că este cauza primară a tuturor lucrurilor e afirmat în primele versete din Ioan: „Toate lucrurile au fost făcute prin El; și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața..." (Ioan 1.3-4) Biblia spune, de asemenea, că Isus e o Ființă necesară: „El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El." (Coloseni 1.17)

În al cincilea rând, Dumnezeu e o Ființă iubitoare. La fel cum multe lucruri pot exista, dar un singur lucru poate fi existența, oamenii și alte ființe vii pot poseda și experimenta dragostea, dar numai un singur lucru poate fi dragostea. 1 Ioan 4.8 face o afirmație simplă ontologică: „Dumnezeu este dragoste."

Ce este Dumnezeu? Dumnezeu e singurul care poate spune: „Sunt ceea ce sunt." Dumnezeu e existența pură, e existent prin Sine și e sursa tuturor celorlalte lucruri care au existență. El e singura Ființă necesară, are intenționalitate/e personal și posedă atât unitate, cât și diversitate.

Dumnezeu e, de asemenea, dragoste. El te invită să-L cauți și să descoperi dragostea pe care o are pentru tine în Cuvântul Lui și în viața Fiului Său Isus Cristos, Cel care a murit pentru păcatele tale și a deschis o cale să poți trăi împreună cu El în veșnicie.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce e Dumnezeu?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries