settings icon
share icon
Întrebare

Când va avea loc învierea?

Răspuns


Biblia arată clar că învierea e o realitate și că viața aceasta nu e totul. Cu toate că moartea e sfârșitul vieții fizice, nu e finalul existenței umane. Mulți oameni cred în mod greșit că va fi o înviere generală la sfârșitul veacului, însă Biblia ne învață că nu va fi o singură înviere, ci o serie de învieri, unele pentru viața veșnică în cer și altele pentru condamnarea veșnică (Daniel 12.2, Ioan 5.28-29).

Prima înviere măreață a fost învierea lui Isus Cristos. E documentată în fiecare dintre cele patru Evanghelii (Matei 28, Marcu 16, Luca 24, Ioan 20), e pomenită de câteva ori în Faptele apostolilor (Fapte 1.22, 2.31, 4.2, 33, 26.23) și e menționată în mod repetat în scrisorile adresate bisericilor (Romani 1.4, Filipeni 3.10, 1 Petru 1.3). Importanța învierii lui Cristos e evidențiată în 1 Corinteni 15.12-34, unde e consemnat că peste cinci sute de oameni L-au văzut la una dintre arătările Sale de după înviere. Învierea lui Cristos este „pârga" sau garanția că fiecare creștin va fi de asemenea înviat. Învierea lui Cristos e și temelia siguranței creștinului că toți cei care au murit într-o zi vor învia, ca să fie judecați în mod drept de Isus Cristos (Fapte 17.30-31). Învierea pentru viața veșnică e numită „întâia înviere" (Apocalipsa 20.5-6); învierea pentru judecată și chin e numită „moartea a doua" (Apocalipsa 20.6, 13-15).

Prima mare înviere a Bisericii va avea loc la Răpire. Toți aceia care și-au pus încrederea în Isus Cristos în timpul Epocii Bisericii și au murit înainte de întoarcerea lui Cristos vor fi înviați când va avea loc Răpirea. Epoca Bisericii a început în Ziua Coborârii Duhului Sfânt și se va sfârși când Cristos Se va întoarce să-i ia pe credincioși înapoi la cer împreună cu El (Ioan 14.1-3, 1 Tesaloniceni 4.16-17). Apostolul Pavel a explicat că nu toți creștinii vor muri, însă vor fi schimbați, adică li se va da un trup compatibil cu învierea (1 Corinteni 15.50-58), unii fără să trebuiască să moară! Creștinii care vor fi în viață și cei care sunt deja morți se vor reuni, ca să-L întâmpine pe Domnul în văzduh și vor fi cu El pentru totdeauna!

O altă mare înviere va avea loc când Cristos Se va întoarce pe pământ (a Doua Lui Venire), la sfârșitul perioadei Necazului. După Răpire, Necazul succede după Epoca Bisericii în cronologia lui Dumnezeu. Acesta va fi un timp de judecată cumplită asupra lumii și e descris detaliat în Apocalipsa capitolele 6-18. Cu toate că toți credincioșii din Epoca Bisericii vor fi plecați, milioane de oameni rămași în urmă pe pământ își vor veni în fire în acest timp și își vor pune încrederea în Isus ca Mântuitor al lor. În mod tragic, majoritatea dintre ei vor plăti pentru credința lor în Isus pierzându-și viața (Apocalipsa 6.9-11, 7.9-17, 13.7, 15-17, 17.6, 19.1-2). Acești credincioși în Domnul Isus care vor muri în timpul Necazului vor fi înviați la întoarcerea lui Cristos și vor împărăți cu El o mie de ani în timpul mileniului (Apocalipsa 20.4, 6). Credincioșii Vechiului Testament, cum sunt Iov, Noe, Avraam, David, și chiar Ioan Botezătorul (care a fost ucis înainte să înceapă Biserica) vor fi și ei înviați tot atunci. Câteva pasaje din Vechiul Testament menționează acest eveniment (Iov 19.25-27, Isaia 26.19, Daniel 12.1-2, Osea 13.14). Ezechiel 37.1-4 descrie în primul rând strângerea din nou a națiunii lui Israel folosind simbolul trupurilor moarte care vin din nou la viață. Însă din limbajul folosit, o înviere fizică a israeliților morți nu poate fi exclusă din acest pasaj. Din nou, toți cei care au crezut în Dumnezeu (în epoca Vechiului Testament) și toți cei care au crezut în Domnul Isus (în epoca Noului Testament) vor avea parte de prima înviere, o înviere pentru viață (Apocalipsa 20.4, 6).

E posibil să mai aibă loc o înviere la sfârșitul Mileniului, una care e implicită, dar nu e afirmată nicăieri explicit în Scriptură. E posibil ca unii credincioși să moară o moarte fizică în timpul Mileniului. Prin prorocul Isaia, Dumnezeu a spus: „Nu vor mai fi în el nici copii cu zile puține, nici bătrâni care să nu-și împlinească zilele. Căci cine va muri la vârsta de o sută de ani va fi încă tânăr și cel ce va muri în vârstă de o sută de ani va fi blestemat ca păcătos." (Isaia 65.20) Pe de altă parte, e posibil, de asemenea, ca de moarte în timpul Mileniului să aibă parte doar cei neascultători. Oricare ar fi situația, va fi nevoie de un fel de transformare care să-i facă pe credincioșii din trupul lor natural din timpul Mileniului potriviți pentru existența imaculată din veșnicie. Fiecare credincios va trebui să aibă un trup „înviat".

E limpede din Scriptură că Dumnezeu va nimici întregul Univers, inclusiv pământul, cu foc (2 Petru 3.7-12). Va fi nevoie de acest lucru ca creația lui Dumnezeu să fie curățată de răul ei endemic și de degradare, care au fost aduse prin păcatul omului. În locul lui, Dumnezeu va crea un cer nou și un pământ nou (2 Petru 3.13, Apocalipsa 21.1-4). Dar ce se va întâmpla cu acei credincioși care au supraviețuit în perioada Necazului și au intrat în Mileniu cu trupul lor natural? Și ce se va întâmpla cu cei care se vor naște în timpul Mileniului, se vor încrede în Isus și vor continua să trăiască în trupul lor natural? Pavel arată clar că carnea și sângele, care sunt muritoare și supuse degradării, nu pot moșteni Împărăția lui Dumnezeu. Împărăția veșnică poate fi locuită numai de cei care au trup înviat, glorificat, care nu mai e muritor și nu se mai poate degrada (1 Corinteni 15.35-49). Probabil că acești credincioși vor primi un trup înviat fără să trebuiască să moară. Când exact se va întâmpla acest lucru nu e explicat, însă din punct de vedere teologic, trebuie să aibă loc undeva în trecerea de la vechiul pământ și cer la pământul nou și la cerul nou (2 Petru 3.13, Apocalipsa 21.1-4).

Există o înviere finală, se pare că a tuturor necredincioșilor decedați de-a lungul secolelor. Isus Cristos îi va învia din morți (Ioan 5.25-29) după Mileniu, domnia de o mie de ani a lui Cristos (Apocalipsa 20.5), și după distrugerea pământului și a Universului prezent (2 Petru 3.7-12, Apocalipsa 20.11). Aceasta este învierea despre care Daniel a spus că „mulți dintre cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula ... pentru ocară și rușine veșnică" (Daniel 12.2).

Apostolul Ioan a văzut ceva ce se va întâmpla în viitor. El a văzut un „scaun de domnie mare și alb" (Apocalipsa 20.11). Cerul și pământul „au fugit" din fața Celui care stătea pe el. Aceasta este în mod evident descrierea dezintegrării prin foc a întregii materii, inclusiv a întregului Univers și a pământului (2 Petru 3.7-12). Toți morții (necredincioșii) vor sta înaintea tronului. Aceasta înseamnă că au fost înviați după mia de ani (Apocalipsa 20.5). Ei vor avea un trup care va putea simți durerea, însă nu va înceta să existe niciodată (Marcu 9.43-48). Ei vor fi judecați, și pedeapsa va fi potrivită cu faptele lor. Însă se va mai deschide o carte – cartea vieții Mielului (Apocalipsa 21.27). Cei ale căror nume nu sunt scrise în cartea vieții vor fi aruncați în „iazul de foc", care este „moartea a doua" (Apocalipsa 20.11-15). Nu apare niciun indiciu că vreunuia dintre cei care stau la această judecată îi este găsit numele în cartea vieții. În schimb aceia ale căror nume apar în cartea vieții sunt în numărul celor fericiți, fiindcă au primit iertare și au luat parte la prima înviere, învierea pentru viață (Apocalipsa 20.6).

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Când va avea loc învierea?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries