settings icon
share icon
Întrebare

Cum pot birui ispita?

Răspuns


Scriptura ne spune că toți ne confruntăm cu ispite. 1 Corinteni 10.13 spune: „Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească." Poate că acest lucru ne oferă o oarecare încurajare, pentru că adesea simțim că lumea ne afectează numai pe noi și că alții sunt imuni la ispite. Ni se spune că și Cristos a fost ispitit: „Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat." (Evrei 4.15)

Atunci de unde vin aceste ispite? Mai întâi de toate, ele nu vin de la Dumnezeu, cu toate că El le îngăduie. Iacov 1.13 spune: „Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El Însuși nu ispitește pe nimeni." În primul capitol din cartea Iov, vedem că Dumnezeu îi îngăduie lui Satan să-l ispitească pe Iov, însă cu restricții. Satan dă târcoale pe pământ ca un leu, căutând oameni pe care să-i devoreze (1 Petru 5.8). Versetul 9 ne spune să i ne împotrivim, știind că și alți creștini experimentează atacurile lui. Din aceste pasaje putem ști că ispitele vin de la Satan. În Iacov 1.14, vedem că ispita provine și din interiorul nostru. Suntem ispitiți când suntem „atrași de pofta [noastră] și momiți" (v. 14). Ne permitem să cugetăm la anumite gânduri, să mergem în locuri în care nu ar trebui să mergem, să luăm decizii pe baza poftelor care ne duc în ispită.

Atunci cum să ne împotrivim ispitei? În primul rând, trebuie să ne întoarcem la exemplul lui Isus, când a fost ispitit în pustiu de Satan, în Matei 4.1-11. fiecare dintre ispitele lui Satan a fost întâmpinată de același răspuns: „Este scris", urmat de verset. Dacă Fiul lui Dumnezeu a folosit Cuvântul lui Dumnezeu ca să pună punct ispitei în mod eficient – lucru care știm că a funcționat pentru că după trei eforturi eșuate, „Diavolul L-a lăsat" (v. 11) – oare cu cât mai mult ar trebui să-l folosim noi, ca să ne împotrivim ispitelor? Toate eforturile noastre de a ne împotrivi vor fi slabe și ineficiente dacă nu sunt întărite de Duhul Sfânt prin citirea constantă, studierea și meditarea la Cuvântul lui Dumnezeu. În acest fel ne vom „[preface] prin înnoirea minții" (Romani 12.2) Nu există o altă armă împotriva ispitei în afară de „sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu" (Efeseni 6.17). Coloseni 3.2 spune: „Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ." Dacă mintea noastră e umplută cu cele mai actuale show-uri de televiziune, melodii și tot ceea ce cultura are să ne ofere, vom fi bombardați cu mesaje și imagini care ne vor duce în mod inevitabil la pofte păcătoase. Dar dacă mintea noastră e umplută cu măreția și sfințenia lui Dumnezeu, cu dragostea și compasiunea lui Cristos și cu strălucirea acestora reflectată în Cuvântul perfect al lui Dumnezeu, vom descoperi că interesul nostru pentru poftele lumii se diminuează și dispare. Însă fără influența Cuvântului în mintea noastră, suntem deschiși la orice lucru pe care ni-l aruncă în față Satan.

Iată deci singurul mijloc de a ne păzi inima și mintea, ca să ținem la distanță sursele de ispită. Amintește-ți cuvintele lui Cristos spuse ucenicilor Lui în grădină, în noaptea în care a fost trădat: „Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă." (Matei 26.41) Majoritatea creștinilor nu ar vrea să sară în mod deschis în păcat, și totuși, nu ne putem opune căderii în păcat pentru că carnea noastră nu e suficient de puternică să reziste. Ne expunem unor situații sau ne umplem mintea cu pasiuni pline de poftă, care ne duc în păcat.

Trebuie să ne înnoim modul de gândire, cum ni se spune în Romani 12.1-2. Nu trebuie să mai gândim așa cum gândește lumea sau să umblăm în același fel în care umblă lumea. Proverbele 4.14-15 ne spune: „Nu intra pe cărarea celor răi și nu umbla pe calea celor nelegiuiți! Ferește-te de ea, nu trece pe ea; ocolește-o și treci înainte!" Trebuie să evităm calea lumii care ne duce în ispită, pentru că carnea noastră este slabă. Suntem ușor ademeniți de propriile noastre pofte.

Matei 5.29 ne oferă un sfat excelent: „Dacă deci, ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapădă-l de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în gheenă." Acest lucru sună drastic! Păcatul e drastic! Isus nu spune că în mod literal trebuie să ne eliminăm părți ale corpului. Să ne scoatem ochiul e o măsură severă și Isus ne învață că, dacă e necesar, trebuie să luăm măsuri severe ca să evităm păcatul.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Cum pot birui ispita?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries