settings icon
share icon
Întrebare

Ce înseamnă că Biblia este inspirată de Dumnezeu?

Răspuns


Atunci când oamenii spun despre Biblie că este inspirată de Dumnezeu, ei se referă la faptul că Dumnezeu a influenţat în mod divin pe autorii umani ai Scripturii într-o astfel de modalitate încât ceea ce ei au scris reprezintă chiar Cuvântul lui Dumnezeu. În contextul Sfintelor Scripturi, cuvântul “inspiraţie” înseamnă pur şi simplu “insuflat de Dumnezeu”. Inspiraţia ne comunică faptul că Biblia este cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu, aşa încât aceasta face Biblia unică faţă de toate celelalte cărţi scrise vreodată.

Deşi există puncte de vedere diferite cu privire la cât anume din Biblie este inspirată de Dumnezeu, nu există nici un dubiu că Biblia însăşi pretinde că fiecare cuvânt din fiecare capitol al ei este inspirat de Dumnezeu (1 Corinteni 2:12-13; 2 Timotei 3:16-17). Acest punct de vedere privind Sfintele Scripturi este adesea asociat conceptului de inspiraţie verbală plenară. Acesta are sensul că inspiraţia se extinde la cuvintele în sine (inspiraţia verbală) şi nu doar la concepte sau idei, precum şi că toate părţile Scripturii şi toate temele abordate de Scriptură sunt de asemenea inspirate de Dumnezeu (inspiraţia plenară). Există oameni care cred că numai anumite părţi din Biblie sunt inspirate, sau că numai anumite idei ori concepte care sunt legate de religie sunt inspirate. Aceste puncte de vedere cu privire la inspiraţie contrazic însă ceea ce însăşi Biblia pretinde. Inspiraţia deplină atât verbală cât şi plenară reprezintă o caracteristică esenţială a Cuvântului lui Dumnezeu.

Gradul de acoperire al inspiraţiei este precizat foarte clar în 2 Timotei 3:16-17: “Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună”. Acest verset ne arată că Dumnezeu a inspirat întreaga Scriptură şi că acest lucru face Biblia folositoare pentru noi. Iată că nu doar părţi ale Bibliei care ţin de doctrine religioase sunt inspirate, ci fiecare parte a Bibliei, de la Geneza până la Apocalipsa reprezintă Cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât este inspirată de Dumnezeu, Sfânta Scriptură are autoritatea necesară în ceea ce priveşte doctrina şi este suficientă pentru ca oamenii să înveţe cum să aibă o relaţie corectă cu Dumnezeu. Biblia nu numai că pretinde a fi inspirată de Dumnezeu, ci ea are şi puterea de a ne schimba şi a ne face compleţi, echipaţi pe deplin pentru orice lucrare bună.

Un alt verset reprezentativ în ceea ce priveşte inspiraţia divină a Sfintelor Scripturi se găseşte în 2 Petru 1:21. Acest verset ne spune că “nici o proorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt”. Acest verset ne ajută să înţelegem că deşi Dumnezeu a folosit oameni pentru a scrie Sfintele Scripturi, cuvintele pe care ei le-au scris sunt în fapt chiar cuvintele lui Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu a folosit oameni cu personalităţi şi stiluri diferite de scriere, El i-a inspirat în mod divin pentru a scrie exact ceea ce El a dorit să ne transmită. Domnul Iisus Însuşi a confirmat inspiraţia verbală plenară a Sfintelor Scripturi atunci când a spus "Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Proorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile" (Matei 5:17-18). În aceste versete, Iisus a întărit acurateţea Sfintelor Scripturi până la cel mai mic detaliu – pentru că ele reprezintă Cuvântul autentic al lui Dumnezeu.

Întrucât Sfintele Scripturi reprezintă Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, putem concluziona şi că ele sunt de asemenea pline de autoritate divină şi infailibile, perfecte. O imagine corectă asupra lui Dumnezeu ne va conduce întotdeauna la o imagine corectă asupra Cuvântului Său. Deoarece Dumnezeu deţine toată puterea, toată cunoştinţa şi este întru totul perfect, Cuvântul Său, prin natura Lui, are aceleaşi caracteristici. Aceleaşi versete care arată inspiraţia divină a Sfintelor Scripturi arată şi că Biblia este plină de autoritate şi infailibilă. Aşadar, fără nici un dubiu, Biblia este ceea ce pretinde a fi – Cuvântul lui Dumnezeu către omenire, incontestabil şi plin de autoritate divină.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce înseamnă că Biblia este inspirată de Dumnezeu?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries