settings icon
share icon
Întrebare

Unde, în Vechiul Testament, este prezisă venirea lui Hristos?

Răspuns


Sunt multe profeții despre Iisus Hristos în Vechiul Testament. Unii comentatori spun că sunt sute de profeții cu privire la Mesia. În continuare sunt prezentate acele profeții care se consideră a fi cele mai importante şi mai mai clare.

În privința naşterii lui Iisus—Isaia 7:14: “De aceea Domnul Însuşi vă va da un semn: Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un fiu, şi-I va pune numele Emanuel.” Isaia 9:6: “Căci un copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: “Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.” Mica 5:2: “Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel, şi a cărui obârşie se suie până la vremuri străvechi, până în zille veniciei.”

În privința slujirii şi a morții lui Iisus—Zaharia 9:9: “Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimolui! Iată că Împăratul tău vine la tine; El este neprihănit şi biruitor, smerit şi călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe.” Psalmul 22:16-18: “Căci nişte câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile şi picioarele: toate oasele aş putea să mi le număr. Ei, însă, pândesc şi mă privesc; îşi împart hainele mele între ei, şi trag la sorți pentru cămaşa mea”.

Probabil că cea mai clară profeție despre Iisus este întreg capitolul 53 din Isaia. Cu precădere, Isaia 53:3-7 este pasajul cel mai clar: “Dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit că îţi întorceai faţa dela El, şi noi nu L-am băgat în seamă. Totuşi, El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu, şi smerit. El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi. Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui; dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie, şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura.”

Cele “şaptezeci şi şapte” profeţii din Daniel capitolul 9 au prezis data precisă când Iisus, Mesia, va veni. Isaia 50:6 descrie cu acurateţe bătaia pe care Iisus a îndurat-o. Zaharia 12:10 prezice “străpungerea “ lui Mesia, care a avut loc după ce Iisus a murit pe cruce. Ar putea fi aduse mai multe exemple, dar acestea sunt suficiente. Cu siguranţă, Vechiul Testamentprezice venirea lui Iisus ca Mesia.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Unde, în Vechiul Testament, este prezisă venirea lui Hristos?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries