settings icon
share icon
Întrebare

Ce sunt cărțile Bibliei? Ce înseamnă că Biblia este compusă din diferite cărți?

Răspuns


Sfânta Biblie e o antologie de scrieri care include 66 de cărți. Biblia e compusă din două părți, Vechiul Testament și Noul Testament. Vechiul Testament include 39 de cărți, și Noul Testament include 27 de cărți.

În Vechiul Testament, există patru mari diviziuni de cărți. Prima diviziune este Pentateuhul, care cuprinde Genesa, Exodul, Leviticul, Numeri și Deuteronomul.

Cea de-a doua diviziune e numită Cărțile istorice și include doisprezece scrieri: Iosua, Judecătorii, Rut, 1 și 2 Samuel, 1 și 2 Împărați, 1 și 2 Cronici, Ezra, Neemia și Estera.

Cea de-a treia diviziune este numită Cărțile poetice (sau Cărțile înțelepciunii) și conține Iov, Psalmii, Proverbele, Eclesiastul și Cântecul lui Solomon (sau Cântarea Cântărilor).

Cea de-a patra diviziune e numită Cărțile profetice și include cinci Profeți mari (Isaia, Ieremia, Plângerile lui Ieremia, Ezechiel și Daniel) și doisprezece Profeți mici (Osea, Ioel, Amos, Obadia, Iona, Mica, Naum, Habacuc, Țefania, Hagai, Zaharia și Maleahi).

Noul Testament include și el patru diviziuni majore. Prima diviziune e Evangheliile, care conține cărțile Matei, Marcu, Luca și Ioan.

Cea de-a doua diviziune include cartea istorică Faptele Apostolilor.

Cea de-a treia diviziune este Epistolele. Acestea includ cele treisprezece Epistole pauline (Romani, 1 și 2 Corinteni, Galateni, Efeseni, Filipeni, Coloseni, 1 și 2 Tesaloniceni, 1 și 2 Timotei, Tit și Filomon) și cele opt Epistole generale (Evrei, Iacov, 1 și 2 Petru, 1, 2 și 3 Ioan și Iuda).

Cea de-a patra diviziune include cartea profetică Apocalipsa.

Aceste 66 de cărți au fost scrise de-a lungul a aproximativ 1.400 de ani, de 40 de autori diferiți, în limbile ebraică, aramaică și greacă. Scrierile au fost confirmate de conducătorii Bisericii Primare (conducători evrei în cazul Vechiului Testament). Cele 66 de cărți ale Bibliei sunt cuvintele inspirate ale lui Dumnezeu și sunt folosite pentru a face ucenici (Matei 28.18-20) și a-i crește pe credincioși în ziua de azi (2 Timotei 3.16-17). Biblia nu a fost creată de simpla înțelepciune umană, ci a fost inspirată de Dumnezeu (2 Petru 1.20-21) și va dăinui veșnic (Matei 24.35).

Cu toate că Biblia abordează multe subiecte, mesajul ei central este că Mesia al evreilor, Isus Cristos, a venit în lume să ofere calea de mântuire pentru toți oamenii (Ioan 3.16). Numai prin Isus Cristos al Bibliei poate fi un om mântuit (Ioan 14.16, Fapte 4.12). „Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Cristos." (Romani 10.17)

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce sunt cărțile Bibliei? Ce înseamnă că Biblia este compusă din diferite cărți?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries