settings icon
share icon
Întrebare

Sunt Isus și Satan frați?

Răspuns


Nu, Isus și Satan nu sunt frați. Isus e Dumnezeu și Satan e una dintre creațiile Lui. Nu numai că Isus și Satan nu sunt frați, ci sunt diferiți ca noaptea de zi. Isus e Dumnezeul întrupat – veșnic, atotcunoscător și atotputernic, în timp ce Satan e un înger căzut care a fost creat de Dumnezeu pentru scopurile Lui. Învățătura că Isus și Satan sunt „frați spirituali" e una dintre multele învățături false ale mormonilor (sfinții din zilele din urmă), și într-o anumită măsură și a martorilor lui Iehova. Amândouă aceste grupuri sunt catalogate drept culte pentru că neagă doctrina creștină esențială. Cu toate că folosesc termeni creștini cum sunt Isus, Dumnezeu și mântuire, au concepte și învățături eretice cu privire la cele mai de bază doctrine creștine esențiale. (E de observat că majoritatea mormonilor din ziua de azi vor nega vehement că cred că Isus și Satan sunt frați, însă aceasta a fost în mod cât se poate de sigur o învățătură a mormonilor de la început.)

Învățătura că Isus și Satan sunt „frați spirituali" s-a născut din felul greșit în care mormonii înțeleg Scriptura și din distorsionarea ei, cât și din unele învățături extrabiblice pe care le consideră autoritative. Pe scurt, nu e nicio șansă ca citind Biblia folosind orice fel de principii hermeneutice sănătoase să ajungi la concluzia că Isus și Satan sunt „frați spirituali". Scriptura e foarte clară în privința faptului că Isus e în întregime Dumnezeu, nu un fel de dumnezeu mai mic, așa cum cred mormonii sau alte culte. Scriptura prezintă foarte clar și faptul că Dumnezeu e transcendent, mai presus de creația Lui, însemnând pur și simplu că nu există comparație între Cristos, Creatorul, și Satan, creația Lui.

Mormonii cred că Isus Cristos a fost primul „copil spiritual" născut lui Dumnezeu, Tatăl ceresc, de una dintre multele Lui soții. În loc să-L recunoască pe Isus ca singurul Dumnezeu adevărat, ei cred că a devenit Dumnezeu, la fel cum și ei vor deveni într-o zi dumnezei. Potrivit învățăturii mormonilor, ca primul dintre „copiii spirituali" ai lui Dumnezeu, Isus a avut supremația față de Satan sau Lucifer, care a fost al doilea „fiu al lui Dumnezeu" și „fratele spiritual" al lui Isus. E ironic că folosesc Coloseni 1.15 ca unul dintre „textele doveditoare", pentru că versetul spune că: „El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel Întâi Născut din toată zidirea." Însă ignoră versetul 16, unde vedem că „prin El (Cristos) au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. TOATE au fost făcute prin El și pentru El." Toate lucrurile – scaune de domnii, dregătorii, domnii, stăpâniri – îl includ și pe Satan și demonii lui.

Pentru a crede că Satan și Isus sunt „frați spirituali", trebuie să negi învățăturile clare ale Scripturii. Scriptura prezintă foarte clar faptul că Isus Cristos a creat toate lucrurile și că, în calitate de a doua Persoană din Dumnezeire, Cristos e în mod deplin și unic Dumnezeu. Isus a afirmat că e Dumnezeu în multe pasaje din Scriptură. În Ioan 10.30, Isus a spus: „Eu și Tatăl una suntem." Isus nu a afirmat că e un alt Dumnezeu mai mic, ci a declarat că este pe deplin Dumnezeu. În Ioan 1.1-5 e clar că Isus nu e o Ființă creată și că El Însuși a creat toate lucrurile. „Toate lucrurile au fost făcute prin El; și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El." (Ioan 1.3) Poate fi mai clar? „Toate lucrurile" înseamnă exact ceea ce se spune și acestea îl includ și pe Satan, care, ca înger, este o ființă creată, la fel ca toți ceilalți îngeri și demoni. Scriptura ne spune despre Satan că este un înger căzut care s-a răsculat împotriva lui Dumnezeu și a lui Isus ca fiind Dumnezeu. Singura relație care există între Satan și Isus este cea de Creator-creație, de Judecător drept, Isus Cristos, și ființă creată păcătoasă, Satan.

La fel ca mormonii, martorii lui Iehova ne învață și ei că Isus și Satan sunt frați spirituali. Cu toate că unii mormoni și martori ai lui Iehova încearcă uneori să se dezică de această învățătură, fiindcă e complet în antiteză cu ceea ce spune de fapt Biblia, totuși ea face parte din ceea ce cred aceste organizații și e parte din doctrina lor oficială.

Mormonii cred nu numai că Isus și Lucifer sunt „copii spirituali ai lui Elohim", ci că și oamenii sunt, de asemenea, copii spirituali. Cu alte cuvinte, cred că „Dumnezeu, îngerii și oamenii fac parte din aceeași specie, aceeași rasă și aceeași familie mare". De aceea cred că ei înșiși vor deveni într-o zi în aceeași măsură Dumnezeu ca Isus sau chiar ca Dumnezeu Tatăl. În loc să vadă distincția clară din Scriptură între Dumnezeu și creația Sa, ei cred că, într-o zi, vor fi ei înșiși Dumnezeu. Bineînțeles, aceasta este aceeași veche minciună pe care Satan ne-o spune începând cu Grădina Edenului (Genesa 3.15). E evident că dorința de a uzurpa tronul lui Dumnezeu e endemică în inima omului.

În Matei 16.15, Isus pune o întrebare importantă: „Dar voi ... cine ziceți că sunt?" Această întrebare e esențială pentru mântuire și una la care mormonii și martorii lui Iehova răspund greșit. Cum e afirmația lor că Isus e fratele spiritual al lui Satan. Isus e Dumnezeu Fiul și în El locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii (Coloseni 2.9). El l-a creat pe Satan, și într-o zi îl va arunca în iazul de foc, ca pedeapsă pentru răzvrătirea lui față de Dumnezeu. Din păcate, în ziua judecății, cei care au crezut minciunile lui Satan vor fi și ei aruncați în iazul de foc împreună cu Satan și demonii lui. Dumnezeul mormonilor și al martorilor lui Iehova nu e Dumnezeul care S-a revelat în Scriptură. Dacă nu se pocăiesc și nu ajung să înțeleagă cine e adevăratul Dumnezeu și să se închine Lui, nu au nicio speranță de mântuire.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Sunt Isus și Satan frați?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries