settings icon
share icon
Întrebare

Cum îi judecă Dumnezeu pe cei care au crescut în culturi/religii necreștine?

Răspuns


Întrebarea aceasta presupune că capacitatea de a fi mântuit depinde de locul în care ne naștem, de felul în care suntem crescuți și de ceea ce suntem învățați. Viața a milioane de oameni care au ieșit din religii false – sau din absența religiei în întregime – de-a lungul secolelor respinge în mod clar această idee. Cerul nu este locuința veșnică a celor care au fost suficient de norocoși să crească în cămine creștine în națiuni libere, ci a celor care au venit la Cristos din „orice seminție, din orice limbă, din orice norod și din orice neam” (Apocalipsa 5.9). Oamenii din toate culturile și din toate etapele istoriei sunt salvați în același fel – prin harul lui Dumnezeu dat păcătoșilor care nu îl merită, nu din pricina lucrurilor pe care le știm, a locului în care ne naștem sau a felului în care suntem îndoctrinați, ci „pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat” (Romani 5.5).

Cu toate că unii nu cunosc conținutul Scripturii și învățăturile lui Cristos, în niciun caz nu sunt lipsiți de orice formă de cunoaștere a ceea ce este bine și rău și nici nu sunt lipsiți de cunoașterea existenței lui Dumnezeu. Romani 1.20 ne spune: „În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți.” În realitate, lucrurile nu stau că oamenii nu au auzit de Cristos. În schimb, problema este că ei au respins ceea ce au auzit și ceea ce e deja văzut în natură. Deuteronomul 4.29 declară: „Și, dacă de acolo vei căuta pe Domnul Dumnezeul tău, Îl vei găsi, dacă-L vei căuta din toată inima ta și din tot sufletul tău.” Versetul acesta ne învață un principiu important: toți cei care caută în mod real Adevărul îl vor găsi. Dacă un om dorește cu sinceritate să-L cunoască pe adevăratul Dumnezeu, Dumnezeu i Se va face cunoscut.

Cei aflați în religii false sunt supuși întotdeauna învățăturilor despre mântuirea prin fapte. Dacă cred că pot mulțumi un Dumnezeu sfânt și perfect prin ținerea de reguli și legi, Dumnezeu le va permite să continue în eforturile lor de autoîndreptățire, până când în cele din urmă îi va judeca drept. Dacă totuși ei răspund la imboldul conștiinței trezite de Dumnezeu și strigă la El – așa cum a făcut vameșul din Templu – „Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!” (Luca 18.9-14), Dumnezeu va răspunde cu adevărul și harul Lui.

Numai în Cristos Salvatorul e eliberat omul de povara vinei, a păcatului și a rușinii. Îndreptățirea noastră înaintea Judecătorului nostru se întemeiază pe un singur lucru: lucrarea terminată a Cristosului crucificat, care Și-a vărsat sângele ca noi să putem trăi (Ioan 19.30). Suntem eliberați de păcatele noastre prin sângele Lui (Apocalipsa 1.5). El ne-a împăcat în trupul Său pământesc prin moartea Lui (Coloseni 1.22) Isus a purtat păcatele noastre în trupul Său pe cruce, pentru ca prin rănile Lui să fim vindecați (1 Petru 2.24). Suntem făcuți sfinți prin oferirea trupului lui Isus ca jertfă o dată pentru totdeauna (Evrei 10.10). Cristos a apărut o dată pentru totdeauna să înlăture păcatul jertfindu-Se pe Sine (Evrei 9.26). Dumnezeu Și-a trimis Fiul să înlăture mânia pe care noi înșine o meritam (1 Ioan 4.10). Pedeapsa pentru păcat care ni se cuvine de drept este absolvită de har, prin credință, nu prin vreo faptă neprihănită de-a noastră (Efeseni 2.8-9).

Ordinele finale de marș ale lui Cristos au fost ca urmașii Săi să predice această Veste Bună păcătoșilor din toată lumea și până la sfârșitul lumii, când El Se va întoarce să judece viii și morții (Matei 28.18-20, 2 Timotei 4.1). Acolo unde se află inimi deschise de Duhul Sfânt, acolo Dumnezeu Își va trimite mesagerii ca să umple acele inimi cu Adevărul Lui. Chiar și în țări în care propovăduirea lui Cristos e interzisă prin lege, adevărul lui Dumnezeu tot își găsește calea spre cei care îl caută cu adevărat, inclusiv prin internet. Relatările despre bisericile de casă înfloritoare din China, convertirile la Cristos din Iran și din alte țări musulmane și incursiunile în zonele îndepărtate ale lumii, toate atestă puterea fără limite a dragostei și a îndurării lui Dumnezeu.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Cum îi judecă Dumnezeu pe cei care au crescut în culturi/religii necreștine?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries