Ce sunt arhanghelii?


Întrebare: Ce sunt arhanghelii?

Răspuns:
Cuvântul „arhanghel” apare doar în două versete în Biblie. 1 Tesaloniceni 4:16 exclamă: „Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.” Iuda versetul 9 declară: „Arhanghelul Mihail, când se împotrivea Diavolului şi se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: «Domnul să te mustre»!” Cuvântul „arhanghel” provine dintr-un cuvânt din limba greacă care înseamnă „înger şef, principal”. Se referă la un înger care pare a fi liderul celorlalţi îngeri.

Iuda versetul 9 foloseşte articolul hotărât: „arhanghelul Mihail”, ceea ce ar putea indica faptul că Mihail este singurul arhanghel. Totuşi, Daniel 10:13 îl descrie pe Mihail ca fiind „una dintre căpeteniile cele mai de seamă”. Aceasta poate indica faptul că ar fi mai mulţi arhangheli, pentru că Mihail este plasat la acelaşi nivel cu alte „căpetenii”. Deci, în timp ce este posibilă existenţa mai multor arhangheli, cel mai bine este să nu facem presupuneri din Cuvântul lui Dumnezeu, declarând alţi îngeri ca fiind arhangheli. Daniel 10:21 îl descrie pe arhanghelul Mihail ca fiind „voievodul vostru”, iar Daniel 12:1 îl identifică pe Mihail ca „marele voievod, ocrotitorul”. Şi dacă ar fi mai mulţi arhangheli, se pare că Mihail este mai mare între ei.

English
Înapoi la pagina de început în limba Română
Ce sunt arhanghelii?

Află cum să ...

petreci veșnicia cu Dumnezeuprimești iertare de la Dumnezeu