settings icon
share icon
Întrebare

Ce putem învăța din viața lui Timotei?

Răspuns


Timotei, destinatarul celor două epistole din Noul Testament care îi poartă numele, era fiul unui tată grec și al unei mame evreice. El s-a alăturat lui Pavel în timpul uneia dintre călătoriile misionare de mai târziu. Pavel îl numește pe Timotei „adevăratul meu copil în credință” (1 Timotei 1.2). Probabil nu depășise anii adolescenței târzii sau avea douăzeci și ceva de ani atunci când s-a alăturat lui Pavel, dar se distingea deja ca fiind credincios, după cum au observat bătrânii bisericii. Probabil că auzise Evanghelia și a răspuns la ea atunci când Pavel trecuse prin zona cetăților Derbe și Listra în prima lui călătorie misionară, dar nu știm cu siguranță. Timotei a slujit ca reprezentant al lui Pavel în câteva biserici (1 Corinteni 4.17, Filipeni 2.19) și mai târziu a fost pastor în Efes (1 Timotei 1.3). Despre Timotei se menționează și că a fost alături de Pavel atunci când a scris câteva dintre epistolele Noului Testament – 2 Corinteni, Filipeni, Coloseni, 1 și 2 Tesaloniceni și Filimon.

Pavel spune că Timotei avea o „credință neprefăcută”, la fel ca cea care se găsea în mama și în bunica lui (2 Timotei 1.1-5). Eunice și Lois au pregătit inima lui Timotei ca să-L primească pe Cristos prin faptul că l-au învățat Scripturile Vechiului Testament și l-au pregătit „din pruncie” să-L recunoască pe Mesia atunci când urma să apară (2 Timotei 3.15). Atunci când Pavel L-a propovăduit pe Cristos, toți trei au primit învățătura lui și și-au predat viața Salvatorului. Și noi, de asemenea, trebuie să-i pregătim pe copiii noștri să fie gata atunci când Cristos mișcă inima lor. Ei trebuie să știe cum să recunoască acea atragere a duhului lor ca venind din partea Salvatorului, și singura modalitate de a face acest lucru este prin a urma exemplul lui Eunice și Lois și să-i învățăm pe copii Cuvântul lui Dumnezeu.

În prima epistolă a lui Pavel către Timotei, i-a dat instrucțiuni și sfaturi pentru conducerea bisericii. De asemenea, l-a îndemnat pe Timotei să nu-i lase pe alții să-l desconsidere pentru faptul că este tânăr, ci să lase un exemplu pentru alți credincioși „în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție” (1 Timotei 4.12). Pavel i-a spus lui Timotei să se dedice citirii Scripturii, îndemnării și învățării altora și să nu neglijeze darurile care i-au fost date. Pavel l-a sfătuit, de asemenea, pe Timotei să vegheze asupra sa. Aceste instrucțiuni rămân pertinente și pentru credincioșii de astăzi. Și nouă ni se spune, asemenea lui Timotei: „... caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Luptă-te lupta cea bună a credinței; apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori.” (1 Timotei 6.11-12)

Se pare că Timotei a suferit de o boală cronică ce avea nevoie de atenție (1 Timotei 5.23). Pavel l-a sfătuit să-și schimbe dieta, pentru a duce la vindecare. Din acest exemplu învățăm că nu e întotdeauna voia lui Dumnezeu să vindece o persoană în mod miraculos; uneori vindecarea vine prin mijloace mai „naturale”, în caz că vine.

În cea de-a doua epistolă a sa către Timotei, Pavel îl avertizează pe Timotei cu privire la învățătorii falși pe care îi va întâlni și îi spune să persevereze în lucrurile pe care le-a învățat, fiindcă știe caracterul celor de la care le-a învățat, și anume Pavel însuși, precum și mama și bunica lui (2 Timotei 3.14-15). Adevărurile pe care le-a învățat Timotei din pruncie – adevăruri despre păcat și nevoia noastră de un Salvator – îi puteau da „înțelepciunea care duce la mântuire” (2 Timotei 3.15). Ca părinți, trebuie să ne pregătim copiii să distingă adevărul de eroare. Și credincioși fiind, trebuie să stăm fermi în adevărul pe care l-am învățat, fără să fim surprinși sau clătinați de opoziție și de învățătorii falși.

Pavel i-a spus lui Timotei și: „Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept Cuvântul adevărului.” (2 Timotei 2.15) Sfatul acesta e de importanță crucială pentru toți creștinii. „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” (2 Timotei 3.16-17) Pavel l-a sfătuit pe Timotei, „copilul [lui] preaiubit” (2 Timotei 1.2), dintr-o inimă plină de dragoste, vrând ca Timotei să stea ferm în credința lui și să-i conducă bine pe ceilalți credincioși. Timotei pare cu siguranță că a fost credincios, și noi trebuie să îi urmăm exemplul.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce putem învăța din viața lui Timotei?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries