settings icon
share icon
Întrebare

Cine au fost autorii cărţilor Bibliei?

Răspuns


Până la urmă, dincolo de autorii umani, Biblia a fost scrisă de Dumnezeu. 2 Timotei 3:16 ne vorbeşte că Biblia a fost “insuflată” de Dumnezeu. Dumnezeu i-a supravegheat pe autorii umani în aşa fel încât, deşi s-a folosit de propriile lor stiluri şi personalităţi, totuşi ei au scris exact ceea ce Dumnezeu a intenţionat. Biblia nu a fost dictată de Dumnezeu, însă a fost perfect ghidată şi în întregime inspirată de El.

Omeneşte vorbind, Biblia a fost scrisă de aproximativ 40 de autori din contexte diferite şi de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Isaia era profet, Ezra era preot, Matei era vameş, Ioan era pescar, Pavel făcea corturi, Moise era păstor, iar Luca era medic. În ciuda faptului că a fost scrisă de autori diferiţi, timp de peste 15 secole, Biblia nu se contrazice pe sine şi nu conţine erori. Toţi autorii prezintă perspective diferite, însă proclamă acelaşi Dumnezeu adevărat şi aceeaşi cale spre mântuire – Iisus Hristos (Ioan 14:6; Faptele Apostolilor 4:12). Unele cărţi ale Bibliei au numele autorului specificat. Mai jos sunt enumerate cărţile Bibliei împreună cu numele celui care este presupus de majoritatea savanţilor biblici că este autorul lor, alături de data aproximativă a scrierii:

Geneza, Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom = Moise – 1400 î.Cr.
Iosua = Iosua – 1350 î.Cr.
Judecători, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel = Samuel/Natan/Gad – 1000-900 î.Cr.
1 Împăraţi, 2 Împăraţi = Ieremia – 600 î.Cr.
1 Cronici, 2 Cronici = Ieremia – 600 i.Cr.
Estera = Mardoheu – 400 i.Cr.
Iov = Moise – 1400 i.Cr.
Psalmii = câţiva autori diferiţi, dar cea mai mare parte a fost scrisă de David – 1000-400 î.Cr.
Proverbe, Eclesiast, Cântarea Cântărilor = Solomon – 900 î.Cr.
Isaia = Isaia – 700 î.Cr.
Ieremia, Plângerile lui Ieremia = Ieremia 600 î.Cr.
Ezechiel = Ezechiel – 550 î.Cr.
Daniel = Daniel – 550 î.Cr.
Osea = Osea – 750 î.Cr.
Ioel = Ioel – 850 î.Cr.
Amos = Amos – 750 î.Cr.
Obadia = Obadia – 600 î.Cr.
Iona = Iona – 700 î.Cr.
Mica = Mica – 700 î.Cr.
Naum = Naum – 650 î.Cr.
Habacuc = Habacuc – 600 î.Cr.
Ţefania = Ţefania – 650 î.Cr.
Hagai = Hagai – 520 î.Cr.
Zaharia = Zaharia – 500 î.Cr.
Maleahi = Maleahi – 430 î.Cr.
Matei = Matei – 55 d.Cr.
Marcu = Ioan Marcu – 50 d.Cr.
Luca = Luca – 60 d.Cr.
Ioan = Ioan – 90 d.Cr.
Faptele Apostolilor = Luca – 65 d.Cr.
Romani, 1 Corinteni, 2 Corinteni, Galateni, Efeseni, Filipeni, Coloseni, 1 Tesaloniceni, 2 Tesaloniceni, 1 Timotei, 2 Timotei, Tit, Filimon = Pavel – 50-70 d.Cr.
Evrei = necunoscut, cel mai probabil Pavel, Luca, Barnaba sau Apolo – 65 d.Cr.
Iacov = Iacov – 45 d.Cr.
1 Petru, 2 Petru = Petru – 60 d.Cr.
1 Ioan, 2 Ioan, 3 Ioan = Ioan – 90 d.Cr.
Iuda = Iuda – 60 d.Cr.
Apocalipsa = Ioan – 90 d.Cr.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Cine au fost autorii cărţilor Bibliei?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries