settings icon
share icon
Întrebare

Ce reprezintă rugăciunea păcătosului?

Răspuns


Rugăciunea păcătosului este o modalitate prin care o persoană se poate ruga lui Dumnezeu atunci când înţelege că este un păcătos şi are nevoie de Mântuitor. Rostirea rugăciunii păcătosului nu conduce prin ea însăşi la nici un rezultat. O rugăciune a păcătosului are efect numai atunci când ea exprimă ceea ce o persoană cunoaşte, înţelege şi crede în mod clar despre starea proprie de păcat şi despre nevoia de mântuire.

Primul aspect legat de rugăciunea păcătosului constă în a înţelege că toţi suntem păcătoşi. Romani 3:10 proclamă: "După cum este scris: Nu este nici un om neprihănit, nici unul măcar." Biblia spune foarte clar că toţi am păcătuit. Toţi suntem nişte păcătoşi care avem nevoie de mila şi iertarea lui Dumnezeu (Tit 3:5-7). Din cauza păcatelor noastre, meritam pedeapsa veşnică (Matei 25:46). Rugăciunea păcătosului este o rugăciune pentru har în locul judecăţii. Este o cerere pentru milă în loc de mânie.

Cel de-al doilea aspect dintr-o rugăciune a păcătosului constă în a şti că Dumnezeu a făcut astfel încât să remedieze condiţia noastră pierdută şi plină de păcat. Dumnezeu a luat trup de om în Persoana lui Iisus Hristos (Ioan 1:1,14). Iisus ne-a învăţt adevărul despre Dumnezeu şi a trăit o viaţă perfectă şi lipsită de păcat (Ioan 8:46; 2 Corinteni 5:21). Apoi Iisus a murit pe cruce în locul nostru, luând asupra Lui pedeapsa pe care noi o meritam (Romani 5:8). Iisus a înviat din morţi pentru a demonstra biruinţa Sa asupra păcatului, morţii şi iadului (Coloseni 2:15; 1 Corinteni capitolul 15). Datorită tuturor acestor lucruri, noi putem avea păcatele iertate şi ni se promite un cămin veşnic în Rai – dacă ne încredem doar în Iisus Hristos. Tot ce trebuie să facem este să credem că El a murit în locul nostru şi a înviat din morţi (Romani 10:9-10). Nu putem fi mântuiţi decât prin har, numai prin credinţă şi numai în Iisus Hristos. Efeseni 2:8 declară: "Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu."

Rostirea rugăciunii păcătosului este o cale simplă de a-I spune lui Dumnezeu că te încrezi în Iisus Hristos ca Mântuitor personal. Nu există “cuvinte magice” care să te conducă la mântuire. Numai credinţa în moartea şi învierea lui Iisus ne pot mântui. Dacă înţelegi că eşti un păcătos şi că ai nevoie de mântuire prin Iisus Hristos, iată un exemplu de rugăciune a păcătosului pe care o poţi rosti către Dumnezeu: "Doamne, ştiu că sunt un păcătos. Ştiu că merit să suport consecinţele păcatelor mele. Mă încred totuşi în Iisus Hristos ca Mântuitor personal. Cred că moartea şi învierea Sa îmi aduc iertarea. Mă încred în Iisus şi numai în El ca Domn şi Mântuitor personal. Îţi multumesc, Doamne, pentru mântuire şi pentru iertare! Amin!"

Ai luat decizia de a-L accepta pe Hristos ca Mântuitor al tău ca urmare a ceea ce ai citit mai sus? Dacă da, apasă pe butonul "Astăzi L-am primit pe Hristos", de mai jos.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce reprezintă rugăciunea păcătosului?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries