settings icon
share icon
Întrebare

Ce înseamnă că Cuvântul S-a făcut trup (Ioan 1.14)?

Răspuns


Termenul cuvânt e folosit în diferite feluri în Biblie. În Noul Testament, sunt două cuvinte grecești traduse cu „cuvânt": rhema și logos. Ele au înțelesuri ușor diferite. Rhema de obicei înseamnă „un cuvânt rostit". De exemplu, în Luca 1.38, când îngerul I-a spus Mariei că va fi mama Fiului Dumnezeu, ea a răspuns: „Iată, roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele [rhema] tale!"

Logos, însă, are un înțeles mai larg, mai filosofic. Acesta este termenul folosit în Ioan 1. De obicei implică un mesaj complet, și e folosit mai ales pentru a face referire la mesajul lui Dumnezeu pentru omenire. De exemplu, Luca 4.32 spune că, atunci când Isus îi învăța pe oameni, „se mirau de învățătura Lui, întrucât cuvântul [logos] Lui avea autoritate (NTRL)". Oamenii erau uimiți nu numai de cuvinte anume alese de Isus, ci de mesajul Lui în întregime.

„Cuvântul" (Logos) din 1 Ioan se referă la Isus. Isus este Mesajul complet – tot ceea ce Dumnezeu vrea să-i comunice omului. Primul capitol din Ioan ne ajută să întrezărim relația Tată/Fiu de înainte ca Isus să vină pe pământ în trup uman. El a existat mai dinainte împreună cu Tatăl (versetul 1), a fost implicat în crearea tuturor lucrurilor (versetul 3) și este „Lumina oamenilor" (versetul 4). Cuvântul (Isus) este întruchiparea deplină a tot ceea ce este Dumnezeu (Coloseni 1.19, 2.9, Ioan 14.9). Dar Dumnezeu Tatăl este Duh. El e invizibil pentru ochiul uman. Mesajul dragostei și al răscumpărării pe care Dumnezeu l-a rostit prin profeți a fost neluat în considerare secole la rând (Ezechiel 22.26, Matei 23.37). Oamenii au găsit că e ușor să nesocotească mesajul unui Dumnezeu invizibil și au continuat în păcatul și în rebeliunea lor. Așadar Mesajul S-a făcut trup, a luat un chip de om și a venit să locuiască între noi (Matei 1.23, Romani 8.3, Filipeni 2.5-11).

Grecii foloseau cuvântul logos să se refere la „mintea", „rațiunea" și „înțelepciunea" cuiva. Ioan a folosit acest concept grecesc pentru a comunica faptul că Isus, a doua Persoană din Trinitate, este exprimarea de Sine a lui Dumnezeu în lume. În Vechiul Testament, Cuvântul lui Dumnezeu a adus universul în ființă (Psalmul 33.6) și i-a salvat pe cei în nevoi (Psalmul 107.20). În capitolul 1 al Evangheliei lui, Ioan se adresează atât iudeilor, cât și celor dintre neamuri, îndemnându-i să-L primească pe Cristosul cel veșnic.

În Luca 20.9-16, Isus a spus o pildă pentru a explica de ce Cuvântul a trebuit să Se facă trup. „Un om a sădit o vie, a arendat-o unor vieri și a plecat într-o altă țară pentru o vreme îndelungată. La vremea roadelor, a trimis la vieri un rob, ca să-i dea partea lui din rodul viei. Vierii l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A mai trimis un alt rob; ei l-au bătut și pe acela, l-au batjocorit și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A mai trimis un al treilea rob; ei l-au rănit și pe acela și l-au scos afară.

Stăpânul viei a zis: «Ce să fac? Am să trimit pe fiul meu preaiubit; poate că îl vor primi cu cinste.» Dar vierii, când l-au văzut, s-au sfătuit între ei și au zis: «Iată moștenitorul. Veniți să-l ucidem, ca moștenirea să fie a noastră.» Și l-au scos afară din vie și l-au omorât. Acum, ce le va face stăpânul viei? Va veni, va pierde pe vierii aceia, și via o va da altora."

În această pildă, Isus le amintea liderilor evrei că i-au respins pe profeți și acum Îl respingeau pe Fiul. Logos, Cuvântul lui Dumnezeu, urma acum să le fie oferit tuturor, nu doar evreilor (Ioan 10.16, Galateni 2.28, Coloseni 3.11). Pentru că Cuvântul S-a făcut trup, avem un Mare Preot care simte cu slăbiciunile noastre, Unul care a fost ispitit în toate ca noi – dar nu a păcătuit (Evrei 4.15).

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce înseamnă că Cuvântul S-a făcut trup (Ioan 1.14)?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries