settings icon
share icon
Întrebare

Ce este iudaismul și ce cred iudeii?


Ce este iudaismul și cine sau ce este un iudeu? Este iudaismul numai o religie? Este el o identitate culturală sau doar un grup etnic? Iudeii sunt un clan de oameni sau sunt o națiune? Ce cred iudeii; cred ei cu toții aceleași lucruri?

Definițiile din dicționar ale unui „iudeu” includ: „un membru al tribului lui Iuda”, „un israelit”, „un membru al unei națiuni care a existat în Palestina din secolul VI î.Cr. până în secolul I d.Cr.”, „o persoană care aparține, prin descindere sau prin convertire, de o continuitate a poporului iudeu antic” și „cineva a cărui religie este iudaismul”.

Potrivit iudaismului rabinic, un iudeu este cel care are o mamă iudeică sau care s-a convertit în mod formal la iudaism. Leviticul 24.10 este adesea citat pentru a da credibilitate acestui concept, deși Tora nu face nicio afirmație specifică în sprijinul acestei tradiții. Unii rabini spun că nu are de-a face cu ceea ce crede de fapt individul. Acești rabini ne spun că un iudeu nu trebuie să fie un adept al legilor și al obiceiurilor iudaice pentru a fi considerat iudeu. De fapt, un iudeu poate să nu aibă deloc credință în Dumnezeu, și totuși să fie iudeu, bazat pe interpretarea rabinică de mai sus.

Alți rabini fac clar faptul că, dacă o persoană nu urmează preceptele Torei și nu acceptă cele „Treisprezece Principii ale Credinței” ale lui Maimonide (Rabbi Moshe ben Maimon, unul dintre cei mai mari învățați iudei ai Evului Mediu), nu poate fi iudeu. Deși o astfel de persoană poate fi iudeu din punct de vedere „biologic”, el nu are o legătură autentică cu iudaismul.

În Tora – primele cinci cărți ale Bibliei – Genesa 14.13 învață că Avram, în mod obișnuit recunoscut ca fiind primul iudeu, a fost descris ca „evreul”. Numele de „iudeu” vine de la numele lui Iuda, unul dintre cei doisprezece fii ai lui Iacov și unul dintre cele douăsprezece triburi ale lui Israel. Se pare că, la început, termenul „iudeu” s-a referit doar la cei care erau membri ai tribului lui Iuda, dar, după ce împărăția a fost divizată, după domnia lui Solomon (1 Împărați 12), termenul s-a referit la toți cei din regatul lui Iuda, care a inclus triburile lui Iuda, Beniamin și Levi. Astăzi, mulți cred că iudeu este orice descendent fizic al lui Avraam, al lui Isaac și al lui Iacov, indiferent din care dintre cele douăsprezece triburi inițiale se trage.

Așadar, ce cred iudeii și care sunt preceptele de bază ale iudaismului? Astăzi, în lume sunt cinci forme principale sau secte ale iudaismului. Acestea sunt: iudaismul ortodox, conservator, reformat, reconstrucționist și umanist. Convingerile și cerințele fiecărui grup se deosebesc în mod dramatic; totuși, o listă scurtă a credințelor tradiționale ale iudaismului include următoarele:

Dumnezeu este Creatorul a tot ceea ce există; El este unul, imaterial (fără trup) și numai Lui trebuie să I se aducă închinare, deoarece este Conducătorul absolut al Universului.

Primele cinci cărți ale Bibliei evreiești i-au fost revelate lui Moise de către Dumnezeu. Ele nu vor fi schimbate și nici nu va fi adăugat ceva la ele în viitor.

Dumnezeu a comunicat cu poporul iudeu prin profeți.

Dumnezeu monitorizează activitățile oamenilor; El îi răsplătește pe oameni pentru faptele bune și pedepsește răul.

Cu toate că creștinii își bazează mare parte din credința lor pe aceleași Scripturi evreiești ca iudeii, există deosebiri majore de crez: iudeii consideră în general că acțiunile și comportamentul sunt primordiale; ceea ce crezi rezultă din acțiuni. Acest lucru intră în conflict cu creștinii conservatori, pentru care credința este primordială, iar acțiunile sunt rezultatul acelei credințe.

Crezul iudeu nu acceptă conceptul creștin de păcat original (convingerea că toți oamenii au moștenit păcatul lui Adam și al Evei, atunci când aceștia nu au ascultat indicațiile lui Dumnezeu în Grădina Edenului).

Iudaismul susține bunătatea inerentă a lumii și a oamenilor din ea, ca creații ale lui Dumnezeu.

Credincioșii iudei își pot sfinți viața și se pot apropia de Dumnezeu prin împlinirea mitzvoturilor (poruncilor divine).

Nu este nevoie sau nu este disponibil niciun mântuitor ca intermediar.

Cele 613 porunci găsite în Leviticul și în alte cărți reglementează toate aspectele vieții iudeului. Cele Zece Porunci, așa cum sunt prezentate în Exodul 20.1-17 și în Deuteronomul 5.6-21, formează un sinopsis al Legii.

Mesia (Unsul lui Dumnezeu) va veni în viitor să-i adune încă o dată pe iudei în țara lui Israel. Atunci va avea loc o înviere generală a morților. Templul din Ierusalim, distrus în anul 70 d.Cr. de către romani, va fi reconstruit.

Credințele cu privire la Isus variază în mod considerabil. Unii Îl văd ca pe un mare învățător moral. Alții Îl văd ca pe un profet fals sau ca pe un idol al creștinismului. Unele secte ale iudaismului nici măcar nu-I vor rosti numele, datorită unei interziceri de a rosti numele unui idol.

Iudeii sunt adesea numiți poporul ales al lui Dumnezeu. Acest lucru nu înseamnă că trebuie în vreun fel considerați superiori față de alte grupuri. Versete biblice precum Exodul 19.5 afirmă doar că Dumnezeu a ales Israelul să primească și să studieze Tora, să se închine numai lui Dumnezeu, să se odihnească de Sabat și să prăznuiască sărbătorile. Iudeii nu au fost aleși să fie mai buni decât alții; ei au fost pur și simplu aleși să fie o lumină pentru neamuri și o binecuvântare pentru toate națiunile. EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce este iudaismul și ce cred iudeii?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries