settings icon
share icon
Întrebare

A fost Iisus în iad în perioada dintre moartea şi învierea Sa?

Răspuns


A fost sufletul lui Iisus în iad în perioada de timp dintre moartea şi învierea Sa? Există multă confuzie în legatură cu această întrebare. Acest concept provine în principal din Crezul Apostolic care spune “El a coborât în iad”. Există de asemenea câteva traduceri ale Sfintelor Scripturi care, în funcţie de modul cum au fost realizate, lasă să se înţeleagă că Îl descriu pe Iisus mergând în iad. Pentru a studia mai atent această chestiune, este important să înţelegem pentru început ceea ce Biblia ne învaţă despre aşa-zisa locuintă a morţilor.

În Scripturile evreieşti, cuvântul utilizat pentru a descrie locuinţa morţilor este “Şeol”. Aceasta înseamnă pur şi simplu "locuinţa morţilor" sau "locul unde stau sufletele/duhurile stinse." Cuvântul grec pentru iad utilizat în Noul Testament este "hades", adică locul celor morţi. Cuvântul "hades" se referă la tărâmul celor morţi, un loc temporar în care aceştia aşteaptă învierea şi judecata. Apocalipsa 20:11-15 arată că este o diferenţă clară între cele două. Iadul (lacul de foc) este locul permanent şi final urmare a judecăţii lui Dumnezeu asupra celor pierduţi. Hades este însă un loc temporar. Prin urmare, răspunsul este nu, Iisus nu a fost în iad, pentru că iadul este un tărâm viitor, care va exista începând cu Judecata dinaintea marelui scaun alb al Domnului (Apocalipsa 20:11-15).

Şeol / Hades este un spaţiu conţinând două locuinţe (Matei 11:23; 16:18; Luca 10:15; 16:23; Faptele Apostolilor 2:27-31), şi anume locuinţa celor mântuiţi şi locuinţa celor nemântuiţi. Locuinţa celor mântuiţi este denumită în Biblie şi “paradis” sau “sânul lui Avraam”. Cele două locuinţe sunt separate între ele de o “prăpastie mare" (Luca 16:26). Atunci când Iisus S-a ridicat la Cer, El i-a luat pe toţi cei din paradis (credincioşii) cu El (Efeseni 4:8-10). Partea celor pierduţi din Seol/Hades a rămas neschimbată. Toţi cei care au murit necredincioşi au mers acolo şi sunt în aşteptarea judecăţii lor finale. A mers deci Iisus în Seol/Hades? Da, în conformitate cu Efeseni 4:8-10 şi 1 Petru 3:18-20.

O parte a confuziilor au apărut în urma examinării unor pasaje precum Psalmul 16:10-11, care spune: "Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor, nu vei îngădui ca prea iubitul Tău să vadă putrezirea. Îmi vei arăta cărarea vieţii..." Expresia “locuinţa morţilor” are aici sensul de mormânt (hades) şi nicidecum de iad. Iisus a spus cu ceva ani mai târziu pe cruce păcătosului iertat de lângă El: "Astăzi vei fi cu Mine în paradis" (hades). Trupul Lui a fost în mormânt, însă sufletul Lui a fost în paradis. Apoi El a luat pe toţi morţii mântuiţi din Paradis ducându-i în rai. Din păcate, în multe dintre traducerile Bibliei, traducătorii nu sunt fideli textului, în sensul respectării traducerii cuvintelor evreieşti şi greceşti care definesc “Seol”, “hades” şi “iad”.

Unii consideră că Iisus a fost în iad sau în partea celor nemântuiţi din Seol/Hades cu scopul de a fi ulterior pedepsit pentru păcatele noastre. Această idee este complet ne-biblică! Moartea lui Iisus pe cruce şi suferinţa Lui în locul nostru au fost totul în ceea ce priveşte răscumpărarea noastră. Sângele Lui a curăţat păcatele noastre scutindu-ne astfel pe noi de a suferi (1 Ioan 1:7-9). Când a fost crucificat, El a luat asupra Lui povara păcatului întregii omeniri. "El a fost făcut păcat pentru noi", aşa cum este scris în 2 Corinteni 5:21: "Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El". Această “imputare a păcatelor” ne ajută să înţelegem durerea lui Hristos din grădina Ghetsimani şi paharul cu păcat care avea să fie revărsat peste El la cruce.

Atunci când Iisus a strigat de pe cruce "Tată, pentru ce m-ai părăsit?" aceasta s-a întâmplat ca urmare a separării Lui de Tatăl datorită păcatelor care au fost puse asupra Lui. Atunci când şi-a dat duhul, El a spus "Tată, în mâna Ta mi încredinţez sufletul." Suferinţa Sa a fost întru totul în locul nostru. Sufletul Lui a mers apoi în partea denumită paradis a lui Hades. Iisus nu mers în iad. Suferinţa Lui s-a sfârşit în momentul când El a murit. Plata păcatelor fusese făcută deja la cruce. El a aşteptat învierea trupului Său şi întoarcerea în slava Sa în cer. A mers deci Iisus în iad? Nu. A mers Iisus în Şeol/Hades? Da.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

A fost Iisus în iad în perioada dintre moartea şi învierea Sa?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries