settings icon
share icon
Întrebare

Ce putem învăța din viața lui Ezechiel?

Răspuns


Ezechiel, al cărui nume înseamnă „întărit de Dumnezeu”, a crescut în Ierusalim, a slujit ca preot în Templu și a făcut parte din al doilea grup de prizonieri luați în Babilon împreună cu împăratul Ioiachin. În timp ce era în Babilon, a devenit profet al lui Dumnezeu; este autorul cărții din Vechiul Testament care îi poartă numele. Lucrarea lui Ezechiel a început cu condamnarea și judecata națiunii Iuda. După distrugerea Ierusalimului, profețiile lui Ezechiel vorbesc de speranță pentru viitor. Ezechiel a vrut să-i ajute pe oameni să învețe din eșecurile lor. A anunțat judecata iminentă asupra națiunilor care înconjurau Iuda și redobândirea speranței pentru restaurarea Israelului. Vedenia lui din valea cu oase uscate (Ezechiel 37) înfățișează viață nouă care este suflată în națiune, lucru care va avea loc în domnia milenară a lui Cristos pe pământ.

Prima vedenie a lui Ezechiel a fost cu tronul lui Dumnezeu și a inclus cele patru făpturi vii și roțile învârtitoare. Ezechiel a avut și vedenii detaliate cu un Templu nou (Ezechiel 40-43), un Ierusalim restaurat (Ezechiel 48.30-35), cu mileniul (capitolul 44) și țara în care va locui poporul lui Dumnezeu (Ezechiel 47.13-23). Israel și Iuda vor fi restaurate din nou în unitate de la marginile pământului, odată cu slava lui Dumnezeu care se întoarce și ea, și Dumnezeu va locui în mijlocul poporului Său. Aceste vedenii minunate ale lui Ezechiel privesc planurile lui Dumnezeu atât imediate, cât și pe termen lung. Ezechiel a transmis mesajele lui Dumnezeu cu un limbaj direct pe care toți îl puteau înțelege, fie că ascultau, fie că nu (Ezechiel 2.7). Ezechiel însuși a primit o avertizare din partea lui Dumnezeu că, dacă nu-i va înștiința pe oameni cu credincioșie cu privire la pedeapsa pentru faptul că nu-L urmau pe Dumnezeu, i se va cere socoteală de sângele celor care urmau să moară în păcatele lor (Ezechiel 33.8-9). El nu a ezitat în misiunea lui și a urmat cu statornicie instrucțiunile lui Dumnezeu. Ezechiel a avut o concepție înflăcărată despre judecată și speranță și a reflectat durerea lui Dumnezeu pentru păcatele celor din popor.

Profetul a experimentat opoziție considerabilă în timpul vieții lui, totuși a exprimat stăruitor dorința lui Dumnezeu ca cei răi să nu moară, ci să se întoarcă de la căile lor rele și să trăiască. Perioadele lui de muțenie din primii ani au fost întrerupte când Dumnezeu i-a dat puterea să vorbească, și limba lui a fost dezlegată ca să rostească cel mai lung pasaj de speranță susținută din Biblie. Arderea, tăierea și împrăștierea părului lui a reprezentat căderea Ierusalimului și aducerea înapoi a rămășiței lui Dumnezeu (capitolul 5). Cuvintele pline de speranță ating apogeul în promisiunea posesiunii veșnice a țării, a unui prinț davidic veșnic, a unui legământ etern și a unui sanctuar permanent în Israel (Ezechiel 11.16-21). Pășește în timp spre o vreme de după restaurarea Israelului, când o invazie misterioasă din nord va fi adusă de Iahve împotriva lui Israel, dar apoi aceasta va fi învinsă cu totul. Lucrul acesta demonstrează că nicio națiune dușmană nu va mai invada cu succes Țara Sfântă și slava Dumnezeului lui Israel se întoarce, intrând prin poarta de est a Templului pe care îl vede Ezechiel.

Ezechiel le-a arătat tuturor creștinilor că trebuie să ascultăm de chemarea lui Dumnezeu în viața noastră. Dumnezeu i-a spus lui Ezechiel să geamă cu o inimă frântă și durere amară pentru judecata care urma să vină. Și prin cartea lui plină de dramatism, Ezechiel ne spune și nouă același lucru. Judecata aceasta vine! Va avea loc în mod sigur, declară Domnul suveran! Și noi îi putem avertiza pe alții și să împărtășim cu ei Vestea bună a salvării în Isus Cristos.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce putem învăța din viața lui Ezechiel?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries