settings icon
share icon
Întrebare

Ce vrea să spună capitolul 12 din Apocalipsa?

Răspuns


În Apocalipsa capitolul 12, Ioan are o vedenie cu o femeie „învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de douăsprezece stele pe cap" (Apocalipsa 12.1). Observă asemănarea dintre descrierea aceasta și descrierea pe care a făcut-o Iosif cu privire la tatăl său Iacov (Israel), mama lui copiii acestora (Genesa 37.9-11). Cele douăsprezece stele se referă la cele doisprezece seminții ale lui Israel. Așadar femeia din Apocalipsa 12 este Israelul.

O dovadă suplimentară a acestei interpretări este faptul că Apocalipsa 12.2-5 vorbește despre o femeie care este însărcinată și care dă naștere. În timp ce este adevărat că Maria I-a dat naștere lui Isus, este, de asemenea, adevărat că Isus, Fiul lui David din seminția lui Iuda, a provenit din Israel. Într-un sens, Israel a dat naștere lui – sau L-a prezentat pe – Isus Cristos. Versetul 5 spune că copilul femeii era „de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiag de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul Lui de domnie". În mod clar, acesta Îl descrie pe Isus. Isus S-a înălțat la cer (Fapte 1.9-11) și într-o zi Își va așeza Împărăția pe pământ (Apocalipsa 20.4-6) și îl va conduce cu o judecată desăvârșită („toiagul de fier", vezi Psalmul 2.7-9).

Fuga femeii în pustiu pentru 1.260 de zile se referă la timpul din viitor numit Necazul cel mare. O mie două sute șaizeci de zile înseamnă 42 de luni (de câte 30 de zile fiecare), care este același lucru cu trei ani și jumătate. La mijlocul perioadei Necazului, Fiara (Anticristul) va așeza o icoană a sa în Templul pe care îl va zidi în Ierusalim. Aceasta este urâciunea pustiiri despre care Isus a vorbit în Matei 24.15 și Marcu 13.14. Când Fiara va face acest lucru, va rupe tratatul de pace făcut cu Israelul și națiunea va trebui să fugă să-și caute scăpare – posibil la Petra (vezi, de asemenea, Matei 24 și Daniel 9.27). Fuga evreilor este descrisă ca femeia care fuge în pustiu.

Apocalipsa 12.12-17 vorbește despre felul în care Diavolul va face război împotriva Israelului, încercând să-l nimicească (Satan știe că timpul este scurt, relativ vorbind – vezi Apocalipsa 20.1-3, 10). De asemenea, arată faptul că Dumnezeu îl va proteja pe Israel în pustiu. Apocalipsa 12.14 spune că Israelul va fi protejat de Cel rău „o vreme, vremi și jumătatea unei vremi" („o vreme" = 1 an, „vremi" = 2 ani, „jumătatea unei vremi" = jumătate de an, cu alte cuvinte, 3 1/2 ani).

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce vrea să spună capitolul 12 din Apocalipsa?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries