settings icon
share icon
Întrebare

Cine a fost Nicodim în Biblie?

Răspuns


Tot ceea ce știm despre Nicodim din Biblie este din Evanghelia după Ioan, În Ioan 3.1, e descris ca fiind un fariseu. Fariseii erau un grup de evrei care erau exigenți în a ține litera Legii și adesea se opuneau lui Isus, de-a lungul lucrării Lui. Isus i-a dat pe față adesea în termeni severi pentru legalismul lor (vezi Matei 23). Saul din Tars (care a devenit apostolul Pavel) era și el fariseu (Filipeni 3.5).

Ioan 3.1 îl descrie pe Nicodim și ca fiind un conducător al evreilor. Potrivit cu Ioan 7.50-51, Nicodim era membru în Sanhedrin, care era corpul de guvernământ al evreilor, fiecare oraș putea avea un Sanhedrin, care funcționa ca o „instanță inferioară”. Sub autoritatea romană din timpul lui Cristos, națiunii evreiești i se permitea o măsură de autoguvernare, și Marele Sanhedrin din Ierusalim era curtea de apel supremă pentru chestiunile privitoare la Legea și religia ebraică. Acesta a fost corpul care L-a condamnat în cele din urmă pe Isus, însă a fost nevoie ca Pilat să aprobe condamnarea hotărâtă de ei, fiindcă pedeapsa cu moartea depășea jurisdicția lor, sub legea romană. Se pare că Nicodim făcea parte din Marele Sanhedrin din Ierusalim.

Ioan raportează că Nicodim a venit să vorbească cu Isus noaptea. Muți au speculat că lui Nicodim îi era teamă sau rușine să-L viziteze pe Isus în plină zi, astfel că I-a făcut o vizită în timpul nopții. Poate foarte bine să fie așa, însă textul nu ne dă un motiv pentru alegerea momentului vizitei. Mai sunt posibile și alte motive. Nicodim L-a chestionat pe Isus. Ca membru al consiliului de guvernare evreiesc, ar fi fost în responsabilitatea lui să afle mai multe despre orice învățător sau alt personaj public care îi putea duce pe oameni în rătăcire.

În conversația lor, Isus l-a confruntat imediat pe Nicodim cu adevărul că „trebuie să se nască din nou” (Ioan 3.3). Când Nicodim pare neîncrezător, Isus îl mustră (probabil blând) pentru faptul că fiind un conducător al evreilor, ar fi trebuit să știe deja acest lucru (Ioan 3.10). Isus continuă și dă o explicație suplimentară despre nașterea din nou, și în contextul acesta întâlnim Ioan 3.16, care este unul dintre cele mai bine-cunoscute și îndrăgite versete din Biblie.

Data viitoare când îl întâlnim pe Nicodim în Biblie, își exercită funcția oficială de membru în Sanhedrin, când se sfătuiesc ce să facă cu Isus. În Ioan 7, unii farisei și preoți (probabil cu autoritate să facă acest lucru) au trimis niște gărzi de la Templu ca să-L aresteze pe Isus, dar acestea s-au întors, neputând să facă acest lucru (vezi Ioan 7.32-52). Gărzile au fost mustrate de fariseii în autoritate, dar Nicodim a opinat că Isus nu trebuie înlăturat sau condamnat înainte să-L asculte ei personal: „Legea noastră osândește ea pe un om înainte ca să-l asculte și să știe ce face?” (Ioan 7.51) Însă ceilalți din consiliu au respins nemanierat sugestia lui Nicodim – se pare că hotărâseră deja în mintea lor cum stau lucrurile cu privire la Isus.

Ultima mențiune despre Nicodim din Biblie este în Ioan 19, după răstignirea lui Isus. Îl găsim pe Nicodim însoțindu-l pe Iosif din Arimateea la îngroparea lui Isus. Despre Iosif se spune în Matei că era un om bogat, iar în Marcu 15.43 că era un membru în Consiliu. Luca 23.50-51 spune că Iosif era neprihănit și nu își dăduse consimțământul în decizia privitoare la Isus. Ioan 19.38 spune că Iosif era un ucenic al lui Isus, deși unul secret, fiindcă îi era teamă de iudei. Iosif i-a cerut lui Pilat trupul lui Isus. Nicodim a adus în jur de 30 de litri de miresme pentru pregătirea trupului pentru îngropare și apoi l-a ajutat pe Iosif să învelească trupul și să-l pună în mormânt. Cantitatea mare de miresme de îngropare pare să indice că Nicodim era un om bogat și că avea un mare respect pentru Isus.

Relatarea limitată din Evanghelia după Ioan lasă multe întrebări fără răspuns cu privire la Nicodim. Era el un credincios adevărat? Ce a făcut după înviere? Biblia păstrează tăcerea cu privire la aceste întrebări și nu există resurse extrabiblice de încredere care să ne dea răspuns. Se pare că Nicodim ar fi putut fi, la fel ca Iosif din Arimateea, un ucenic al lui Isus, care nu a avut curajul să-și declare deschis credința. Poate că ultimul gest consemnat cu privire la Nicodim a fost declarația lui de credință – deși nu ni se spune cât de public a fost. Prezentarea lui în Evanghelia după Ioan este în general favorabilă, lucru care sugerează că credința lui a fost într-adevăr autentică.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Cine a fost Nicodim în Biblie?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries