settings icon
share icon
Întrebare

Ce sunt apostolii falși?

Răspuns


Apostolii falși sunt oameni care se dau drept lideri creștini, îi fac pe alți oameni să-i urmeze, și apoi îi duc în rătăcire. Un apostol adevărat e un om „trimis” de Dumnezeu ca ambasador al lui Isus Cristos, cu un mesaj divin. Un apostol fals e un impostor care nu Îl reprezintă în mod real pe Cristos și al cărui mesaj e fals.

În 2 Corinteni 11, apostolul Pavel abordează problema apostolilor falși care invadau Biserica din Corint. El îi descrie pe falșii apostoli ca oameni care „caută un prilej ca să poată fi găsiți deopotrivă cu mine în lucrurile cu care se laudă” (versetul 12). Cartea 2 Corinteni este una dintre cele mai „sarcastice” scrisori, în care confruntă biserica, pentru a-și recunoaște eroarea care a pătruns în mijlocul ei. El pune în contrast slujirea lui fără interes de sine cu cea a apostolilor „nespus de aleși” (versetul 5), care seduceau biserica cu vorbele lor lustruite și aparenta înțelepciune. Acești impostori pretindeau că sunt adevărați slujitori ai lui Cristos, dar nu-L cunoșteau pe Domnul. Erau înșelători, profitând de creștinii naivi din Corint pentru a-și spori ego-ul. Pavel dojenește biserica pentru faptul că „dacă vă robește cineva, dacă vă mănâncă cineva, dacă pune cineva mâna pe voi, dacă vă privește cineva de sus, dacă vă bate cineva peste obraz, suferiți” (versetul 20). Merge până acolo încât îi compară pe acești impostori cu Satan însuși, care, de asemenea, „se preface într-un înger de lumină” (versetul 14).

Pavel i-a avertizat și pe bătrânii Bisericii din Efes cu privire la apostolii falși: „Știu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruța turma, și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor.” (Faptele Apostolilor 20.29-30) Trebuie că ei au ținut cont de vorbele sale, pentru că în Apocalipsa 2.2, Isus laudă Biserica din Efes pentru identificarea apostolilor falși din mijlocul ei și respingerea lor.

De-a lungul istoriei Bisericii au existat nenumărați învățători și apostoli falși. Ei continuă să se infiltreze în bisericile credule și chiar au dus denominații întregi în erezie și apostazie (vezi 1 Timotei 4.1-4). Scriptura ne dă avertizări clare, dacă suntem atenți. 1 Ioan 4.1 spune: „Preaiubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși.”

În cele ce urmează, iată câteva feluri în care îi putem identifica pe falșii apostoli:
1. Apostolii falși neagă unele sau toate adevărurile cu privire la identitatea și dumnezeirea lui Isus Cristos. În 1 Ioan 4.2-3, Ioan îi avertizează pe cititori împotriva învățăturii gnostice; testul, spune el, este cristologic: „Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta: Orice duh care mărturisește că Isus Cristos a venit în trup este de la Dumnezeu; și orice duh care nu mărturisește pe Isus nu este de la Dumnezeu.” Sunt multe feluri în care un duh poate nega că Isus este Cristosul. De la culte demonice la denominații care au deviat de la Evanghelie, duhurile rele sunt întotdeauna în spatele defăimării lui Isus. Orice învățător care încearcă să scoată ceva sau să adauge la lucrarea terminată a lui Isus de la cruce făcută pentru mântuirea noastră este un învățător fals (Ioan 19.30, Faptele Apostolilor 4.12).
2. Apostolii falși sunt motivați de lăcomie, pofte sau putere. 2 Timotei 3.1-8 îi descrie mai detaliat pe astfel de învățători: „Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Sunt printre ei unii care se vâră prin case și momesc pe femeile ușuratice, îngreuiate de păcate și frământate de felurite pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință a adevărului. După cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricați la minte și osândiți în ceea ce privește credința.” Isus a spus că un semn distinctiv al apostolului/profetului fals este comportamentul păcătos: „Îi veți cunoaște după roadele lor.” (Matei 7.16, 20, cf. Iuda 1.4)
3. Apostolii falși distorsionează sau neagă Biblia ca fiind Cuvântul infailibil, insuflat al lui Dumnezeu (2 Timotei 3.16). În Galateni 1.8-9, Pavel combate legalismul cu aceste cuvinte tari: „Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema! Cum am mai spus, o spun și acum: Dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema!” Scrierile inspirate ale apostolilor fac parte din Cuvântul lui Dumnezeu, și nimeni nu are dreptul să schimbe mesajul lor.
4. Apostolii falși refuză să se supună autorităților spirituale, ci se consideră pe ei înșiși autorități supreme (Evrei 13.7, 2 Corinteni 10.12). Adesea ei vor adopta titluri somptuoase pentru ei înșiși, cum ar fi „Episcop”, „Apostol”, „Pastor” sau „Părinte”. Aceasta nu înseamnă că orice persoană care poartă astfel de titluri este un apostol fals, ci doar că impostorilor cei răi le plac titlurile rezonante și și le vor pune, ca să atragă auditoriu.

Apostolii falși se pot ridica oriunde Cuvântul lui Dumnezeu nu domnește în toată deplinătatea sa. De la biserici organizate la studii biblice în casă, trebuie să fim întotdeauna în gardă cu privire la „învățăturile noi” sau la „revelații” care nu se supun „întregului plan al lui Dumnezeu” (Faptele Apostolilor 20.27).

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce sunt apostolii falși?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries