settings icon
share icon
Întrebare

Ce înseamnă că Iisus este Fiul lui Dumnezeu?

Răspuns


Iisus nu este Fiul lui Dumnezeu în felul în care noi vedem o relaţie obişnuitp dintre un tată şi fiul său ca oameni. Dumnezeu nu S-a căsătorit şi astfel a avut un Fiu. Iisus este Fiul lui Dumnezeu în sensul că El este Dumnezeu întrupat pe pământ (Ioan 1:1,14). Iisus este Fiul lui Dumnezeu prin aceea că El a fost arătat oamenilor întrupat prin intermediul Duhului Sfânt. Luca 1:35 arată "Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine, şi puterea Celui Prea Înalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naşte din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu'". În timpurile biblice, expresia “fiul omului” a fost utilizată pentru a descrie o fiinţă umană. Fiul omului făcea întotdeauna referire la oameni.

În decursul chestionării Sale de către liderii evrei, marele preot L-a intrebat pe Iisus: “Te jur, pe Dumnezeul cel viu, să ne spui dacă eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu" (Matei 26:63). Domnul Iisus a răspuns: “Da. Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii lui Dumnezeu, şi venind pe norii cerului” (Matei 26:64). Liderii evrei L-au acuzat atunci pe Iisus de blasfemie (Matei 26:65-66). Ceva mai târziu, înaintea lui Pontiu Pilat, “Iudeii i-au răspuns: ,,Noi avem o Lege, şi după Legea aceasta, El trebuie să moară, pentru că S-a făcut pe Sine Fiul lui Dumnezeu” (Ioan 19:7). De ce pretenţia de a fi “Fiul lui Dumnezeu” ar fi fost considerată blasfemie şi deci demnă de pedeapsa cu moartea ? Liderii evrei înţeleseseră exact ceea ce Domnul Iisus a spus când a folosit expresia “Fiul lui Dumnezeu”. A fi “Fiul lui Dumnezeu” însemna că avea aceeaşi natură cu a lui Dumnezeu. “Fiul lui Dumnezeu” este “al lui Dumnezeu”. Pretenţia de a avea aceeaşi natură cu a lui Dumnezeu, de fapt a fi Dumnezeu, a reprezentat pentru liderii evrei o blasfemie şi de aceea ei au cerut moartea lui Iisus. Evrei 1:3 exprimă aceasta foarte clar: “El (Fiul), care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui…”

Un alt exemplu poate fi găsit în Ioan 17:12, unde Iuda este descris ca “fiul pierzării". Ioan 6:71 ne spune că Iuda era fiul lui Simon. Ce vrea să spună însă Ioan 17:12 prin a-l descrie pe Iuda ca “fiu al pierzării"? Cuvântul “pierzare” are sensul de “distrugere, ruinare, pierdere”. Iuda nu a fost în sens literal fiul “distrugerii, ruinării, pierzării”, ci aceste lucruri au reprezentat identitatea vieţii lui Iuda. Iuda a fost manifestarea pierzării. În mod asemănător, Iisus este Fiul lui Dumnezeu, prin aceea că Fiul lui Dumnezeu este Dumnezeu. Iisus este Dumnezeu întrupat (Ioan 1:1,14).

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce înseamnă că Iisus este Fiul lui Dumnezeu?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries