settings icon
share icon

Cartea Isaia

Autorul: Isaia 1.1 îl identifică pe Isaia ca autor al cărții.

Data la care a fost scrisă: Cartea Isaia a fost scrisă între anii 701 și 681 î.Cr.

Scopul pentru care a fost scrisă: Prorocul Isaia a fost mai întâi chemat să profețească pentru Regatul lui Iuda. Iuda trecea prin perioade de trezire și perioade de răzvrătire. Iuda era amenințat cu distrugerea de către Asiria și Egipt, dar a fost cruțat datorită îndurării lui Dumnezeu. Isaia a proclamat un mesaj de pocăință de păcat și de așteptare plină de speranță a eliberării aduse de către Dumnezeu în viitor.

Versete-cheie: Isaia 6.8: „Am auzit glasul Domnului, întrebând: «Pe cine să trimit și cine va merge pentru Noi?» Eu am răspuns: «Iată-mă, trimite-mă!»”

Isaia 7.14: „De aceea, Domnul Însuși vă va da un semn: «Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un Fiu și-I va pune numele Emanuel.»”

Isaia 9.6: „Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, și domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: «Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii».”

Isaia 14.12-13: „Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor! Tu ziceai în inima ta: «Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miazănoaptei.»”

Isaia 53.5-6: „Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră, a tuturor.”

Isaia 65.25: „Lupul și mielul vor paște împreună, leul va mânca paie ca boul și șarpele se va hrăni cu țărână. Niciun rău, nicio vătămare nu se va face pe tot muntele Meu cel sfânt, zice Domnul.”

Un scurt rezumat: Cartea Isaia descoperă judecata și mântuirea lui Dumnezeu. Dumnezeu este „sfânt, sfânt, sfânt” (Isaia 6.3) și, de aceea, El nu poate îngădui ca păcatul să treacă nepedepsit (Isaia 1.2, 2.11-20, 5.30, 34.1-2, 42.25). Isaia înfățișează judecata lui Dumnezeu care se apropie ca un „foc mistuitor” (Isaia 1.31, 30.33).

În același timp, Isaia înțelege că Dumnezeu este un Dumnezeu al îndurării, al harului și al milei (Isaia 5.25, 11.16, 14.1-2, 32.2, 40.3, 41.14-16). Națiunea lui Israel (deopotrivă Iuda și Israel) este oarbă și surdă la poruncile lui Dumnezeu (Isaia 6.9-10, 42.7). Iuda este comparată cu o viță-de-vie care trebuie și va fi călcată în picioare (Isaia 5.1-7). Numai datorită îndurării și a făgăduințelor Lui față de Israel, Dumnezeu nu va îngădui ca Israel sau Iuda să fie distruse complet. El va aduce deopotrivă restaurare, iertare și vindecare (43.2, 43.16-19, 52.10-12).

Mai mult decât oricare altă carte a Vechiului Testament, cartea Isaia se concentrează asupra mântuirii, care va veni prin Mesia. Mesia va domni într-o zi cu dreptate și neprihănire (Isaia 9.7, 32.1). Domnia lui Mesia îi va aduce Israelului pace și siguranță (Isaia 11.6-9). Datorită lui Mesia, Israelul va fi o lumină pentru toate popoarele (Isaia 42.6, 55.4-5). Împărăția lui Mesia pe pământ (Isaia capitolele 65-66) este țelul înspre care indică toată cartea Isaia. În acest timp al domniei lui Mesia, neprihănirea lui Dumnezeu va fi arătată lumii pe deplin.

Într-un aparent paradox, cartea Isaia Îl prezintă, de asemenea, pe Mesia ca fiind Unul care va suferi. Isaia capitolul 53 Îl descrie în mod detaliat pe Mesia suferind pentru păcat. Prin rănile Lui, vindecarea este dobândită. Prin suferința Lui, fărădelegile noastre sunt îndepărtate. Această aparentă contradicție este rezolvată în Persoana lui Isus Hristos. La prima Lui venire, Isus a fost slujitorul care suferă din Isaia capitolul 53. La a doua venire, Isus va fi Împăratul biruitor, care va domni, Domnul păcii (Isaia 9.6).

Prefigurări: Cum e menționat mai sus, capitolul 53 din Isaia Îl descrie pe Mesia care urma să vină și suferința pe care urma să o îndure, ca să plătească pentru păcatele noastre. În suveranitatea Sa, Dumnezeu a orchestrat fiecare detaliu al crucificării, pentru a împlini fiecare profeție din acest capitol, precum și toate celelalte profeții mesianice din Vechiul Testament. Imaginea prezentată în capitolul 53 este profundă și profetică și conține o imagine completă a Evangheliei. Isus a fost disprețuit și părăsit (v. 3, Luca 13.34, Ioan 1.10-11), lovit de Dumnezeu (v. 4, Matei 27.46) și străpuns pentru păcatele noastre (v. 5, Ioan 19.34, 1 Petru 2.24). Prin suferința Lui, a plătit pedeapsa pe care am meritat-o și a devenit pentru noi jertfa finală și perfectă (v. 5, Evrei 10.10). Cu toate că a fost fără păcat, Dumnezeu a pus asupra Lui păcatele noastre, și noi am devenit neprihănirea lui Dumnezeu în El (2 Corinteni 5.21).

Aplicație practică: Cartea Isaia ni-L prezintă pe Mântuitorul nostru într-un detaliu imposibil de negat. El este singura cale spre cer, singurul mijloc de obținere a harului lui Dumnezeu, singura Cale, singurul Adevăr, singura Viață (Ioan 14.6, Fapte 4.12). Știind prețul pe care l-a plătit Hristos pentru noi, cum putem neglija sau respinge „o mântuire atât de mare”? (Evrei 2.3) Avem doar câțiva ani pe pământ în care să venim la Hristos și să îmbrățișăm mântuirea pe care ne-o oferă. Nu există o a doua șansă după moarte, și veșnicia în Iad este un timp foarte lung.

Cunoști oameni care pretind că sunt credincioși în Hristos dar care au două fețe, care sunt ipocriți? Ei sunt poate cea mai bună reprezentare a felului în care Isaia a văzut națiunea lui Israel. Israelul avea o înfățișare de neprihănire, dar era doar de fațadă. În cartea Isaia, prorocul îl cheamă pe Israel să-L asculte pe Dumnezeu cu toată inima lui, nu doar în exterior. Dorința lui Isaia a fost ca aceia care i-au auzit și i-au citit cuvintele să fie cercetați să se întoarcă de la ticăloșia lor și să-și îndrepte fața spre Dumnezeu, pentru iertare și vindecare.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Cartea Isaia
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries