settings icon
share icon
Întrebare

Ce spune Biblia despre lene?

Răspuns


În prima lege a mişcării, Newton afirmă că un obiect în mişcare tinde să rămână în mişcare şi un obiect în repaus tinde să rămână în repaus. Această lege se aplică şi la oameni. În timp ce unele persoane sunt în mod natural conduse pentru a finaliza proiecte, altele sunt apatice, având nevoie de o motivație pentru a depăși inerţia. Lenevia, un stil de viaţă pentru unii, este o ispită pentru toţi. Biblia este clară şi spune că Domnul a rânduit munca pentru om şi că lenea este păcat. “Du-te la furnică, leneşule! Uită-te cu băgare de seamă la căile ei şi înţelepţeşte-te!” (Proverbe 6:6).

Biblia are multe de spus cu privire la lenevie. Proverbele, în special, sunt pline de înţelepciune şi de avertismente pentru persoanele leneşe. Ni se spune că omul leneş urăşte munca: “Poftele leneşului îl omoară pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile lui” (Proverbe 21:25); el iubeşte somnul: “Cum se învârteşte uşa pe ţâţânile ei, aşa se învârteşte leneşul în patul lui.”(Proverbe 26:14); el găseşte scuze: “Leneşul zice: “afară este un leu, pe uliţe este un leu!” “ (Proverbe 26:13); el se crede înţelept, dar e nebun: “Leneşul se crede mai înţelept decât şapte oameni care răspund cu judecată.” ( Proverbe 26:16).

Proverbele ne spun ce se pregăteşte la urmă pentru leneş. Leneşul devine rob sau datornic: “Mâna celor harnici va stăpâni, dar mâna leneşă va plăti bir” (12:24); viitorul lui este sumbru: “ Toamna leneşul nu ară; la secerat ar vrea să strângă roade, dar nu este nimic!”(20:4); leneşul ajunge sărac: “leneşul doreşte mult şi totuşi n-are nimic, dar cei harnici se satură”(13:4).

Nu este loc pentru lenevie în viaţa creştinului. Deşi ştim că “…prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă-şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu pentru voi-nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni”(Efeseni 2:8-9), totuşi, un credincios poate deveni inactiv dacă crede greşit- adică dacă crede că Dumnezeu nu aşteaptă roadele unei vieţi transformate. “Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele.”(Efeseni 2:10). Creştinii nu sunt mântuiţi prin fapte, dar credinţa lor se vede din ceea ce fac (Iacov 2:18, 26). Lenevia încalcă scopul lui Dumnezeu, adică faptele bune. Cu toate acestea, Domnul dă putere creştinilor să învingă înclinaţia firii pământeşti spre lene, oferindu-le o natură nouă(2 Corinteni 5:17).

În noua noastră natură, suntem motivaţi spre hărnicie şi productivitate ce vin din dragostea pentru Mântuitorul nostru care ne-a răscumpărat. Înclinaţia noastră veche spre lenevie-şi alte păcate-a fost înlocuită de dorinţa de a trăi vieţi sfinte: “Cine fura, să nu mai fure; ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit” (Efeseni 4:28). Suntem convinşi de nevoia de a purta de grijă familiei noastre, lucrând: “ Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios.” (1 Timotei 5:8). De asemenea trebuie să purtăm de grijă şi celor din familia lui Dumnezeu: “…ştiţi că mâinile acestea au lucrat pentru trebuinţele mele şi ale celor ce erau cu mine. În toate privinţele v-am dat o pildă şi v-am arătat că lucrând astfel, trebuie să ajutaţi pe cei slabi, şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Isus, care Însuşi a spus : ”Este mai ferice să dai decât să primeşti” “ (Faptele apostolilor 20:34-35).

Ca şi creştini, ştim că lucrările noastre vor fi răsplătite de Domnul nostru dacă vom persevera în ascultare, silindu-ne să facem bine: “Să nu ostenim în facerea binelui; căci la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Aşadar, cât avem prilej, să facem bine la toţi, şi mai ales fraţilor în credinţă.” (Galateni 6:9-10); “Orice faceţi, să faceţi din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care ştiţi că veţi primi de la Domnul răsplata moştenirii. Voi slujiţi Domnului Hristos.” (Coloseni 3:23-24); “Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră şi dragostea, pe care aţi arătat-o pentru Numele Lui, voi, care aţi ajutorat şi ajutoraţi pe sfinţi” (Evrei 6:10).

Creştinii ar trebui să lucreze în puterea lui Dumnezeu, să ducă vestea mântuirii şi să facă ucenici. Apostolul Pavel este exemplul nostru: “Pe El Îl propovăduim noi, şi sfătuim pe orice om, şi învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om, desăvârşit în Hristos Isus. Iată la ce lucrez eu, şi mă lupt după lucrarea puterii Lui, care lucreaza cu tărie în mine”(Coloseni 1:28-29). Chiar şi în cer, slujirea creştinilor faţă de Dumnezeu va continua, dar de data aceasta nestânjenită de blestem: “Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului vor fi în ea. Robii Lui îi vor sluji. “(Apocalipsa 22:3). Eliberaţi de boală, durere şi păcat – chiar şi de lenevie-sfinţii Îl vor slăvi veşnic pe Domnul. “De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică ” (1 Corinteni 15:58).

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce spune Biblia despre lene?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries