settings icon
share icon
Întrebare

Ce este Împărăţia de 1000 de ani? Trebuie înţeleasă aceasta în sens literal?

Răspuns


Împărăţia de 1000 de ani este titlul dat pentru perioada de 1000 de ani de domnie a lui Iisus Hristos asupra Pământului. Unele persoane interpretează aceşti 1000 de ani ca fiind o expresie alegorică, metaforică. Alţii înţeleg aceşti 1000 de ani ca o modalitate pur figurativă de a spune cu alte cuvinte că este vorba despre o perioadă lungă de timp. Aceste interpretări conduc pe oameni în a nu şe aşteptă ca în viitor să existe o domnie fizică, literală a lui Iisus Hristos pe Pământ. Cu toate acestea, Împărăţia de 1000 de ani este menţionată de 6 ori în Apocalipsa 20:2-7 ca fiind o perioadă de exact 1000 de ani ca durată. Dacă Dumnezeu ar fi dorit să spună prin aceasta că “este o perioadă lungă de timp”, El ar fi putut menţiona acest lucru fără a menţiona în mod repetat şi explicit cât de lungă este această perioadă.

Biblia ne spune că atunci când Hristos se va întoarce pe Pământ va deveni în mod fizic Împărat în Ierusalim, stând pe tronul lui David (Luca 1:32-33). Legămintele necondiţionate ale lui Dumnezeu arată că este necesară o întoarcere literală, fizică a lui Hristos pentru a-Şi restabili domnia. Legământul avraamic promisese poporului Israel o ţară, prosperitate, un lider, precum şi binecuvântări spirituale (Geneza 12:1-3). Legământul din Deuteronom 30:1-10 promitea poporului Israel restaurarea în ceea ce priveşte ţara promisă şi ocuparea acesteia. Legământul davidic promisese poporului Israel iertarea ca modalitate prin care naţiunea urma să primească binecuvântările promise (Ieremia 31:31-34).

La cea de-a doua venire a lui Iisus Hristos, aceste legăminte vor fi împlinite prin regruparea poporului Israel dintre popoarele unde se aflp răspândit (Matei 24:31), prin convertirea lui (Zaharia 12:10-14) şi prin domnia lui Mesia, Iisus Hristos asupra întregii lumi. Biblia vorbeşte despre caracteristicile Împărăţiei de 1000 de ani ca fiind un mediu fizic şi spiritual perfect. Această perioadă va fi un timp de pace (Mica 4:2-4; Isaia 32:17-18), bucurie (Isaia 61:7,10), odihnă (Isaia 40:1-2), lipsă a sărăciei (Amos 9:13-15) sau suferinţei (Ioel 2:28-29). Biblia spune de asemenea că numai cei credincioşi vor avea acces în Împărăţia de 1000 de ani. Din acest motiv, Împărăţia va fi un timp al îndreptăţirii complete (Matei 25:37; Psalmul 24:3-4), al supunerii totale (Ieremia 31:33), al sfinţeniei (Isaia 35:8), al adevărului (Isaia 65:16), al plinătăţii de Duh Sfânt (Ioel 2:28-29). Iisus Hristos va domni ca Împărat (Isaia 9:3-7; 11:1-10), avându-l pe David ca predecesor (Ieremia 33:15,17,21; Amos 9:11). Voievozii şi sfinţii vor fi implicati în conducerea Împărăţiei (Isaia 32:1; Matei 19:28). Ierusalimul va deveni centrul întregii lumi (Zaharia 8:3).

Apocalipsa 20:2-7 ne oferă pur şi simplu informaţia exactă cu privire la perioada de timp a Împărăţiei de 1000 de ani. Chiar şi fără aceste versete specifice din Sfânta Scriptură, există o mulţime de alte referinţe biblice care arată că Mesia Iisus Hristos va domni în mod fizic pe Pământ. Împlinirea multora dintre legămintele şi promisiunile lui Dumnezeu nu se poate face decât în contextul unei împărăţii concrete, reale, fizice şi literale a lui Iisus Hristos pe Pământ. Nu există nici un agument solid pentru a nega înţelegerea literală a Împărăţiei de 1000 de ani şi a duratei acesteia.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce este Împărăţia de 1000 de ani? Trebuie înţeleasă aceasta în sens literal?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries