settings icon
share icon
Întrebare

Ce înseamnă că Dumnezeu e infinit?

Răspuns


Natura infinită a lui Dumnezeu înseamnă pur şi simplu că Dumnezeu există în afara timpului sau a spaţiului şi nu este limitat de acestea. Infinit înseamnă pur şi simplu „fără limite”. Când ne referim la Dumnezeu ca fiind „infinit”, în general Îi atribuim termeni ca omniştienţă, omnipotenţă, omniprezenţă.

Omniştienţa înseamnă că Dumnezeu e atotştiutor sau că are o cunoaştere nelimitată. Cunoaşterea Lui infinită Îl califică să fie Conducător suveran şi Judecător peste toate lucrurile. Dumnezeu nu numai că ştie tot ce se va întâmpla, ci El ştie şi toate lucrurile care s-ar fi putut întâmpla. Nimic nu-L ia prin surprindere pe Dumnezeu şi nimeni nu poate ascunde păcatul de El. Sunt multe versete în Biblie în care Dumnezeu revelează acest aspect al naturii Sale. Un astfel de verset e 1 Ioan 3.20: „Dumnezeu este mai mare decât inima noastră şi cunoaşte toate lucrurile.”

Omnipotenţa înseamnă că Dumnezeu e atotputernic sau că are putere nelimitată. A avea toată puterea e un lucru semnificativ pentru că confirmă abilitatea lui Dumnezeu de a Îşi îndeplini voia Lui suverană. Pentru că Dumnezeu e omnipotent şi are putere infinită, nimic nu poate opri voia Lui decretată de a se împlini şi nimic nu poate zădărnici sau opri scopurile Sale divine de a fi îndeplinite. Sunt multe versete în Biblie în care Dumnezeu revelează acest aspect al naturii Sale. Un astfel de verset e Psalmul 115.3: „Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea.” Sau când răspunde la întrebarea ucenicilor Lui „Cine poate atunci să fie mântuit?” (Matei 19.25), Isus spune: „La oameni lucrul acesta este cu neputinţă, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă” (Matei 19.26).

Omniprezenţa înseamnă că Dumnezeu e prezent întotdeauna. Nu există nici un loc în care să mergi ca să scapi de prezenţa lui Dumnezeu. Dumnezeu nu e limitat de timp sau de spaţiu. El e prezent în orice punct din timp sau spaţiu. Prezenţa infinită a lui Dumnezeu e importantă pentru că dovedeşte faptul că Dumnezeu este veşnic. Dumnezeu a existat şi va exista întotdeauna. Înainte să înceapă timpul, Dumnezeu era. Înainte să fie creată lumea sau chiar materia, Dumnezeu era. El nu are început sau sfârşit şi nu a fost un timp în care El nu a existat şi nici nu va exista vreun timp în care va înceta să existe. Din nou, multe versete din Biblie ne dezvăluie acest aspect al naturii lui Dumnezeu şi unul dintre ele este Psalmul 139.7-10: „Unde mă voi duce departe de Duhul Tău şi unde voi fugi departe de Faţa Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti acolo; dacă mă voi culca în Locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo. Dacă voi lua aripile zorilor şi mă voi duce să locuiesc la marginea mării, şi acolo mâna Ta mă va călăuzi şi dreapta Ta mă va apuca.”

Pentru că Dumnezeu e infinit, se spune despre El şi că este transcendent, lucru care înseamnă pur şi simplu că Dumnezeu e mult peste Creaţia Sa şi e deopotrivă mai măreţ decât Creaţia şi independent de ea. Ce înseamnă acest lucru e că Dumnezeu e într-o măsură atât de infinită mai presus de noi şi de capacitatea noastră de a înţelege pe deplin acest lucru încât, dacă nu S-ar fi revelat pe Sine, nu am fi ştiut sau n-am fi înţeles cum este El. Dar, din fericire, Dumnezeu nu ne-a lăsat în ignoranţă cu privire la El. În schimb, El ni S-a descoperit atât prin revelaţia generală (Creaţia şi conştiinţa noastră), cât şi prin revelaţia specială (Cuvântul scris al lui Dumnezeu, Biblia, şi Cuvântul viu al lui Dumnezeu, Isus Cristos). Prin urmare, Îl putem cunoaşte pe Dumnezeu şi putem şti cum ne putem împăca cu El şi cum să trăim potrivit cu voia Lui. În ciuda faptului că suntem finiţi, şi Dumnezeu este infinit, Îl putem cunoaşte şi înţelege pe Dumnezeu aşa cum ni S-a revelat.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce înseamnă că Dumnezeu e infinit?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries