settings icon
share icon
Întrebare

De ce a trebuit ca Iisus să experimenteze atât de multă suferință?

Răspuns


Isaia 52:14 declară, “După cum pentru mulți a fost o pricină de groază—atât de schimonosită Îi era fața, şi atât de mult se deosebea înfățişarea Lui de a fiilor oamenilor.” Iisus a suferit foarte sever în timpul încercărilor, torturii şi crucificării (Matei 27; Marcu 15; Luca 23; Ioan 19). Oricât de îngrozitoare au fost suferințele Sale fizice, nu se puteau compara cu suferințele spirituale prin care El a trecut. 2 Corinteni 5:21 spune, “Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.” Iisus a purtat păcatele întregii lumi (1 Ioan 2:2). Păcatul L-a făcut pe Iisus să strige, “Dumnezeul meu, Dumnezeul Meu pentru ce M-ai părăsit?” (Matei 27:46). Aşadar, oricât de brutale au fost suferințele fizice ale lui Iisus, acest lucru era nimic comparativ cu faptul că a trebuit să îndure păcatele noastre şi să moară pentru a plăti pedeapsa pentru ele (Romani 5:8).

Isaia a profețit suferințele lui Iisus într-un limbaj foarte clar: “Disprețuit şi părăsit de oameni, om al durerii şi obişnuit cu suferința, era aşa de disprețuit că îți întorceai fața de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiți” (Isaia 53:3, 5). Psalmul 22:14-18 este un alt pasaj puternic care a prezis suferințele lui Mesia: “Am ajuns ca apa, care se scurge, şi toate oasele mi se despart; mi s-a făcut inima ca ceara, şi se topeşte înlăuntrul meu. Mi se usucă puterea ca lutul, şi mi se lipeşte limba de cerul gurii: m-ai adus în țărâna morții. Căci nişte câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau țârcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile şi picioarele: toate oasele aş putea să mi le număr. Ei, însă, pândesc şi mă privesc; îşi împart hainele mele între ei, şi trag la sorț pentru cămaşa mea.”

De ce a trebuit ca Iisus să sufere aşa de rău? Unii cred că torturarea fizică a lui Iisus era parte a pedepsei Sale pentru păcatele noastre. Într-o oarecare măsură, este adevărat. În acelaşi timp, tortura la care a fost supus Iisus vorbeşte mai mult de ura şi cruzimea omenirii decât de pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcat. Ura absolută a lui satan pentru Dumnezeu şi Iisus cu siguranță a fost parte a motivației din spatele acelor torturi şi abuzuri necruțătoare. Suferința pe care a îndurat-o Iisus este exemplul final al urii şi furiei pe care omul păcătos le simte față de un Dumnezeu sfânt (Romani 3:10-18).

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

De ce a trebuit ca Iisus să experimenteze atât de multă suferință?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries