settings icon
share icon

Cartea Evrei

Autorul: Cu toate că unii includ cartea Evrei între scrierile apostolului Pavel, identitatea sigură a autorului rămâne o enigmă. Ceea ce lipsește este salutul obișnuit al lui Pavel, întâlnit în alte lucrări ale sale. Mai mult, sugestia că scriitorul acestei epistole s-a bazat pe cunoașterea și informația pusă la dispoziție de alții care au fost martori oculari reali ai lui Isus Hristos (2.3) pune calitatea de autor a lui Pavel sub semnul îndoielii. Unii îi atribuie scrierea lui Luca, alții sugerează că Evrei a putut fi scrisă de Apolo, Barnaba, Sila, Filip sau Aquila și Priscila. Indiferent de mâna umană care a ținut condeiul, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este Autorul divin al întregii Scripturi (2 Timotei 3.16); prin urmare, cartea Evrei vorbește cu aceeași autoritate canonică ca celelalte șaizeci și cinci de cărți ale Bibliei.

Data la care a fost scrisă: Clement, Părinte al Bisericii Primare, a citat din cartea Evrei în anul 95 d.Cr. Totuși, dovezi interne, cum e faptul că Timotei era în viață în timpul scrierii epistolei și absența oricărei dovezi care să indice încetarea sistemului de jertfe vechi-testamentar, care a avut loc odată cu distrugerea Ierusalimului în anul 70 d.Cr., indică că această carte a fost scrisă în jurul anului 65 d.Cr.

Scopul pentru care a fost scrisă: Decedatul dr. Walter Martin, fondatorul Christian Research Institute (Institutul de Cercetări Creștin, n.tr.) și autorul bestseller-ului Kingdom of Cults (Împărăția cultelor, n.tr.), remarca în felul său ironic obișnuit că Epistola către Evrei a fost scrisă de către un evreu pentru alți evrei, spunându-le evreilor să înceteze să se comporte ca evreii. În adevăr, mulți dintre credincioșii evrei ai primului veac alunecau din nou în riturile și ritualurile iudaismului, pentru a scăpa de persecuția în creștere. Această scrisoare este, prin urmare, un îndemn pentru acei credincioși persecutați de a continua în harul lui Isus Hristos.

Versete-cheie: Evrei 1.1-2: „După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile.”

Evrei 2.3: „Cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare...”

Evrei 4.14-16: „Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile – pe Isus, Fiul lui Dumnezeu – să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie.”

Evrei 11.1: „Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd.”

Evrei 12.1-2: „Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la Căpetenia și Desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea, și șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.”

Un scurt rezumat: Cartea Evrei se adresează unor trei grupuri separate: credincioși în Isus Hristos, necredincioși care cunoșteau și acceptau în mod intelectual adevărurile despre Isus Hristos și necredincioși care au fost atrași înspre Hristos, dar care, în cele din urmă, L-au respins. Este important să înțelegem cărui grup se adresează fiecare pasaj. Dacă nu reușim să facem acest lucru, putem ajunge să tragem concluzii incompatibile cu restul Scripturii. Scriitorul cărții Evrei menționează în mod continuu superioritatea lui Hristos atât în Persoana, cât și în lucrarea Lui. În scrierile Vechiului Testament, înțelegem că ritualurile și ceremoniile iudaismului arătau în mod simbolic către venirea lui Mesia. Cu alte cuvinte, ritualurile iudaice erau umbra lucrurilor care urmau să vină. Cartea Evrei ne spune că Isus Hristos este mai bun decât orice ar putea oferi o simplă religie. Toată pompa și ceremoniile religiei pălesc în comparație cu Persoana, lucrarea și misiunea lui Isus Hristos. Prin urmare, superioritatea Domnului nostru Isus rămâne tema acestei scrisori scrise cu multă elocvență.

Legături: Poate că în niciun alt loc din Noul Testament nu intră mai mult în atenție Vechiul Testament decât în cartea Evrei, care are la bază preoția levitică. Scriitorul cărții Evrei compară în mod constant insuficiența sistemului de jertfe vechi-testamentar cu desăvârșirea și finalizarea în Hristos. Acolo unde Vechiul Legământ cerea jertfe continue și o ispășire pentru păcat o dată pe an, adusă de un preot uman, Noul Legământ asigură o jertfă o dată pentru totdeauna prin Hristos (Evrei 10.10) și acces direct la tronul lui Dumnezeu pentru toți cei care sunt în El.

Aplicație practică: Bogată în doctrină creștină de bază, epistola către Evrei ne dă, de asemenea, exemple încurajatoare ale „eroilor credinței” lui Dumnezeu, care au perseverat în ciuda a mari dificultăți și împrejurări potrivnice (Evrei 11). Acești membri ai Galeriei Credinței a lui Dumnezeu oferă dovezi copleșitoare privitoare la garanția necondiționată și încrederea absolută în Dumnezeu. În același fel, și noi putem păstra o încredere absolută în promisiunile bogate ale lui Dumnezeu, indiferent de situațiile în care ne aflăm, meditând la credincioșia tare ca stânca a lucrărilor lui Dumnezeu în viața sfinților Săi din Vechiul Testament.

Scriitorul cărții Evrei le oferă credincioșilor încurajări din abundență, dar există și cinci avertizări solemne de care trebuie să ținem cont. Există pericolul neglijării (Evrei 2.1-4), pericolul necredinței (Evrei 3.7-4.13), pericolul imaturității spirituale (Evrei 5.11-6.20), pericolul eșecului de a persevera (Evrei 10.26-29) și pericolul inerent al refuzării lui Dumnezeu (Evrei 12.25-29). Și astfel găsim în această glorioasă capodoperă o comoară de învățătură, un izvor înviorător de încurajări și o sursă de avertizări clare, practice împotriva lenevirii în umblarea noastră creștină. Dar nu numai atât, ci în Evrei găsim un portret redat magnific al Domnului nostru Isus Hristos – Autorul și Desăvârșitorul mântuirii noastre mărețe (Evrei 12.2).

English
Înapoi la pagina de început în limba Română
Cartea Evrei
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries