settings icon
share icon

Cartea Iuda

Autorul: Iuda 1.1 îl identifică pe autorul cărții Iuda ca fiind Iuda, un frate al lui Iacov. Acest lucru e probabil să se refere la fratele de jumătate al lui Isus, Iuda, devreme ce Isus a avut, de asemenea, un alt frate de jumătate numit Iacov (Matei 13.55). Iuda probabil că nu se identifică pe sine ca fiind frate al lui Isus, din umilință și reverență pentru Hristos.

Data la care a fost scrisă: Cartea Iuda e strâns legată de cartea 2 Petru. Data scrierii cărții Iuda depinde de faptul că Iuda a folosit conținut din 2 Petru sau Petru a folosit conținut din Iuda atunci când a scris 2 Petru. Cartea Iuda a fost scrisă undeva între anii 20 și 80 d.Cr.

Scopul pentru care a fost scrisă: Cartea Iuda este o carte importantă pentru noi astăzi, pentru că este scrisă pentru timpurile din urmă, pentru finalul epocii Bisericii. Epoca Bisericii a început în ziua Coborârii Duhului Sfânt. Iuda este singura carte complet dedicată marii apostazii. Iuda scrie că faptele rele sunt dovada apostaziei. El ne avertizează să ne luptăm pentru credință, pentru că în grâu există neghină. În biserică se găsesc profeți falși, și sfinții sunt în pericol. Iuda este o carte mică, dar importantă și vrednică de a fi studiată, scrisă pentru creștinii din zilele noastre.

Versete-cheie: Iuda 3: „Preaiubiților, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care le-a fost dată sfinților o dată pentru totdeauna.”

Iuda 17-19: „Dar voi, preaiubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Isus Hristos. Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori, care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii, care n-au Duhul.”

Iuda 24-25: „Iar a Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plini de bucurie înaintea slavei Sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii, și acum și în veci. Amin.”

Un scurt rezumat: Potrivit versetului 3, Iuda era nerăbdător să scrie despre mântuirea noastră; totuși, a schimbat subiectul, ca să abordeze lupta pentru credință. Credința cuprinde în sine întregul corpus de doctrine creștine predate nouă de Hristos și date apoi mai departe apostolilor. După ce Iuda avertizează în privința învățătorilor falși (versetele 4-16), ne sfătuiește în ce fel putem birui în lupta spirituală (versetele 20-21). Aici se găsește înțelepciune, pe care am face bine să o acceptăm și să o urmăm în vreme ce trecem prin aceste zile ale vremurilor din urmă.

Legături: Cartea Iuda este plină de referiri la Vechiul Testament, incluzând Exodul (v. 5), răzvrătirea lui Satan (v. 6), Sodoma și Gomora (v. 7), moartea lui Moise (v. 9), Cain (v. 11), Balaam (v. 11), Core (v. 11), Enoh (v. 14-15) și Adam (v. 14). Faptul că Iuda folosește ilustrațiile istorice bine cunoscute cu Sodoma și Gomora, Cain, Balaam și Core le reamintește creștinilor evrei de necesitatea credinței adevărate și a ascultării.

Aplicație practică: Trăim într-un timp unic în istorie, și această scurtă carte ne poate ajuta să ne echipăm pentru nenumăratele provocări ale trăirii în vremurile din urmă. Creștinul de astăzi trebuie să fie alert în privința învățăturilor false, care ne pot amăgi atât de ușor, dacă nu suntem buni cunoscători ai Cuvântului. Trebuie să cunoaștem Evanghelia – ca să o protejăm și să o apărăm – și să acceptăm domnia lui Hristos, care este evidențiată de o schimbare a vieții. Credința autentică reflectă întotdeauna un comportament asemenea celui al lui Hristos. Viața noastră în Hristos trebuie să reflecte cunoașterea propriei noastre inimi care se odihnește în autoritatea Creatorului și Tatălui Atotputernic, care pune credința în practică. Avem nevoie de acea relație personală cu El. Numai atunci vom cunoaște atât de bine vocea Lui, încât nu-l vom urma pe niciun altul. English
Înapoi la pagina de început în limba Română
Cartea Iuda
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries