settings icon
share icon

Cartea 1 Timotei

Autorul: Cartea 1 Timotei a fost scrisă de către apostolul Pavel (1 Timotei 1.1).

Data la care a fost scrisă: Cartea 1 Timotei a fost scrisă între anii 62-66 d.Cr.

Scopul pentru care a fost scrisă: Pavel i-a scris lui Timotei ca să-l încurajeze în responsabilitatea sa de a supraveghea lucrarea bisericii din Efes și posibil din celelalte biserici din provincia Asiei (1 Timotei 1.3). Această scrisoare pune bazele pentru ordinarea prezbiterilor (1 Timotei 3.1-7) și pune la dispoziție îndrumări pentru ordinarea oamenilor în slujbele bisericii (1 Timotei 3.8-13). În esență, 1 Timotei este un manual de conducere pentru organizarea și administrarea bisericii.

Versete-cheie: 1 Timotei 2.5: „Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Isus Cristos.”

1 Timotei 2.12: „Femeii nu-i dau voie să-i învețe pe alții, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere.”

1 Timotei 3.1-3: „Adevărat este cuvântul acesta: «Dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun.» Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să-i învețe pe alții. Să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mârșav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani.”

1 Timotei 4.9-10: „Iată un cuvânt adevărat și cu totul vrednic de primit! Noi muncim, în adevăr, și ne luptăm, pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel Viu, care este Mântuitorul tuturor oamenilor, și mai ales al celor credincioși.”

1 Timotei 6.12: „Luptă-te lupta cea bună a credinței; apucă viața veșnică, la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori.”

Un scurt rezumat: Aceasta este prima scrisoare pe care Pavel i-a scris-o lui Timotei, un pastor tânăr care a fost un ajutor al lui Pavel în lucrarea lui. Timotei era grec. Mama sa era iudeică, iar tatăl grec. Pavel a fost mai mult decât un mentor și un lider pentru Timotei. El i-a fost ca un tată, iar Timotei i-a fost ca un fiu lui Pavel (1 Timotei 1.2). Pavel începe scrisoarea îndemnându-l pe Timotei să fie în gardă în privința învățătorilor falși și a învățăturilor false. Totuși, majoritatea scrisorii tratează conduita pastorală. Pavel îl instruiește pe Timotei cu privire la închinare (capitolul 2) și la creșterea unor lideri maturi pentru biserică (capitolul 3). Cea mai mare parte din scrisoare se ocupă de conduita pastorală, de avertizările cu privire la învățătorii falși și de responsabilitatea bisericii față de membrii care păcătuiesc, văduve, episcopi și sclavi. În toată scrisoarea, Pavel îl încurajează pe Timotei să rămână neclintit, să persevereze și să rămână credincios chemării sale.

Legături: O legătură interesantă cu Vechiul Testament în cartea 1 Timotei este pasajul pe care Pavel îl citează ca fiind baza pentru care prezbiterii să fie vrednici de „îndoită cinste” și demni de respect, atunci când e cazul să fie acuzați de ceva rău (1 Timotei 5.17-19). Deuteronomul 24.15, 25.4 și Leviticul 19.13 vorbesc despre necesitatea de a-i plăti unui lucrător ceea ce i se cuvine pentru munca sa și într-un timp util. Parte din Legea mozaică reclama că doi sau trei martori sunt necesari ca să fie adusă o acuzație împotriva unui om (Deuteronomul 19.15). Creștinii evrei din bisericile pe care le păstorea Timotei trebuie să fi fost conștienți de legăturile acestea cu Vechiul Testament.

Aplicație practică: Isus Cristos este prezentat de Pavel ca fiind Mijlocitorul dintre Dumnezeu și om (1 Timotei 2.5), Mântuitorul tuturor celor care cred în El. El este Domnul Bisericii, și Timotei Îl slujește păstorind Biserica Sa. Astfel, găsim aplicația principală din această primă scrisoare a lui Pavel către „copilul său în credință”. Pavel îl instruiește pe Timotei în chestiuni care țin de doctrina, conducerea și administrarea Bisericii. Putem folosi aceleași instrucțiuni pentru cârmuirea adunărilor noastre locale și astăzi. De asemenea, lucrarea și slujirea unui pastor, calificările pentru un prezbiter și pentru un diacon sunt la fel de importante și pertinente astăzi precum au fost în zilele lui Timotei. Prima scrisoare a lui Pavel către Timotei constituie o carte de instrucțiuni pe tema conducerii, a administrării și a păstoririi bisericii locale. Instrucțiunile din această scrisoare i se aplică oricărui conducător sau viitor conducător al bisericii lui Cristos și sunt la fel de relevante astăzi precum au fost în zilele lui Pavel. Pentru aceia care nu sunt chemați în roluri de conducere în biserica lor, cartea continuă să fie practică. Fiecare urmaș al lui Cristos trebuie să lupte pentru credință și să evite învățăturile false. Fiecare urmaș al lui Cristos trebuie să rămână neclintit și să persevereze.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Cartea 1 Timotei
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries