settings icon
share icon

Cartea Efeseni

Autorul: Efeseni 1.1 îl identifică pe apostolul Pavel ca fiind autorul cărții Efeseni.

Data la care a fost scrisă: Cartea Efeseni a fost scrisă probabil între anii 60-63 d.Cr.

Scopul pentru care a fost scrisă: Pavel a intenționat ca toți cei care tânjesc după maturitatea asemenea lui Cristos să primească această scriere. În cartea Efeseni este cuprinsă disciplina de care e nevoie, ca să creștem înspre a fi copii adevărați ai lui Dumnezeu. Mai mult, un studiu al cărții Efeseni va ajuta la întărirea și statornicirea credinciosului, astfel încât să poată îndeplini scopul și chemarea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Scopul acestei epistole este de a confirma și de a echipa o biserică aflată în procesul de maturizare. Epistola prezintă o perspectivă echilibrată asupra Trupului lui Cristos și a importanței acestuia în economia lui Dumnezeu.

Versete-cheie: Efeseni 1.3: „Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești, în Cristos.”

Efeseni 2.8-10: „Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Cristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.”

Efeseni 4.4-6: „Este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți.”

Efeseni 5.21: „Supuneți-vă unii altora în frica lui Cristos.”

Efeseni 6. 10-11: „Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor Diavolului.”

Un scurt rezumat: Doctrina ocupă cea mai mare parte din cartea Efeseni. Jumătate din învățătura din această epistolă are legătură cu poziția noastră în Cristos, iar restul ei privește condiția noastră. Mult prea adesea, cei care-i învață pe alții din această carte ocolesc toate învățăturile fundamentale și merg direct la capitolul de încheiere. Acesta este capitolul care accentuează războiul sau lupta sfinților. Totuși, pentru a beneficia pe deplin de conținutul acestei epistole, trebuie să începem de la începutul învățăturii lui Pavel din această scrisoare.

Mai întâi, ca urmași ai lui Cristos, trebuie să înțelegem pe deplin cine spune Dumnezeu că suntem. Trebuie, de asemenea, să ajungem înrădăcinați în cunoașterea a ceea ce a făcut Dumnezeu pentru toată omenirea. Apoi, existența noastră din prezent și umblarea noastră trebuie să fie antrenate și întărite. Acest lucru trebuie să continue până când nu ne vom mai clătina și nu vom mai fi purtați încoace și încolo de orice duh de învățătură și de viclenia oamenilor.

Scrierea lui Pavel se împarte în trei segmente principale. (1) Capitolele de la unu la trei prezintă principiile privitoare la ceea ce a înfăptuit Dumnezeu. (2) Capitolele patru și cinci ne pun înainte principii privitoare la existența noastră prezentă. (3) Capitolul 6 prezintă principii care privesc lupta noastră de fiecare zi.

Legături: Cea mai importantă legătură cu Vechiul Testament din cartea Efeseni se află în conceptul alarmant (pentru evrei) de Biserică ca Trup al lui Cristos (Efeseni 5.32). Această taină extraordinară (un adevăr care nu fusese revelat mai înainte) cu privire la Biserică este faptul că „neamurile sunt împreună moștenitoare cu Israelul, alcătuiesc un singur trup și iau parte împreună la aceeași făgăduință în Cristos Isus” (Efeseni 3.6). Acesta a fost un mister complet ascuns de sfinții Vechiului Testament (Efeseni 3.5, 9). Israeliții care L-au urmat cu adevărat pe Dumnezeu întotdeauna au crezut că numai ei erau poporul ales al Lui (Deuteronomul 7.6). Acceptarea neamurilor ca având același statut în această nouă paradigmă era extrem de dificilă și a provocat multe dispute între credincioșii evrei și cei convertiți dintre neamuri. Pavel vorbește, de asemenea, despre misterul Bisericii ca „Mireasă a lui Cristos”, un concept nemaiauzit înainte în Vechiul Testament.

Aplicație practică: Poate că mai mult decât oricare altă carte a Bibliei, cartea Efeseni subliniază legătura dintre învățătura sănătoasă și practica dreaptă în viața creștină. Mult prea mulți oameni ignoră „teologia” și, în schimb, vor să discute doar lucruri „practice”. În cartea Efeseni, Pavel susține faptul că teologia e practică. Ca să putem trăi voia lui Dumnezeu pentru noi în mod practic în viața noastră, trebuie ca mai întâi să înțelegem din punct de vedere doctrinar cine suntem noi în Cristos.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Cartea Efeseni
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries