settings icon
share icon
Întrebare

Cum pot fi sigur că voi merge în Rai după ce voi muri?

Răspuns


Ştii tu sigur că ai viaţa veşnică şi că după ce vei muri vei merge în Rai? Dumnezeu vrea ca tu să fii sigur de asta! Biblia spune: “V-am scris aceste lucruri ca să stiţi că voi, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică” (1 Ioan 5:13). Imaginează-ţi că stai chiar acum în faţa lui Dumnezeu şi El te întreabă: “De ce crezi că te-am primit în Rai?” Ce ai răspunde? S-ar putea să nu ştii ce să spui. Ceea ce însă ai nevoie să ştii este că Dumnezeu ne iubeşte şi ne-a dat o cale prin care putem şti sigur unde vom petrece eternitatea. În acest sens, Biblia spune: “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” (Ioan 3:16).

Pentru început trebuie să înţelegem ceea ce ne ţine pe noi departe de Rai. Problema este aceasta – natura noastră păcătoasă ne ţine departe de a avea o relaţie apropiată cu Dumnezeu. Noi suntem păcătoşi prin natură şi prin alegere. “Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu” (Romani 3:23). Nu putem să ne mântuim singuri. “Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni” (Efeseni 2:8-9). Noi am merita să murim şi să mergem în iad. “Fiindcă plata păcatului este moartea” (Romani 6:23).

Dumnezeu este sfânt şi drept şi trebuie să pedepsească păcatul, dar El ne iubeşte şi a creat o cale pentru iertarea păcatelor noastre. Iisus a spus: “Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14:6). Iisus a murit pe cruce pentru noi: “Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu” (1 Petru 3:18). Iisus a înviat din morţi: “Hristos...a fost dat din pricina nelegiuirilor noastre, şi a înviat din pricină că am fost socotiţi neprihăniţi” (Romani 4:25).

Dar să ne întoarcem la întrebarea iniţială – “ Cum pot fi sigur că voi merge în Rai după ce voi muri?” Răspunsul este acesta – crede în Domnul Iisus Hristos şi vei fi mântuit (Faptele Apostolilor 16:31). “Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1:12). Aşadar poţi primi viaţa veşnică în DAR (gratuit). “...Darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Iisus Hristos, Domnul nostru” (Romani 6:23). Poţi trăi chiar începând de acum o viaţă împlinită şi cu sens. Iisus a spus: “Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi să o aibă din belşug” (Ioan 10:10). Poţi petrece veşnicia cu Iisus în Rai, pentru că El a promis astfel: “Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi” (Ioan 14:3).

Dacă doreşti să Îl accepţi pe Iisus Hristos ca Mântuitor personal şi să primeşti astfel iertarea de la Dumnezeu, iată o rugăciune care te va ajuta. Rostirea acestei rugăciuni sau a oricărei alte rugăciuni nu te va mântui. Numai credinţa în Iisus Hristos te poate mântui de păcate. Această rugăciune este numai o modalitate de a-ţi exprima credinţa ta în El şi de a-I mulţumi lui Dumnezeu pentru că ţi-a dăruit mântuirea. “Doamne, ştiu că am păcătuit împotriva Ta şi că merit pedeapsa. Cred că Iisus Hristos a luat pedeapsa pe care o meritam eu, astfel ca eu să pot fi mântuit prin credinţa în El. Mă întorc acum de la păcatele mele şi îmi pun întreaga mea credinţă în Tine pentru mântuire. Îţi mulţumesc pentru harul Tău minunat şi pentru iertarea de păcate! Amin!”

Ai luat decizia de a-L accepta pe Hristos ca Mântuitor al tău ca urmare a ceea ce ai citit mai sus? Dacă da, apasă pe butonul "Astăzi L-am primit pe Hristos", de mai jos.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Cum pot fi sigur că voi merge în Rai după ce voi muri?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries