settings icon
share icon

Cartea 2 Petru

Autorul: 2 Petru 1.1 afirmă în mod specific că apostolul Petru este autorul cărții 2 Petru. Faptul că Petru este autorul cărții 2 Petru a fost pus la îndoială mai mult decât s-a întâmplat cu oricare altă carte din Noul Testament. Totuși, Părinții Bisericii Primare nu au găsit niciun motiv întemeiat pentru a respinge acest lucru. Nici noi nu găsim niciun motiv valabil ca să respingem dreptul de autor al lui Petru.

Data la care a fost scrisă: Cartea 2 Petru a fost scrisă înspre finalul vieții lui Petru. Devreme ce Petru a fost martirizat în Roma în timpul domniei lui Nero, moartea lui trebuie că a avut loc înainte de anul 68 d.Cr. E foarte probabil că a scris cartea 2 Petru între anii 65 și 68 d.Cr.

Scopul pentru care a fost scrisă: Petru a fost îngrijorat de faptul că învățătorii falși începeau să se infiltreze în biserici. El i-a îndemnat pe creștini să crească și să devină tari în credință, astfel încât să fie în stare să detecteze și să combată răspândirea apostaziei. A subliniat puternic autenticitatea Cuvântului lui Dumnezeu și întoarcerea sigură a Domnului Isus.

Versete-cheie: 2 Petru 1.3-4: „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea Celui care ne-a chemat prin slava și puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte.”

2 Petru 3.9: „Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință.”

2 Petru 3.18: „Ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. A Lui să fie slava, acum și în ziua veșniciei. Amin.”

Cuvântul-cheie este cunoașterea; împreună cu cuvintele asociate apărând de cel puțin 13 ori în cartea 2 Petru.

Un scurt rezumat: Știind că timpul său era scurt (2 Petru 1.13-15) și faptul că aceste biserici întâmpinau un pericol iminent (2 Petru 2.1-3), Petru a făcut apel la cititori să își împrospăteze memoria (2 Petru 1.13) și să-și stimuleze gândirea (2 Petru 3.1-2), astfel încât să-și amintească învățătura lui (2 Petru 1.15). I-a provocat pe credincioși să devină mai maturi în credință, adăugând la aceasta virtuți creștine specifice, devenind astfel eficienți și productivi în cunoașterea lui Isus Hristos (2 Petru 1.5-9). Scriitorii Noului și ai Vechiului Testament sunt prezentați ca fiind autoritatea pentru credința lor (2 Petru 1.12-21, 3.2, 3.15-16). Petru a dorit ca credincioșii să devină tari în credință, să se opună falșilor învățători care s-au strecurat și au afectat în mod negativ bisericile. Denunțându-i, le-a descris conduita, judecata care îi aștepta și caracteristicile (2 Petru capitolul 2) și de asemenea faptul că aceștia au ridiculizat cea de-a doua venire a Domnului (2 Petru 3.3-7). Pe creștini, Petru i-a învățat că cea de-a doua venire este motivația pentru o trăire sfântă (2 Petru 3.14). După o avertizare finală, Petru îi încurajează din nou să crească în harul și cunoașterea Domnului și Mântuitorului lor Isus Hristos. A încheiat cu un cuvânt de laudă la adresa Domnului și Mântuitorului său (2 Petru 3.18).

Legături: În denunțarea profeților falși, Petru repetă un subiect predominant al Vechiului Testament, care trebuie să fi fost foarte familiar cititorilor săi. Mulți dintre primii creștini erau evrei convertiți, care știau bine Legea și Profeții. Când Petru face referire la „cuvântul prorociei” din Vechiul Testament în 2 Petru 1.19-21, în același timp îi dă pe față pe falșii profeți și afirmă că adevărații profeți au fost mânați de Duhul Sfânt, care a vorbit prin ei (2 Samuel 23.2). Ieremia a fost la fel de energic în criticarea falșilor profeți, întrebând: „Până când vor prorocii aceștia să prorocească minciuni, să prorocească înșelătoriile inimii lor?” (Ieremia 23.26). În mod clar, aceiași profeți falși înșelați care au năpăstuit poporul lui Dumnezeu atât în Vechiul, cât și în Noul Testament, sunt și în prezent în mijlocul nostru, făcând ca a doua epistolă a lui Petru să fie la fel de relevantă astăzi, cum a fost cu 2000 de ani în urmă.

Aplicație practică: Cu siguranță, ca și creștini din secolul XXI, suntem mai aproape de venirea Domnului decât creștinii din primul secol, cărora le-a fost adresată epistola. Prin intermediul televiziunii și al altor mijloace de comunicare în masă, creștinii maturi sunt informați că mulți șarlatani defilează ca adevărați lideri creștini și că creștinii imaturi au fost păcăliți de escrocheria lor și de interpretarea falsă a Scripturii. E necesar ca toți creștinii născuți din nou să fie atât de bine înrădăcinați în Cuvânt, încât să fim în stare să discernem adevărul de eroare.

Aceeași recomandare pentru creștere în credință pe care a făcut-o Petru (2 Petru 1.5-11), când se aplică vieții noastre, ne va asigura și nouă o răsplată bogată „în Împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos” (2 Petru 1.10-11). Temelia credinței noastre este și întotdeauna va fi același Cuvânt al lui Dumnezeu pe care l-a predicat Petru.

English
Înapoi la pagina de început în limba Română
Cartea 2 Petru
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries