settings icon
share icon
Întrebare

Ce reprezintă calea către mântuire din Epistola către Romani?

Răspuns


Calea către mântuire din Romani reprezintă o modalitate biblică de a răspândi Evanghelia mântuirii utilizând versete din Epistola către Romani. Este o metodă simplă dar în acelaşi timp puternică de a explica de ce avem nevoie de mântuire, cum Dumnezeu a făcut posibilă mântuirea, cum putem primi mântuirea şi care sunt consecinţele mântuirii.

Primul verset din calea către mântuire este Romani 3:23: "Pentru că toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu." Noi toţi am păcătuit. Toţi am făcut lucruri şi fapte care nu Îi plac lui Dumnezeu. Nu există nici un om inocent. Romani 3:10-18 ne oferă o imagine detaliată asupra felului cum arată păcatul în vieţile noastre. Cel de-al doilea verset-cheie din calea către mântuire se găseşte în Romani 6:23 şi ne arată care sunt consecinţele păcatului – "Pentru că plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnica în Iisus Hristos, Domnul nostru." Pedeapsa pe care o merităm pentru păcatele noastre este moartea. Nu numai moartea fizică, ci moartea veşnică!

Al treilea verset din calea către mântuire în Romani se găseşte în cea de-a doua parte a versetului din Romani 6:23, "dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Iisus Hristos, Domnul nostru." Romani 5:8 declară: "Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi." Iisus Hristos a murit pentru noi! Moartea lui Iisus a plătit preţul pentru păcatele noastre. Învierea lui Iisus demonstrează că Dumnezeu a acceptat moartea lui Iisus ca plată pentru păcatele noastre.

Cea de-a patra oprire pe calea către mântuire din Romani se găseşte în Romani 10:9: “Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Iisus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit." Datorită morţii lui Iisus în locul nostru, tot ceea ce trebuie să facem este să credem în El, să credem în moartea Sa ca plată pentru păcatele noastre – şi vom fi mântuiţi! Romani 10:13 reafirmă aceasta: "fiindcă oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit." Iisus a murit pentru a plăti pentru păcatele noastre şi să ne salveze de la moartea veşnică. Mântuirea, iertarea păcatelor, este disponibilă tuturor celor ce cred în Iisus Hristos ca Domn şi Mântuitor personal.

Ultimul aspect din calea către mântuire din Romani este legat de consecinţele, sau rezultatul mântuirii. Romani 5:1 ne oferă un mesaj minunat: "Deci, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos." Prin Iisus Hristos putem avea o relaţie de pace cu Dumnezeu. Romani 8:1 ne învaţă de asemenea că "Acum dar nu mai este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus." Datorită morţii lui Iisus în locul nostru, noi nu vom fi condamnaţi niciodată pentru păcatele noastre. În final, Romani 8:38-39 ne oferă o promisiune din partea lui Dumnezeu: "Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru."

Ai vrea tu să urmezi calea către mântuire aşa cum este prezentată în Epistola către Romani? Dacă da, iată o rugăciune simplă pe care să o adresezi către Dumnezeu. Rostirea ei este o cale de a-I spune lui Dumnezeu că te încrezi în Iisus Hristos pentru primirea mântuirii. Cuvintele în sine nu te vor mântui. Numai credinţa în Iisus Hristos îţi poate aduce mântuirea! "Doamne, ştiu că am păcătuit împotriva Ta şi că merit pedeapsa. Cred că Iisus Hristos a luat pedeapsa pe care o meritam eu, astfel ca eu să pot fi mântuit prin credinţa în El. Mă întorc acum de la păcatele mele şi îmi pun întreaga mea credinţă în Tine pentru mântuire. Îţi mulţumesc pentru harul Tău minunat şi pentru iertarea de păcate – darul vieţii veşnice! Amin!"

Ai luat decizia de a-L accepta pe Hristos ca Mântuitor al tău ca urmare a ceea ce ai citit mai sus? Dacă da, apasă pe butonul "Astăzi L-am primit pe Hristos", de mai jos.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce reprezintă calea către mântuire din Epistola către Romani?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries