settings icon
share icon
Întrebare

De ce Dumnezeu a fost atât de evident în Biblie și pare atât de ascuns astăzi?

Răspuns


Biblia consemnează cum Dumnezeu a apărut înaintea oamenilor, înfăptuind minuni uimitoare și care nu pot fi negate, vorbind auzibil și multe alte lucruri pe care nu prea le întâlnim în ziua de azi. De ce se întâmplă acest lucru? De ce a fost Dumnezeu atât de doritor să Se descopere pe Sine și să Se dovedească în timpurile Bibliei, dar pare „ascuns" și tăcut astăzi?

Un motiv pentru care Dumnezeu poate părea ascuns în ziua de azi e simpla realitate a păcatului cu voia, nemărturisit. „Apoi strigă către Domnul. Dar El nu le răspunde, ci Își ascunde Fața de ei în vremea aceea, pentru că au făcut fapte rele." (Mica 3.4, cf. Deuteronomul 31.18, 32.20) De asemenea, fără credință e imposibil să-I fii plăcut lui Dumnezeu (Evrei 11.6). Uneori oamenii ratează dovezile cu privire la Dumnezeu pentru că refuză să creadă (vezi Marcu 6.1-6) – e greu să vezi când refuzi să-ți deschizi ochii.

Departe de a fi ascuns, Dumnezeu a încheiat un plan de revelare progresivă în fața omenirii. În timpul procesului Lui de comunicare lung de secole, Dumnezeu a folosit uneori miracolele și adresarea directă oamenilor, pentru a-Și revela caracterul, instrucțiunile și planurile. Între perioadele de vorbire ale lui Dumnezeu a fost tăcere. Puterea Lui nu era atât de evidentă și nu venea revelație nouă (vezi 1 Samuel 3.1).

Prima minune a lui Dumnezeu – creația – nu a fost niciodată ascunsă în vreun fel. Creația a fost prima dovadă a existenței lui Dumnezeu și felul în care Își manifestă multe dintre atributele Sale. Din ceea ce a fost făcut, omul poate vedea că Dumnezeu e puternic, suveran și veșnic (Romani 1.20). Creația a fost prima Lui declarație față de omenire. „Cerurile spun slava lui Dumnezeu, și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui." (Psalmul 19.1) După creație, Dumnezeu le-a vorbit oamenilor pentru a Se prezenta în continuare și să-l informeze pe om cu privire la căile Lui. Mai întâi le-a vorbit lui Adam și Evei, dându-le porunci pe care să le urmeze și, când nu au ascultat, a pronunțat un blestem. De asemenea, i-a asigurat pe ei și întreaga omenire că va trimite un Salvator să ne răscumpere din păcat.

După mutarea lui Enoh la cer, se pare că Dumnezeu S-a „ascuns" din nou. Dar mai târziu, Dumnezeu i-a vorbit lui Noe, pentru a-l salva pe el și familia lui, și lui Moise, dându-i Legea pentru poporul Lui, pe care s-o urmeze. Dumnezeu a înfăptuit minuni pentru a-l dovedi pe Moise ca fiind profetul Lui (Exodul 4.8) și pentru a-i izbăvi pe israeliți din Egipt. Dumnezeu a săvârșit minuni din nou în vremea lui Iosua, pentru a-l așeza pe Israel în Țara Promisă și din nou în timpul lui Ilie și Elisei, pentru a-i dovedi pe profeți și pentru a combate idolatria. Între aceste perioade de revelație divină clară, s-au perindat generații întregi fără să vadă vreo minune și fără să audă vocea Domnului. Probabil mulți s-au întrebat: „De ce e ascuns Dumnezeu astăzi? De ce nu Se arată?"

Când Isus a venit pe pământ, după 400 de „ani de tăcere" din partea lui Dumnezeu, a înfăptuit minuni pentru a dovedi că este într-adevăr Fiul lui Dumnezeu și pentru a genera credință în El (Matei 9.6, Ioan 10.38). După învierea Lui miraculoasă, i-a împuternicit pe apostolii Săi să continue să facă minuni, pentru a dovedi că au fost într-adevăr trimiși de El, din nou cu scopul ca oamenii să creadă în Isus și să ia aminte la Noul Testament pe care apostolii îl scriau.

Sunt câteva motive pentru care, după vremea apostolilor, Dumnezeu nu ne-a mai vorbit auzibil și nu S-a mai arătat. Cum e menționat mai sus, Dumnezeu deja a vorbit. Cuvintele Lui au fost consemnate în scris cu credincioșie și au fost păstrate în mod miraculos de-a lungul secolelor. Biblia e încheiată. Revelația progresivă a lui Dumnezeu e finalizată (Apocalipsa 22.18). Acum avem canonul întreg al Scripturii, și nu mai avem nevoie de alte miracole care să „valideze" Biblia, care a fost deja validată. În Cuvântul perfect al lui Dumnezeu se găsește tot ceea ce avem nevoie „pentru învățătură, pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru înțelepciune în neprihănire" (2 Timotei 3.16). Biblia e cu totul în stare să ne facă parte de „înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Cristos Isus" (2 Timotei 3.15). E „cuvântul prorociei făcut și mai tare [decât experiențele miraculoase], la care bine faceți că luați aminte" (2 Petru 1.19). Nu avem nevoie de nimic mai mult, și nu trebuie să căutăm revelații extrabiblice. Să facem acest lucru pune la îndoială eficiența Scripturii despre care Dumnezeu a declarat că e suficientă.

Dar Duhul Sfânt nu ne vorbește? Da, El este Mângâietorul nostru în lumea aceasta (Ioan 14.16). Și poate conlucra cu conștiința noastră pentru a ajuta la călăuzirea noastră. Dar e important să înțelegem că Duhul Sfânt nu mai dă revelație nouă în ziua de azi. În schimb, ne vorbește prin Cuvântul scris al lui Dumnezeu, care este „sabia Duhului" (Efeseni 6.17). Duhul Sfânt adesea ne va aduce versete specifice în minte exact în momentele în care avem nevoie cel mai mult de ele (Ioan 14.26); ne iluminează să înțelegem Cuvântul și ne împuternicește să-L trăim. Dar nimeni nu poate spune? „Duhul Sfânt mi-a descoperit un lucru nou despre cer, care nu se găsește în Biblie!" Aceasta înseamnă să adaugi la Scriptură și este cea mai înaltă infatuare.

Un alt motiv pentru care Dumnezeu este „ascuns" în ziua de azi e sugerat de profetul Habacuc: „Cel neprihănit va trăi prin credința lui." (Habacuc 2.4) Dumnezeu nu-i dă poporului Său un lanț continuu de semne miraculoase; niciodată nu a făcut acest lucru. În schimb, așteaptă de la ei să se încreadă în ceea ce a făcut deja, să studieze zilnic Scriptura și să trăiască prin credință, nu prin vedere (Matei 16.4, Ioan 20.29, 2 Corinteni 5.7).

În cele din urmă, să ne amintim că și în acele timpuri când pare că Dumnezeu nu face nimic, El este în continuare Domnul suveran al creației și e întotdeauna la lucru, ducând la îndeplinire planul Lui perfect. Unul dintre cele mai bune exemple de lucrare „ascunsă" a lui Dumnezeu este cartea Estera, în care Dumnezeu nu e niciodată menționat, dar care arată în mod clar mâna Lui suverană la lucru dela început până la sfârșit.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

De ce Dumnezeu a fost atât de evident în Biblie și pare atât de ascuns astăzi?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries