settings icon
share icon
Întrebare

Ne mai vorbeşte Dumnezeu astăzi?

Răspuns


Biblia Îl prezintă pe Dumnezeu vorbind în mod inteligibil oamenilor în multe situaţii (Exod 3:14; Iosua 1:1; Judecătorii 6:18; 1 Samuel 3:11; 2 Samuel 2:1; Iov 40:1; Isaia 7:3; Ieremia 1:7; Faptele Apostolilor 8:26; 9:15 – acestea fiind numai câteva dintre pasajele în cauză). Nu există motive biblice pentru care Dumnezeu să nu poată sau să nu intenţioneze să vorbească şi astăzi în acelaşi fel oamenilor. Chiar dacă Biblia Îl prezintă pe Dumnezeu vorbind în câteva sute de situaţii, trebuie totuşi să ne amintim faptul că acestea s-au petrecut de-a lungul a aproximativ 4000 de ani de istorie a umanităţii. Deci faptul că Dumnezeu a vorbit în acest fel oamenilor reprezintă excepţii şi nu o regulă. Chiar şi în situaţiile în care Biblia Îl prezintă pe Dumnezeu vorbind, nu este întotdeauna clar dacă este vorba despre o voce perceptibilă, o voce interioară sau o impresie mentală a celui ce redă cuvintele lui Dumnezeu.

Dumnezeu vorbeşte şi astăzi oamenilor. În primul rând, El ne vorbeşte prin Cuvântul Său (2 Timotei 3:16-17). Isaia 55:11 spune că “tot aşa şi Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele”. Biblia ne prezintă cuvintele lui Dumnezeu în tot ceea ce avem nevoie să cunoaştem pentru a fi mântuiţi şi pentru a trăi o viaţă creştină autentică. 2 Petru 1:3-4 declară, “Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea, care este în lume prin pofte.”

În al doilea rând, Dumnezeu vorbeşte astăzi către noi prin impresii, întâmplări şi gânduri. Dumnezeu ne ajută să distingem binele de rău prin intermediul conştiinţei noastre (1 Timotei 1:5; 1 Petru 3:16). Dumnezeu este Cel care coordonează procesul de schimbare a minţilor noastre pentru ca noi să căpătăm gândurile Lui (Romani 12:2). Dumnezeu permite unele întâmplări în viaţa noastră pentru ca astfel să ne călăuzească, să ne schimbe şi să ne ajute să creştem spiritual (Iacov 1:2-5; Evrei 12:5-11). 1 Petru 1:6-7 ne reaminteşte: “În ea voi vă bucuraţi mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţină vreme, prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere şi care totuşi este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Hristos.”

În fine, da, Dumnezeu pare să vorbească câteodată şi în mod clar unor oameni. Fiecare dintre aceste situaţii este însă un caz particular şi nu se poate supune unei reguli generale pentru că circumstanţele sunt foarte subiective. Aşadar, chiar şi în Biblie, Dumnezeu a vorbit prin voce în mod cu totul excepţional, aceste situaţii nereprezentând o regulă. Dacă cineva pretinde că Dumnezeu i-a vorbit, ar trebui să comparăm întotdeauna ceea ce spune acea persoană cu ceea ce spune Biblia. Dacă ar vorbi cu voce Dumnezeu astăzi, cuvintele Sale ar fi în deplin acord cu ceea ce El ne-a transmis prin Biblie, pentru că El nu se contrazice. 2 Timotei 3:16-17 proclamă: “Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.”

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ne mai vorbeşte Dumnezeu astăzi?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries