settings icon
share icon
Întrebare

Care a fost păcatul Sodomei și al Gomorei?

Răspuns


Relatarea biblică despre Sodoma și Gomora e consemnată în Genesa capitolele 18-19. Capitolul 18 din Genesa consemnează cum Domnul și doi îngeri vin să vorbească cu Avraam. Domnul l-a informat pe Avraam că „strigătul împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit și păcatul lor într-adevăr este nespus de greu” (Genesa 18.20). Versetele 22-33 consemnează cum Avraam Îl imploră pe Dumnezeu să aibă milă de Sodoma și Gomora, fiindcă nepotul lui Avraam, Lot, și familia lui locuiau în Sodoma.

Genesa capitolul 19 consemnează că cei doi îngeri, sub înfățișarea a doi bărbați, vizitează Sodoma și Gomora. Lot îi întâlnește pe îngeri în piața cetății și îi îndeamnă să stea la el acasă. Îngerii au fost de acord. Apoi, Biblia ne informează: „Dar nu se culcaseră încă, și oamenii din cetate, bărbații din Sodoma, tineri și bătrâni, au înconjurat casa; tot norodul a alergat din toate colțurile. Au chemat pe Lot și i-au zis: «Unde sunt oamenii care au intrat la tine în noaptea aceasta? Scoate-i afară la noi, ca să ne împreunăm cu ei.»” (Genesa 19.4-5) Îngerii i-au orbit pe toți bărbații din Sodoma și Gomora și l-au îndemnat pe Lot și pe familia lui să fugă din cetăți, să scape de mânia lui Dumnezeu care era gata să se manifeste. Lot și familia fug din cetate, și apoi „Domnul a făcut să plouă peste Sodoma și peste Gomora pucioasă și foc de la Domnul din cer. A nimicit cu desăvârșire cetățile acelea, toată câmpia și pe toți locuitorii cetăților...” (Genesa 19.24)

Prin prisma acestui pasaj, cel mai obișnuit răspuns la întrebarea „Care a fost păcatul Sodomei și al Gomorei?” este homosexualitatea. Așa termenul „sodomie” a ajuns să fie folosit cu referire la sexul anal dintre doi bărbați, fie consensual, fie forțat. În mod clar, homosexualitatea a fost parte din motivul pentru care Dumnezeu a distrus cele două cetăți. Bărbații din Sodoma și Gomora au vrut să înfăptuiască viol homosexual în grup cu cei doi îngeri (care aveau înfățișarea unor bărbați). În același timp, nu e biblic să spui că homosexualitatea a fost motivul exclusiv pentru care Dumnezeu a nimicit Sodoma și Gomora. Cetățile Sodoma și Gomora nu au fost unice în termenii păcatelor în care s-au implicat.

Ezechiel 16.49-50 declară: „Iată care a fost nelegiuirea surorii tale Sodoma: era îngâmfată, trăia în belșug și într-o liniște nepăsătoare, ea și fiicele ei, și nu sprijinea mâna celui nenorocit și celui lipsit. Ele s-au semețit și au făcut urâciuni blestemate înaintea Mea...” Cuvântul din ebraică tradus cu „urâciuni” se referă la ceva ce este dezgustător din punct de vedere moral și este exact același cuvânt folosit în Leviticul 18.22, referitor la faptul că homosexualitatea este o „urâciune”. În mod similar, Iuda 7 declară: „... Sodoma și Gomora și cetățile dimprejurul lor, care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia...” Așadar, din nou, deși homosexualitatea nu a fost singurul păcat la care s-au dedat cetățile Sodoma și Gomora, se pare că a fost motivul principal pentru distrugerea lor.

Cei care încearcă să minimalizeze condamnarea biblică a homosexualității susțin că păcatul Sodomei și al Gomorei a fost inospitalitatea. Bărbații din Sodoma și Gomora în mod clar au fost neospitalieri. Probabil că nimic nu e mai neospitalier decât violul homosexual în grup. Dar să spui că Dumnezeu a distrus în întregime două cetăți și pe toți locuitorii lor fiindcă au fost neospitalieri în mod clar înseamnă să ratezi ideea. Deși Sodoma și Gomora au fost vinovate de multe alte păcate îngrozitoare, homosexualitatea a fost motivul pentru care Dumnezeu a revărsat sulf aprins peste cetăți, nimicindu-le cu totul, împreună cu toți locuitorii lor. Până în ziua de azi, zona unde s-au aflat Sodoma și Gomora a rămas un teren sterp. Sodoma și Gomora slujesc ca un exemplu puternic al felului în care privește Dumnezeu păcatul în general și homosexualitatea în particular.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Care a fost păcatul Sodomei și al Gomorei?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries