settings icon
share icon

Cartea Naum

Autorul: Autorul cărții Naum se identifică pe sine ca fiind Naum (în evreiește „consolator” sau „mângâietor”) din Elcoș (1.1). Sunt multe teorii privitoare la locația acelui oraș, dar nu există dovezi concludente. O astfel de teorie este că se referă la orașul numit mai târziu Capernaum (care în mod literal înseamnă „satul lui Naum”), de la Marea Galileii.

Data la care a fost scrisă: Având în vedere cantitatea limitată de informație pe care o știm cu privire la Naum, cel mai bun lucru pe care-l putem face este să restrângem intervalul de timp în care a fost scrisă cartea Naum la intervalul dintre anii 663 și 612 î.Cr. Sunt menționate două evenimente care ne ajută să determinăm aceste date. Mai întâi, Naum menționează Teba (No-Amon) din Egipt căzând sub asirieni (663 î.Cr.) la timpul trecut, așa că deja avusese loc. În al doilea rând, celelalte profeții ale lui Naum s-au împlinit în anul 612 d.Cr.

Scopul pentru care a fost scrisă: Naum nu a scris această carte ca pe o avertizare sau ca pe o „chemare la pocăință” pentru poporul din Ninive. Dumnezeu le trimisese deja pe profetul Iona cu 150 de ani mai devreme cu ceea ce le-a promis El că se va întâmpla dacă vor continua în căile lor rele. Oamenii din acea vreme s-au pocăit, dar acum trăiau la fel de rău, dacă nu mai rău decât înainte. Asirienii deveniseră cu totul brutali în cuceririle lor (spânzurând trupurile victimelor lor pe stâlpi și punându-le pieile pe pereții corturilor lor, printre alte atrocități). Acum Naum le spune celor din Iuda să nu dispere, pentru că Dumnezeu a pronunțat judecată și asirienii urmau să primească în curând exact ceea ce meritau.

Versete-cheie: Naum 1.7: „Domnul este bun; El este un loc de scăpare în ziua necazului; și-i cunoaște pe cei care se încred în El.”

Naum 1.14a: „Iată ce a poruncit însă Domnul împotriva ta, Asur: «Nu vei mai avea urmași care să-ți poarte numele.»”

Naum 1.15a: „Iată pe munți picioarele solului care vestește pacea!” Vezi, de asemenea, Isaia 52.7 și Romani 10.15.

Naum 2.13a: „Iată că am necaz pe tine, zice Domnul oștirilor.”

Naum 3.19: „Rana ta nu se alină prin nimic, rana ta este fără leac! Toți cei care vor auzi de tine vor bate din palme, căci cine este acela pe care să nu-l fi atins răutatea ta?”

Un scurt rezumat: Oamenii din Ninive au răspuns odată la predicarea lui Iona și s-au întors de la căile lor rele ca să-I slujească Dumnezeului Iehova. Dar 150 de ani mai târziu, cei din Ninive s-au întors la idolatrie, violență și aroganță (Naum 3.1-4). Încă o dată, Dumnezeu îl trimite pe unul dintre profeții Săi la Ninive ca să vestească judecata prin distrugerea orașului și ca să-i îndemne să se pocăiască. Din păcate, ninivenii nu au ținut cont de avertizarea lui Naum, și orașul a fost adus sub domnia babiloniană.

Prefigurări: Pavel repetă versetul din Naum 1.15 în Romani 10.15 cu referire la Mesia și la lucrarea Lui, cât și la apostolii lui Cristos din timpul Său. Poate fi de asemenea înțeles în legătură cu fiecare lucrător al Evangheliei a cărui lucrare este de a „predica Evanghelia păcii”. Dumnezeu a făcut pace cu păcătoșii prin sângele lui Cristos și le-a dat oamenilor Lui pacea care „întrece orice pricepere” (Filipeni 4.7). Lucrarea propovăduitorului este de asemenea să „aducă vești bune” (NTLR), cum sunt împăcarea, neprihănirea, iertarea, viața și mântuirea veșnică prin Cristosul crucificat. Predicarea unei asemenea Evanghelii și aducerea unor astfel de vești fac picioarele lui frumoase. Imaginea de aici este a unuia care aleargă înspre alții, doritor și bucuros să proclame Vestea bună.

Aplicație practică: Dumnezeu este răbdător și încet la mânie. El îi dă fiecărei țări timp să-L proclame pe El ca Dumnezeu al lor. Dar El nu Se lasă batjocorit. De fiecare dată când o țară se îndepărtează de El ca să-și slujească propriile motive, El intervine cu judecată. Cu aproape 200 de ani în urmă, Statele Unite s-a format ca o națiune călăuzită de principii biblice. În ultimii 50 de ani, acest lucru s-a schimbat și națiunea se îndreaptă în fiecare zi în direcție opusă. Ca și creștini, datoria noastră este aceea de a susține în mod ferm principiile biblice și adevărul scriptural, pentru că Adevărul este singura speranță a unei țări.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Cartea Naum
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries