settings icon
share icon
Întrebare

Trebuie să se întoarcă Ilie înainte de vremurile sfârșitului (Maleahi 4.5-6)?

Răspuns


Maleahi 4.5-6 oferă o profeție fascinantă: „Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc țara cu blestem!” Până în ziua de azi, sederul evreiesc include un scaun gol în anticiparea faptului că Ilie se va întoarce să anunțe venirea lui Mesia, ca împlinire a cuvântului lui Maleahi.

Potrivit cu Maleahi 4.6, motivul întoarcerii lui Ilie va fi pentru a „întoarce inima” taților și a copiilor lor unele spre altele. Cu alte cuvinte, scopul va fi reconcilierea. În Noul Testament, Isus descoperă faptul că Ioan Botezătorul a fost împlinirea profeției lui Maleahi: „Căci până la Ioan au prorocit toți prorocii și Legea. Și, dacă vreți să înțelegeți, el este Ilie, care trebuia să vină.” (Matei 11.13-14) Această împlinire e menționată și în Marcu 1.2-4 și Luca 1.17, 7.27.

Corelat în mod specific cu Maleahi 4.5-6 e Matei 17.10-13: „Ucenicii I-au pus întrebarea următoare: «Oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie?» Drept răspuns, Isus le-a zis: «Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Dar vă spun că Ilie a și venit, și ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut.» … Ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul.”

„Învățătorii Legii” erau învățători religioși evrei, majoritatea farisei și saduchei, care comentau Scripturile evreiești. Petru, Iacov și Ioan erau familiarizați cu învățăturile lor și L-au întrebat pe Isus despre Ilie, după ce L-au văzut împreună cu Moise și Ilie pe Muntele Schimbării la față (Matei 17.1-8). Isus a afirmat clar că Ilie deja venise, dar, în mod tragic, nu a fost recunoscut și a fost omorât. Domnul Isus apoi a prezis că, la fel, și El va muri de mâna dușmanilor Lui (17.12).

Printr-o scurtă privire la lucrarea lui Ioan Botezătorul descoperim multe feluri semnificative în care a fost „Ilie”. În primul rând, Dumnezeu a prevestit că lucrarea lui Ioan va fi asemănătoare cu cea a lui Ilie (Luca 1.17). În al doilea rând, s-a îmbrăcat ca Ilie (2 Împărați 1.8 și Matei 3.4). În al treilea rând, la fel ca Ilie, Ioan Botezătorul a propovăduit în pustiu (Matei 3.1). În al patrulea rând, amândoi acești bărbați au predicat mesajul pocăinței. În al cincilea rând, ambii s-au împotrivit împăraților și au avut dușmani de înaltă clasă (1 Împărați 18.16-17 și Matei 14.3).

Unii argumentează că Ioan Botezătorul nu a fost Ilie care trebuia să vină pentru că Ioan însuși a spus că nu este Ilie. „Și ei l-au întrebat: «Dar cine ești? Ești Ilie?» Și el a zis: «Nu sunt!»” (Ioan 1.21) Există două explicații pentru această aparentă contradicție. În primul rând, fiindcă Ilie nu a murit niciodată (2 Împărați 2.11), mulți rabini din primul secol îi învățau pe oameni că Ilie era încă viu și urma să reapară înainte de sosirea lui Mesia. Când Ioan a negat că este Ilie, probabil a contrazis ideea că era adevăratul Ilie care fusese dus la cer într-un car de foc.

În al doilea rând, cuvintele lui Ioan pot indica o deosebire între felul în care se considera pe el însuși și felul în care îl considera Isus. Ioan e posibil să nu se fi considerat împlinirea textului din Maleahi 4.5-6. Totuși, Isus a considerat că e așa. Prin urmare nu există nicio contradicție, ci pur și simplu un profet umil își spune părerea onestă cu privire la sine. Ioan a respins cinstirea (cf. Ioan 3.30), totuși Isus l-a creditat ca fiind împlinirea profeției din Maleahi privitoare la întoarcerea lui Ilie.

Ca un Ilie metaforic, Ioan a chemat oamenii la pocăință și la o viață de ascultare, pregătindu-i pe oamenii din generația lui pentru venirea lui Isus Cristos, Cel care a venit să „caute și să mântuiască ce era pierdut” (Luca 19.10) și să pună bazele slujbei împăcării (2 Corinteni 5.18).

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Trebuie să se întoarcă Ilie înainte de vremurile sfârșitului (Maleahi 4.5-6)?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries