settings icon
share icon
Întrebare

Ce înseamnă că Iisus este Mielul lui Dumnezeu?

Răspuns


Când Iisus este numit Mielul lui Dumnezeu în Ioan 1:29 şi Ioan 1:36, se referă la faptul că El este sacrificiul, perfect şi suprem, pentru păcat. Pentru a înțelege cine a fost Iisus Hristos şi ce a făcut El, trebuie să începem cu Vechiul Testament, care conține profeții privind venirea lui Hristos ca “jertfă pentru păcat” (Isaia 53:10). De fapt, întregul sistem al sacrificării stabilit de către Dumnezeu în Vechiul Testament a pregătit terenul pentru venirea lui Iisus Hristos, sacrificiul perfect pe care Dumnezeu L-a oferit ca răscumpărare pentru păcatele poporului Său (Romani 8:3; Evrei:10).

Sacrificarea mieilor a jucat un rol foarte important în viața religioasă a evreilor. Când Ioan Botezătorul s-a referit la Iisus ca fiind “Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii” (Ioan 1:29), este posibil ca evreii care l-au auzit să se fi gândit imediat la unul dintre cele mai importante sacrificii. Cum perioada Paştelui se apropie, primul gând care poate apărea este sacificarea unui miel de Paşte. Sărbătoarea Paştelui era una dintre principalele sărbători la evrei în amintirea eliberării evreilor de către Dumnezeu din robia la care erau supuşi în Egipt. De fapt, sacrificarea unui miel de Paşte şi stropirea tocurilor de la uşi cu sânge (Exod 12:11-13) este o imagine frumoasă a lucrării ispăşitoare pe care Hristos a făcut-o pe cruce. Cei pentru care El a murit sunt acoperiți de sângele Său, protejându-ne de îngerul (spiritual) al morții.

Un alt sacrificiu important care implica mieii era sacrificiul zilnic de la templul din Ierusalim. În fiecare dimineață şi seară, un miel era sacrificat în templu pentru păcatele poporului (Exod 29:38-42). Aceste sacrificii zilnice, ca toate celelalte, se făceau cu scopul de a arăta oamenilor spre sacrificiul perfect al lui Hristos pe cruce. De fapt, timpul la care Iisus a murit pe cruce corespunde timpului la care se făcea sacrificiul de seară la templu. Evreii de la acea vreme ar fi trebuit să fie familiarizați cu profeții Vechiului Testament , Ieremia şi Isaia, care le-a spus mai dinainte de venirea Celui ce va fi adus “ca un miel dus la tăiere” (Ieremia 11:19; Isaia 53:7) şi ale cărui suferințe şi sacrificiu va furniza răscumpărarea poporului Israel. Bine înțeles, acea Persoană nu era alta decât Iisus Hristos, “Mielul lui Dumnezeu”.

Deşi idea unui sistem al sacrificării poate părea ciudat pentru noi astăzi, conceptul plății sau răscumpărării este încă unul pe care îl putem înțelege cu uşurință. Ştim că plata păcatului este moartea (Romani 6:23) şi că păcatul nostru ne desparte de Dumnezeu. De asemenea, ştim că Biblia ne învață că toți suntem păcătoşi şi nici unul dintre noi nu este neprihănit înaintea lui Dumnezeu (Romani 3:23). Din cauza păcatului nostru, suntem separați de Dumnezeu şi ne facem vinovați înaintea Lui. De aceea, singura speranță pe care o putem avea este în cazul în care El asigură o cale prin ca noi să fim împăcați cu El, şi tocmai acest lucru a făcut El când L-a trimis pe Fiul Său Iisus Hristos să moară pe cruce. Hristos a murit pentru a face ispăşirea pentru păcat şi să plătească amenda pentru păcatele tuturor celor ce cred în El.

Prin moartea Sa pe cruce, ca sacrificiul perfect al lui Dumnezeu pentru păcat şi prin învierea Sa trei zile mai târziu putem avea acum viața veşnică, în cazul în care credem în El. O parte din glorioasa Veste Bună a Evangheliei este faptul că Dumnezeu Însuşi a furnizat jertfa care ispăşeşte păcatele noastre, fapt ce este declarat atât de clar în 1 Petru 1:18-21: “căci ştiți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deşert de viețuire, pe care-l moşteniserăți de la părinții voştri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii, şi a fost arătat la sfârşitul vremurilor pentru voi, care, prin El sunteți credincioşi în Dumnezeu, care L-a înviat din morți, şi I-a dat slavă pentru ca, credința şi nădejdea voastră să fie în Dumnezeu.”

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce înseamnă că Iisus este Mielul lui Dumnezeu?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries