settings icon
share icon
Întrebare

De ce a fost Isus botezat? De ce a fost important botezul lui Isus?

Răspuns


La o primă privire, se pare că botezul lui Isus nu a avut niciun scop. Botezul lui Ioan era botezul pocăinței (Matei 3.11), dar Isus era fără păcat și nu avea nevoie de pocăință. Chiar și Ioan a fost luat prin surprindere de faptul că Isus a venit la el. Ioan și-a recunoscut propriile păcate și era conștient că el, un om păcătos care avea nevoie de pocăință, nu era cel potrivit să-L boteze pe Mielul fără pată al lui Dumnezeu: „Eu am trebuință să fiu botezat de Tine, și Tu vii la mine?" (Matei 3.14) Isus a răspuns că așa trebuie făcut pentru că „se cuvine să împlinim tot ce este drept" (Matei 3.15, NTLR).

Sunt câteva motive pentru care era potrivit ca Ioan să-L boteze pe Isus la începutul lucrării publice a lui Isus. Isus tocmai urma să Își înceapă măreața lucrare și era potrivit să fie recunoscut în mod public de către antemergătorul Său. Ioan era „glasul care striga în pustiu" despre care a profețit Isaia, care-i chema pe oameni la pocăință, ca pregătire pentru Mesia (Isaia 40.3). Botezându-L, Ioan declara în fața tuturor că acolo Se afla Cel pe care L-au așteptat, Fiul lui Dumnezeu, Cel despre care a prezis că va boteza „cu Duhul Sfânt și cu foc" (Matei 3.11).

Botezarea lui Isus de către Ioan capătă încă o dimensiune când ne gândim că Ioan era din seminția lui Levi și un urmaș direct al lui Aaron. Luca specifică faptul că ambii părinți ai lui Ioan erau din linia preoțească aaronică (Luca 1.5). Una dintre sarcinile preoților în Vechiul Testament era să prezinte jertfele înaintea Domnului. Botezul lui Isus săvârșit de către Ioan putea fi văzut ca o prezentare preoțească a Jertfei Supreme. Cuvintele lui Ioan din ziua de după botez au un aer hotărât preoțesc: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!" (Ioan 1.29)

Botezul lui Isus a arătat, de asemenea, că S-a identificat cu păcătoșii. Botezul Lui a simbolizat botezul păcătoșilor în neprihănirea lui Cristos, murind împreună cu El și înviind liberi de păcat și capabili de a umbla în viața cea nouă. Neprihănirea Lui perfectă va îndeplini toate cerințele Legii pentru păcătoșii care nu puteau spera niciodată să facă acest lucru ei înșiși. Când Ioan a ezitat să-L boteze pe Fiul fără păcat al lui Dumnezeu, Isus a răspuns că se cuvine să „împlinească tot ce este drept" (Matei 3.15). Prin aceasta S-a referit la dreptatea pe care le-o dă tuturor celor care vin la El să schimbe păcatul lor cu dreptatea Lui (2 Corinteni 5.21, NTLR)

Mai mult, venirea lui Isus la Ioan a arătat aprobarea Lui față de botezul lui Ioan, depunând mărturie că venea din cer și era aprobat de Dumnezeu. Acest lucru va fi important în viitor, când alții vor începe să se îndoiască de autoritatea lui Ioan, mai ales după ce va fi arestat de Irod (Matei 14.3-11).

Poate că cel mai important, ocazia botezului public a consemnat pentru toate generațiile care aveau să vină întruchiparea perfectă a Dumnezeului triunic revelată în glorie din cer. Mărturia venită direct din cer a plăcerii pe care o găsește Tatăl în Fiul și coborârea Duhului Sfânt asupra lui Isus (Matei 3.16-17) este o imagine frumoasă a naturii trinitare a lui Dumnezeu. De asemenea, înfățișează lucrarea Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt de mântuire a acelora pe care Isus a venit să-i salveze. Tatăl îi iubește pe cei aleși dinainte de întemeierea lumii (Efeseni 1.4); Își trimite Fiul să-i caute și să-i mântuiască pe cei pierduți (Luca 19.10); și Duhul Sfânt îi convinge de păcat (Ioan 16.8) și îi atrage pe credincioși la Tatăl prin Fiul. Tot adevărul glorios cu privire la îndurarea lui Dumnezeu arătată prin Isus Cristos e înfățișat la botezul Lui.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

De ce a fost Isus botezat? De ce a fost important botezul lui Isus?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries