settings icon
share icon

Cartea 1 Petru

Autorul: 1 Petru 1.1 îl identifică pe apostolul Petru ca fiind autorul cărții 1 Petru.

Data la care a fost scrisă: Cartea 1 Petru a fost scrisă probabil între anii 60 și 65 d.Cr.

Scopul pentru care a fost scrisă: 1 Petru este o scrisoare din partea lui Petru către credincioșii care se răspândiseră în toată lumea antică și care se aflau sub intensă persecuție. Dacă cineva înțelegea persecuția, acela era Petru. Acesta a fost bătut, amenințat, pedepsit și întemnițat pentru predicarea Cuvântului lui Dumnezeu. El știa ce înseamnă să înduri fără amărăciune, fără să-ți pierzi speranța și, printr-o mare credință, să trăiești o viață de ascultare și victorie. Această cunoaștere a speranței vii în Isus este mesajul și exemplul lui Hristos este cel care trebuie urmat.

Versete-cheie: 1 Petru 1.3: „Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morți, la o nădejde vie.”

1 Petru 2.9: „Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui care v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată.”

1 Petru 2.24: „El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui ați fost vindecați.”

1 Petru 5.8-9: „Fiți treji și vegheați! Pentru că potrivnicul vostru, Diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi.”

Un scurt rezumat: Cu toate că acest timp de persecuții era unul cumplit, Petru arată că era, de fapt, un timp de bucurie. El le spune credincioșilor să considere ca privilegiu faptul că suferă pentru Hristos, devreme ce și Mântuitorul lor a suferit pentru ei. Această scrisoare face referire la experiențele personale ale lui Petru cu Isus și la predicile sale din cartea Faptele apostolilor. Petru confirmă faptul că Satan este dușmanul cel mare al fiecărui creștin, dar siguranța întoarcerii viitoare a lui Hristos dă avânt speranței.

Legături: Familiaritatea lui Petru cu Legea și cu profeții Vechiului Testament îi dă posibilitatea să explice diverse pasaje din Vechiul Testament în lumina vieții și a lucrării lui Mesia, Isus Hristos. În 1 Petru 1.16, el citează din Leviticul 11.44: „Fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt.” Dar prefațează acest lucru explicând faptul că sfințenia nu se dobândește prin ținerea Legii, ci prin harul acordat tuturor celor care cred în Hristos (v. 13). Mai departe, Petru explică referirea la „piatra din capul unghiului” din Isaia 28.16 și Psalmul 118.22 ca fiind Hristos, care a fost respins de către evrei prin neascultarea și necredința lor. Referiri suplimentare din Vechiul Testament le includ pe cele referitoare la Hristosul fără păcat (1 Petru 2.22 / Isaia 53.9) și sfaturi privitoare la o viață sfântă prin puterea lui Dumnezeu, care aduce binecuvântări (1 Petru 3.10.12, Psalmul 34.12-16, 1 Petru 5.5, Proverbele 3.34).

Aplicație practică: Siguranța vieții veșnice le este dată tuturor creștinilor. Un mod prin care te identifici cu Hristos este să iei parte la suferințele Lui. Pentru noi, acest lucru poate însemna să înduri insulte și defăimări din partea celor care ne numesc „mironosiți” sau „sfinți pe pereți”. Acest lucru este atât de neînsemnat în comparație cu ceea ce Hristos a suferit pentru noi pe cruce. Fii ferm în ceea ce crezi și știi că e adevărat și bucură-te atunci când lumea și Satan urmărește să-ți facă rău. EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Cartea 1 Petru
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries