settings icon
share icon
Întrebare

Se schimbă Dumnezeu?

Răspuns


Dumnezeu a declarat în Maleahi 3:6 “Eu, DOMNUL, nu mă schimb, de aceea voi copii ai lui Iacov, nu ați fost nimiciți.” Ceva asemănător se găsește în Iacov 1:17 “Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.” Versetul din Numeri 23:19 este fără echivoc, “Dumnezeu nu este om ca să mintă, nici un fiu al omului, ca să-I pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit oare, nu va împlini?” Nu, Dumnezeu nu se schimbă. Versetele acestea arată că Dumnezeu nu se schimbă și că El este imutabil, adică neschimbabil.

Dar, acest adevăr apare în contradicție cu ceea ce nu se spune în alte versete, de exemplu în Geneza 6:6 citim, “I-a părut rău DOMNULUI că L-a făcut pe om pe pământ, și s-a mâhnit în inima Lui.” De asemenea, în Iona 3:10 citim, “Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci DOMNUL s-a căit de răul pe care hotărâse să li-l facă, și nu l-a făcut.” Aceste versete vorbesc despre o „căință” a Domnului și par în contradicție cu versetele care ne spun că DOMNUL nu se schimbă. La o examinare mai atentă însă, vom vedea că aceste pasaje nu indică că Domnul se schimbă. În limba Ebraică, cuvântul care este tradus cu „căință, sau schimbare,” este “a-ți părea rău de ceva.” A-ți părea rău de ceva nu indică că a survenit o schimbare, ci simplu arată regretul pentru ceea ce s-a petrecut.

Să luăm Geneza 6:6, “…I-a părut rău DOMNULUI că L-a făcut pe om pe pământ.” Apoi continuă “…și s-a mâhnit în inima Lui.” Acest verset declară că Dumnezeu a regretat că l-a creat pe om, dar vedem că Dumnezeu nu a răsturnat decizia creației! În loc de distrugere, prin Noe, Dumnezeu a lăsat omul să continue să existe pe pământ., iar contextul acestui pasaj ne arată starea de păcat a omenirii, stare care a provocat mâhnirea Lui Dumnezeu, nu existența omului. Să ne uităm la Iona 3:10 “…Atunci DOMNUL s-a căit de răul pe care hotărâse să li-l facă, și nu l-a făcut.” Din nou găsim acelaș cuvânt în limba Ebraică care exprimă “părere de rău.” De ce “i-a părut rău Lui Dumnezeu” pentru ceea ce a planificat pentru cei din Ninive? Pentru că ei și-au schimbat inima și căile lor de la neascultare la ascultare de Dumnezeu. Dumnezeu este complet consistent în hotărârea Lui. Dumnezeu a planificat să-i judece pe cei din Ninive pentru răutatea lor. Dar Ninive s-a pocăit și și-a schimbat căile cele rele. Ca rezultat, Dumnezeu a avut milă de ei, ceea ce este în deplină concordanță cu caracterul Lui Dumnezeu!

Romani 3:23 ne învață că toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava Lui Dumnezeu. Romani 6:23 afirmă plata păcatului este moartea (spirituală și fizică). Deci, poporul din Ninive a meritat pedeapsa Lui Dumnezeu. Toți avem aceeași sumbră perspectivă, deoarece toți am păcătuit, iar păcatul ne desparte de Dumnezeu. Omul nu poate arunca vina pe Dumnezeu pentru situația lui. Ar fi fost complet împotriva caracterului Lui Dumnezeu să nu-I pedepsească pe cei din Ninive, dacă ei ar fi continuat să păcătuiască. Dar ei s-au întors la ascultare și de aceea Dumnezeu a ales să nu-I pedepsească așa cum a intenționat să o facă inițial. A obligat schimbarea celor din Ninive pe Dumnezeu să facă ce-a făcut? Categoric, nu! Dumnezeu nu poate fi pus în obligativitate față de om. Dumnezeu este bun și drept și a hotărât să nu pedepsească pe cei din Ninive ca rezultat al schimbării inimii lor. Dacă ne spune ceva acest pasaj, atunci el ne spune că Dumnezeu nu se schimbă, fiindcă dacă nu ar fi cruțat pe Niniveni, atunci acea acțiune ar fi fost contrară caracterului Lui Dumnezeu.

Textele din Scriptură care arată că Dumnezeu “și-ar fi schimbat gândul” sunt doar încercări omenești de a explica acțiunile Lui Dumnezeu. Dumnezeu a pornit să facă ceva, dar de fapt a făcut altceva. Pentru noi asta arată a schimbare, dar la Dumnezeu, care este Atotștiutor și suveran, nu este schimbare. Dumnezeu știe întotdeauna ce va face. El deasemenea știe ce trebuie să facă pentru a determina pe oameni să facă ceea ce El dorește. Dumnezeu a amenințat Ninive cu distrugere, știind că aceasta va cauza pocăința lor. Dumnezeu a amenințat pe Israel cu distrugere, știind că Moise va mijloci pentru ei. Dumnezeu nu regretă deciziile Lui, dar este mâhnit de aceia care nu vor să răspundă la deciziile Lui. Dumnezeu nu se schimbă, ci acționează consistent cu Cuvântul Lui ca răspuns la acțiunile noastre.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Se schimbă Dumnezeu?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries