settings icon
share icon
Întrebare

Ce este Calea Nobilă cu Opt Brațe?

Răspuns


Calea Nobilă cu Opt Brațe este temelia practicii budiste. Cele opt concepte conținute în Calea Nobilă cu Opt Brațe sunt atitudinile și comportamentele pe care budiștii se străduiesc să le urmeze, ca mijloc prin care să trăiască cele Patru Adevăruri Nobile. Aceste opt concepte se împart în trei categorii majore: Înțelepciune, Conduită și Concentrare. Potrivit cu cele Patru Adevăruri Nobile, toată viața e o suferință cauzată de dorințe după lucruri impermanente, și pentru că toate lucrurile sunt impermanente – chiar și sinele – singura cale de a te elibera de suferință este să lepezi toate dorințele. Lucrul acesta se face, potrivit budismului, urmând Calea cu Opt Brațe.

Deși sunt numite „cale”, aceste opt componente nu sunt menite să fie urmate în vreo ordine anume. În schimb, trebuie urmate în mod simultan, pentru a lepăda dorințele și a atinge nirvana. Calea cu Opt Brațe, și budismul în sine, e reprezentată adesea printr-o roată cu opt spițe, similară cârmei unui vapor. Componentele Căii cu Opt Brațe sunt vedere corectă, intenție corectă, vorbire corectă, comportament corect, trăire corectă, efort corect, conștientizare corectă și meditație corectă.

Componentele vedere corectă și intenție corectă sunt uneori numite aspectele de înțelepciune ale Căii cu Opt Brațe.

„Vederea corectă” în principal înseamnă să crezi cele Patru Adevăruri Nobile: că viața înseamnă suferință; suferința e cauzată de dorința după lucruri temporare; totul e temporar; și numai urmând Calea cu Opt Brațe poți lepăda toate dorințele. Include și o conștientizare a conceptelor cum sunt renașterea (reîncarnarea) și legea karmei. Din punct de vedere biblic, e adevărat că trebuie să asculți de un adevăr aparte pentru a fi salvat (Ioan 8.32), dar Biblia contrazice faptul că o anumită cunoaștere e într-un fel parte activă din mântuire (Efeseni 2.8, 1 Corinteni 3.19).

„Intenția corectă” se referă la o voință de schimbare spre mai bine, potrivit cu Adevărurile Nobile și Calea cu Opt Brațe. O persoană cu intenție corectă e dedicată preceptelor budismului și caută să-și compare gândurile și comportamentele cu acesta. Din punct de vedere biblic, credincioșii sunt chemați să-și compare credința și acțiunile cu standardele lui Cristos (2 Corinteni 13.5, Romani 13.14, Ioan 15.14). Totuși, Biblia afirmă și că ceea ce vrea o persoană, în adânc, nu e întotdeauna ceea ce ar trebui să vrea (Ieremia 17.9). Budismul nu pune la dispoziție niciun răspuns pentru cum ar trebui o persoană să-și schimbe dorințele profunde, pentru a găsi iluminarea (vezi 2 Corinteni 10.12).

Componentele vorbirii corecte, ale comportamentului corect și ale trăirii corecte sunt numite uneori aspectele etice ale Căii Nobile cu Opt Brațe.

„Vorbirea corectă” se referă la folosirea cuvintelor cu onestitate, politețe și cu scop. Aceasta înseamnă evitarea bârfei, a minciunii sau a limbajului abuziv. Vorbirea corectă se aplică cuvintelor scrise, cât și celor vorbite. Un efect secundar interesant al abordării vorbirii corecte de către budism este evitarea discutării anumitor subiecte spirituale sau metafizice. Potrivit budismului, unele întrebări legate de realitatea finală sunt irelevante în urmărirea Căii cu Opt Brațe, așadar discutarea lor nu e o „vorbire corectă”. Din punct de vedere biblic, ni se spune să menținem controlul cuvintelor noastre (Proverbele 10.19) și să evităm conflictul nenecesar (1 Timotei 6.4).

„Comportamentul corect” include evitarea unor acte precum uciderea, furtul, preacurvia și așa mai departe. Principiul general care ghidează ceea ce e corect versus ceea ce e greșit e dacă lucrul respectiv îi face sau nu rău altei persoane. Bineînțeles, Biblia pune un standard înalt pentru etica comportamentală (Matei 7.12, 1 Corinteni 9.27), combinând comportamentul cu atitudinea într-o singură abordare a moralității și a eticii (Matei 5.21-22, 27-28). Standardul Bibliei pentru bine și rău la urma urmei nu privește dacă îi face rău altei persoane, ci dacă contrazice natura sfântă a lui Dumnezeu.

„Trăirea corectă” e similară comportamentului corect, dar se concentrează mai ales pe ocupația cuiva. Potrivit acestui principiu, nu trebuie să înșeli, să minți sau să iei parte la acțiuni care îi rănesc sau îi abuzează pe oameni. Datorită abordării budiste față de viața animală și violență, regula aceasta exclude orice acțiune care implică sacrificarea animalelor, vânzarea cărnii sau sau manufacturarea sau vinderea armelor. Potrivit Bibliei, omul trebuie să-și desfășoare toate aspectele vieții, inclusiv afacerile, cu aceeași preocupare morală și etică (Psalmul 44.21, Romani 2.16, 2 Corinteni 4.2). De asemenea, Dumnezeu așteaptă de la noi să fim buni administratori ai naturii (Leviticul 19.25, 25.2-5, Habacuc 2.8, 17). Totuși, Biblia nu interzice folosirea animalelor (Marcu 7.19, Genesa 1.28) sau mijloacele legitime de autoapărare (Luca 22.36).

Efortul corect, conștientizarea corectă și meditația corectă sunt componente cunoscute uneori sub numele de aspectele concentrării Căii Nobile cu Opt Brațe.

„Efortul corect” necesită o dispoziție de perseverență și prudență în aplicarea celorlalte aspecte ale Căii cu Opt Brațe. Implică un impuls de a evita gândirea pesimistă și emoțiile negative cum este mânia. Încă o dată, aceasta constituie o problemă, pentru că natura umană este înclinată să fie egoistă și leneșă. Budismul nu prezintă mijloace specifice de schimbare a acestor aspecte într-o persoană care nu e înclinată să le schimbe. Biblia vorbește despre dorința și capacitatea lui Dumnezeu de a schimba inima, chiar atunci când ne împotrivim (2 Tesaloniceni 3.13, 1 Corinteni 6.11).

„Conștientizarea corectă” e similară efortului corect, dar se concentrează mai mult pe aspectele mentale și filosofice interne. Budismul încurajează un nivel ridicat de conștientizare de sine, cu o atenție specială pentru felul în care o persoană răspunde la experiențele prin care trece și la mediul ei. Acest fel de atenție e concentrată asupra prezentului, cu mai puțin accent pus pe trecut sau viitor. Din punct de vedere biblic, și noi suntem chemați să ne păzim gândurile și să fim atenți la felul în care ceea ce ne înconjoară ne afectează viața (1 Corinteni 15.33, 6.12).

„Meditația corectă” e o practică fundamentală în budism, implicând respirație, incantații și alte tehnici de concentrare. Scopul acestui tip de meditație este să-ți golești mintea cu totul de orice altceva în afară de subiectul concentrării. Manifestarea supremă a acestei forme de meditație este samadhi, când o persoană progresează prin diverse niveluri de reflectare, până când atinge o stare de completă nonpercepție și nonsimțământ. Acest lucru prezintă un alt conflict cu învățătura biblică. Biblia susține conceptul de meditație și cel de reflecție (Psalmul 1.2, 119.15), dar nu cu scopul de „golire” a minții. În schimb, scopul meditației creștinului este concentrarea asupra adevărului din Cuvântul lui Dumnezeu. Din punct de vedere biblic, meditația este umplerea minții cu Cuvântul revelat al lui Dumnezeu.

Pe scurt, sunt anumite puncte de acord între creștinismul biblic și Calea cu Opt Brațe. Totuși, multele deosebiri sunt fundamentale și ireconciliabile. Potrivit Căii cu Opt Brațe, o persoană care nu e în stare să îndeplinească toate aspectele, pur și simplu nu poate urma calea. Singura ei opțiune e să spere că dorințele, intențiile și eforturile sale se vor schimba de la sine. Biblia explică faptul că pe inima unui om nu te poți baza că va căuta binele în ea și prin ea însăși (Ieremia 17.9, Romani 3.10-12, 7.18-24), dar orice inimă poate fi schimbată printr-o relație cu Cristos (Romani 7.25, Galateni 3.13).

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce este Calea Nobilă cu Opt Brațe?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries